Realitný trh v Banskej Bystrici je stabilný, čoskoro ho oživia apartmány

Bystrické reality
0 /

S prichádzajúcim letom vám opäť hlásime z realitného trhu z mesta pod Urpínom. V Banskej Bystrici pribúdajú developerské projekty, ktoré prinášajú na trh apartmány. Mnohí kupujúci nemajú presnú predstavu, čo očakávať pod pojmom “Apartmán”.

Stavebný zákon nepozná termín “apartmán”, je to zvyklosť, ktorá sa používa na označenie nebytového priestoru určeného na splnenie funkcie ako má bežná bytová jednotka.

Apartmány vznikajú v bytových, resp. apartmánových domoch (môže byť zmiešaná funkcia) v dvoch prípadoch. V prvom prípade územný plán mesta, zóny, či obce povoľuje na základe ÚPI (územnoplánovacej informácie) napr. len 50 % funkciu na bývanie a 50 % funkciu určenú na nebytové (obchodné) priestory.

V takom prípade vzniknú v bytovom dome (polyfunkčnom dome) bytové i apartmánové jednotky. Všetky sú bez rozdielu a spĺňajú svetelné požiadavky (svetlotechnickú normu), vznikli len z dôvodu obmedzenia v územnom pláne mesta alebo bytový dom nesplnil koeficient vytvorenia parkovacích miest (norma STN 73 6110/Z1/O1).

V Bratislave sú apartmány už bežnou záležitosťou. V Banskej Bystrici budeme svedkami v najbližších rokoch mnohých chystaných developerských projektov, kde budú v predaji apartmány situované najmä v centre mesta.

Druhý prípad hovorí práve o nesplnení hygienických požiadaviek, napr. miesto okna je len svetlík a pod. Ak sa jedná čisto o apartmánový dom, s najväčšou pravdepodobnosťou nie je možné, aby miestny úrad zapísal obyvateľovi trvalý pobyt na takúto apartmánovú jednotku (každý stavebný úrad vysvetľuje zväčša po svojom).

Ďalšou nevýhodou takýchto apartmánov je získanie hypotekárneho financovania, ktoré je v prípade apartmánov, čo nespĺňajú hygienické požiadavky, často problematické. V prípade apartmánov, ktoré vznikli z dôvodu územného plánu mesta, sú banky zhovievavejšie. V niektorých prípadoch ponúkajú hypotekárne financovanie aj vo výške 90 % hodnoty nehnuteľnosti (apartmánu).

Aktuálne je na realitnom trhu v Banskej Bystrici stabilná situácia. Od nového roku začalo pribúdať viac nehnuteľností na predaj a je vidieť, že trh sa oživil. Z developerských projektov je stále v ponuke novostavba na Severnej ulici, v ktorej je predaných cca 50 % bytov.

Bottova ulica

Bottova ulica

Z verejne dostupných projektov pribudol na predaj projekt Bottova, kde sa jedná o rekonštrukciu jestvujúcich dvoch kancelárskych budov na jednotky s funkciou bývania. Na trhu naďalej prebieha množstvo neverejných transakcií (“off market”) bytov v novostavbách či v plánovaných projektoch.

V posledných dňoch sme boli svedkami aj zníženia kľúčovej úrokovej sadzby od ECB (Európska centrálna banka), ktorá tak urobila po prvýkrát za takmer päť rokov. To nasvedčuje nie rýchlemu, ale postupnému trendu oživovania realitného trhu.

Severná ulica

Severná ulica

Zdroj: Marek Weiss, Foto: ilustračné