Vladimír Moravčík: Keď poslanec miesto riešenia problému zaútočí na šport

Blog
9 /

Stretol som sa s tým v mestskom zastupiteľstve po prvý raz a trochu mi to vyrazilo dych. Kladiem si otázku, ako môže služobne najstarší poslanec zaútočiť na športovcov, ktorí úspešne reprezentujú toto mesto i Slovensko a vychovávajú mladé športové talenty kvôli umiestneniu veľkoplošných plagátov na úvodné vrcholné športové podujatie bojových umení Dracula Fight Night na Štiavničkách umiestnených so súhlasom vlastníkov na ich súkromnom majetku?

Interpelácie poslanca Katreniaka

Je pre mňa veľkým sklamanim, že poslanca poslanca Katreniaka zaujima najviac, koľko sme zaplatili mestu za reklamu. Očakával by som skôr, že pride s komplexným návrhom riešenia podpory športu v našom meste. Kritizovať a vyberať poplatky by vedel každý.

Stalo sa to pri interpeláciách  poslanca Katreniaka, ktorý sedí v zastupiteľstve oproti mne. Mohol sa ma na svoj problém kedykoľvek opýtať, ja by som mu to bez problémov vysvetlil. Nie, on musel na to použiť dvojnásobnú interpeláciu aj s urážlivým internetovým komentárom na adresu špičkových bojovníkov vyobrazených na plagáte. 

Na novembrovom mestskom zastupiteľstve žiadal uviesť, koľko eur dostalo Mesto Banská Bystrica za umiestnenie reklamy na lešení zakrývajúcom narušenú fasádu pamiatkovo chráneného domu na Dolnej ulici a na ohrade okolo jamy pri mestskom úrade, či to bolo v súlade so zákonom.

K tomu na sociálnych sieťach poslanec Katreniak pripojil tento komentár:  „Ako to, že mesto napriek výzvam nič neurobilo s odstránením gumených veľkoplagátov z plota? Tie plagáty zavadzali vo výhľade v križovatke. A okrem toho akým príkladom pre deti boli tí polonahí pseudosvalnáči s navretými žilami a zaťatými päsťami. Čo sa týka Dolnej, takisto: aká je to odpoveď? Lešenie je umiestnené síce pri dome, ale na verejnej komunikácii. A ten starý plagát je umiestnený na ňom. Mesto by mohlo aj malo konať, aby draculy zmizli. Namiesto toho odpoveď o ničom. V utorok bude dohra na mestskom zastupiteľstve.“

Pred decembrovým zastupiteľstvom sme ako poslanci dostali odpoveď mesta na Katreniakove interpelácie, v ktorých sa jasne píše, že prístupný stavebný úrad povoľuje len také reklamy, ktoré spĺňajú definíciu reklamnej stavby a takou plagát na oplotení pred mestským úradom nie je: „Mesto Banská Bystrica nemá žiaden príjem z umiestnenia týchto predmetných reklamných plôch, nakoľko nemá uzavretú zmluvu so žiadnou reklamnou agentúrou, ktorá umiestnila predmetné reklamné plochy na súkromnom majetku – oplotení.“

K umiestneniu reklamy na Dolnej ulici zaujalo mesto nasledovné stanovisko: „Príslušný odborný útvar Mestského úradu neevidujeme žiadny príjem z umiestnenia tejto reklamnej plachty na konštrukcii lešenia na Dolnej ulici, nakoľko sa nejedná o reklamnú stavbu a navyše je umiestnená na lešení v súkromnom vlastníctve. Stavebný úrad nie je príslušný útvar, ktorý vyrubuje daň za zaujatie verejného priestranstva z dôvodu umiestnenia lešenia na pozemku vo vlastníctve mesta Banská Bystrica.“

Čo si o tom myslí manažér Dracula Gymu

Neviem, čo myslí  poslanec Katreniak „dohrou na decembrovom zastupiteľstve“, ale budem sa proti jeho urážlivým vyjadreniam na môj klub a našich bojovníkov v súvislosti s jeho nezmyselnými interpeláciami musieť brániť.

