Participatívny rozpočet a možnosti jeho sprístupnenia čo najväčšiemu počtu Bystričanov

Blog
0 /

V Banskej Bystrici sa už niekoľko rokov uskutočňuje participatívny rozpočet (PR). Mnoho ľudí však túto možnosť stále nevyužíva, čo je veľká škoda.

Čo vlastne participatívny rozpočet je, pre koho slúži a na akých princípoch funguje? Participácia je spoluúčasť občanov na tvorbe rozpočtu, rozhodovaní o použití finančných prostriedkov z neho, až po samotnú realizáciu a vyhodnocovanie projektov. Túto možnosť podieľať sa na rozhodovaní o tom, aké projekty budú realizované a v akom rozsahu,  ponúka občanom samospráva mesta Banská Bystrica.

Participatívny rozpočet má aj svoje kritériá. Podmienkou je účasť občanov a ich rozhodovanie o použití prostriedkov, aj s možnosťou monitorovať verejné výdavky. Ďalším kritériom je redistributívna logika, čo znamená, že najchudobnejšie časti mesta dostanú viac peňazí a naopak. Tento proces sa pravidelne na ročnej báze opakuje.

Koordináciu procesu PR ako aj efektívnu komunikáciu medzi jednotlivými komunitami občanov a orgánmi mesta zabezpečuje koordinačná rada PR pre Banskú Bystricu. Tá na prvom stretnutí spoločne určí oblasti, na ktoré sa bude PR orientovať.

PR a Banská Bystrica

Participatívny rozpočet je súčasťou Banskej Bystrice od roku 2014. Napriek tomu, že tento projekt funguje už 8 rokov, stále málo občanov mesta o ňom vôbec vie. Nemožno povedať, že je to len nezáujmom ľudí, ale táto téma sa v rámci mesta slabo komunikuje, zároveň ľudia už aj rezignovali na možný pokrok, ktorý sa im núka.

Zásadnou chybou je, že stránka o PR www.prbanskabystrica.sk vôbec nefunguje. Chýba jedno miesto, na ktorom by človek našiel všetky potrebné informácie, ktoré hľadá. Jedným zo silných nástrojov propagácie je Facebook, ktorý však mesto akoby ignorovalo.

Participatívny rozpočet síce má svoju vlastnú skupinu na Facebooku, ale je v nej iba 329 sledovateľov, čo je na takmer 75 – tisícové mesto naozaj málo. Chýba napríklad aj zdieľanie príspevkov v skupinách, ktoré sa venujú jednotlivým mestským častiam. Takto by sa informácie o PR dostali k veľkému počtu občanov.

V poslednom ročníku sa do hlasovania o projektoch zapojilo len 272 ľudí. Doteraz sa uskutočnilo už 9 hlasovaní. V nasledujúcej tabuľke je prehľad počtu hlasujúcich:

Graf:

Najsilnejší v počte hlasujúcich bol rok 2015, následne ich počet stále klesá. V reálnom svete by počet hlasujúcich mal naopak stúpať.

Tento fakt úzko súvisí s možnosťou hlasovať za projekty online. Napriek tomu, že požiadavka online hlasovania bola vznesená už pred štyrmi rokmi, mesto sa k tomuto kroku stále neodhodlalo. Malo možnosť získať systém online hlasovania už v roku 2020, čo však na počudovanie viacerých vôbec nevyužilo.

Dnes je táto možnosť už spoplatnená. Hlasovanie formou vhadzovania lístkov do dvoch oblepených škatúľ je v dnešnej dobe naozaj zastarané. Vyžaduje si to prístup hodný dnešného online sveta. Na poslednom koordinačnom stretnutí bolo dohodnuté, že sa spustí online hlasovanie, tak pevne verím, že konečne prestanú byť nástrahou byrokratické riešenia a zvíťazí zdravý rozum v prospech občana.

Otváracie hodiny Klientskeho centra mesta Banská Bystrica sú každý deň od 7:30 do 15:30 hod.. Pokiaľ viem, tak každý zamestnaný človek je v tomto čase v práci. Len jeden deň v týždni (v stredu) je Klientske centrum mesta BB otvorené do 16:00 hod.

Ak chceme zapojiť občanov do hlasovania, je nutné prispôsobiť tento čas práve im tak, aby stihli v bežný pracovný deň odovzdať svoj hlas. Pre pracujúceho človeka sú tieto otváracie hodiny v termíne spusteného hlasovania jednoducho nepostačujúce.

Takisto je potrebné priblížiť sa občanovi s hlasovaním aj fyzicky – napríklad umožnením hlasovania priamo na Námestí SNP, kadiaľ denne prejde veľké množstvo ľudí. To sa podarilo na Radnici, kde vzniklo jedno ďalšie miesto na hlasovanie, ktoré je otvorené v pracovné dni do 17:00 hod. a aj v sobotu.

Otázka znie, že keď vieme spropagovať formou malej externej expozície akúkoľvek akciu v meste, prečo práve nie projekty participatívneho rozpočtu? A zároveň priamo vtiahnuť občanov do hlasovania. Všetko ide, len treba chcieť…

Autor: Anton Minárik, Foto: ilustračné

Anton Minárik