Aby som nehovoril za seba, budem citovať slová manažéra Dracula Gymu Vladimíra Pipereka: Predtým ako pán poslanec  na niekoho zaútočí, by sa mohol prísť ako verejný činiteľ pozrieť  osobne a presvedčiť sa o našej činnosti skôr, ako nás verejne odsúdi a na sociálnych sieťach označí za zlý príklad pre deti a mládež. To je absurdné.

Bystričan Vladimír Dracula Moravčík bol 6 x svetovým, 2 x interkontinentálnym a 3 x európskym šampiónom tých najprestížnejších svetových organizácií v thajskom boxe. Tituly získal aj v Moskve, Hong Kongu, veľké víťazstvá po celom svete.

Má za sebou úspešnú 20 – ročnú kariéru uznávaného športovca so vzorovou disciplínou. Stal sa veľkým vzorom pre deti, mládež aj dospelých. Celú športovú kariéru zasvätil tomu, aby zbavil bojové športy predsudkov verejnosti, čo aj dokázal a sám na sebe prezentoval. Bol tvárou Múzea SNP (viď http://www.muzeumsnp.sk/projekty/12-osobnosti-muzea-snp/) a ambasádorom Európskeho mesta športu BB 2017 (viď http://emsbb.sk/ambasadori/vladimir-moravcik/.)“

O Dracula Gyme

Z rokmi opustenej schátranej  budovy na Rudohorskej (bývalá pošta v Rudlovej – Sásovej) sme z vlastných zdrojov dokázali vybudovať špičkové tréningové centrum Šport Zóna, ktoré momentálne vyžívajú na svoju prípravu aj zahraniční športovci. Vydali sme viac ako 700 klubových kariet, týždenná návštevnosť je vyše 200 deti a mládeže, viac ako 300 dospelých športovcov (amatérskych aj profesionálov). Myslím, že  za 3 roky fungovania centra sa nám podarilo urobiť obrovský kus práce.

Na Strednej športovej škole (bývalé Športové gymnázium už 3 roky funguje športová trieda upolových športov (thajský box, MMA, box), ktorú sme tu založili a  kde trénujeme deti bez nároku na honorár. Kladieme dôraz na kombinovanie športovej aktivity a plnohodnotného štúdia.

V klube dbáme  hlavne na budovanie pozitívnych vlastností u detí a mládeže,  ako sú úcta, pokora, cieľavedomosť, zdravé sebavedomie a podobne. Dracula Gym je členom národného športového zväzu Thajského boxu, členom Slovenského Olympijského a športového výboru. Pracuje u nás trénerský tím vyškolený v spolupráci s UMB v Banskej Bystrici, akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy a športu SR.

Chodia k nám deti od 4 rokov. Podporujeme programy športovania detí a mládeže našou účasťou na športových aktivitách návštevami materských, základných i stredných škôl bez nároku na honorár.

O Dracula Fight Night

Úvodné podujatie začiatkom októbra 2019 sa zaradilo medzi najúspešnejšie na území nášho mesta v tomto roku. Charakterizovala ho rekordná návštevnosť a vypredaná hala na Štiavničkách.

Na inkriminovanej  reklamnej ploche boli napríklad vysokoškolsky vzdelaní športovci, majster sveta  z Hong Kongu či víťaz európskej univerziády. Ale aj športovec, ktorého firma zamestnáva okolo 200 ľudí a tréneri, ktorí sa venujú športovej činnosti s deťmi a mládežou.

Na úvodné podujatie prišli ľudia z celého Slovenska aj zahraničia, Mesto Banská Bystrica  bolo hlavným partnerom podujatia. Druhý galavečer bojových umení Dracula Fight Night sa bude konať 29. februára 2020 v Športovej hale na Štiavničkách.

Na toto podujatie pozývam aj pána poslanca Pavla Katreniaka, aby videl na  vlastné oči súboje udatných bojovníkov. Možno si potom poopraví svoj názor na tento šport a jeho aktérov, ktorí môžu byť pre deti a mládež skutočnými vzormi poctivých športovcov bojujúcich v ringu fair play. A zároveň zistí, že tie jeho interpelácie v súvislosti s reklamou na Dracula Fight Night vlastne ani nestáli za reč…

 

 

 

 

 

Autor: Vladimír Moravčík, Foto: ilustračné

Vladimír Moravčík

Vladimír Moravčík