Michal Škantár: V Rudlovej – Sásovej sme urobili viacero užitočných vecí

Blog
1 /

Pre niekoho sú to možno malé takpovediac prízemné veci, ktoré by mali byť v meste samozrejmosťou, ibaže pre obyvateľov najväčšieho banskobystrického sídliska Rudlová – Sásová znamenajú veľa. Vo svojom blogu sa chcem dotknúť troch oblastí života svojich spoluobčanov, ktoré považujem za dôležité. Som mestským poslancom už ôsmy rok a rád by som urobil odpočet tých posledných štyroch, ktoré budú zároveň aj hodnotením našej poslaneckej práce. Prečo som si vybral práve tieto? Keď som si robil sumár podnetov, ktoré od občanov neustále dostávam a snažím sa ich spolu s kolegami poslancami riešiť, vyšli mi z toho tieto tri oblasti:

– detské ihriská

– chodníky a schodiská

– športoviská

cesty1

Prv ako sa bližšie pozrieme na tieto tri oblasti , treba povedať, že absolútne najväčším tŕňom v päte Rudlovej – Sásovej je parkovanie. Minulý rok sme vybudovali parkovisko na Rudohorskej ulici a začíname s veľkým projektom parkovania na Tatranskej. Je to krok dopredu, avšak problém parkovania to rieši iba z časti. Tu pomôžu len dve riešenia. Prvým sú parkovacie domy, preto sme odkúpili kotolňu na Tatranskej ulici a takýto parkovací dom tam chceme vybudovať.

Druhým je zavedenie rezidenčného parkovania. Rezidenčné státie je cesta ako dať parkovaniu systém a vyčistiť sídlisko od áut, ktoré tam nemajú čo hľadať.

A teraz k riešeniu problémov, ku ktorým dostávam najviac podnetov:

Detské ihriská

Pre každého jedného rodiča je veľmi dôležité, aby sa jeho deti mali kde hrať, aby bol na detských ihriskách  dostatočný počet kvalitných hracích prvkov a aby bola zabezpečená riadna údržba týchto ihrísk.

Za uplynulé  štyri roky sa nám v Rudlovej – Sásovej podarilo obnoviť viacero detských ihrísk na GerlachovskejĎumbierskej, Beskydskej, Krivánskej, Magurskej, Pieninskej, RudohorskejStrážovskej, Javorníckej, Tatranskej ulici Mateja Bela.

detske ihrisko2

Obehol som si osobne všetky tieto ihriská, ktoré sa robili v tomto volebnom období. Rozprával som sa s mamičkami (občas aj s oteckami či starými rodičmi), ako sa im to páči a čo by ešte potrebovali pre svoje ratolesti. Boli zväčša pozitívne, ale aj negatívne reakcie.

Hlavne tie negatívne nám nastavili zrkadlo toho, ako sa to dá ešte vylepšiť. Rodičia by privítali ďalšie hracie prvky, ktoré doplníme. Zároveň sa budem zasadzovať o to, aby boli aj oni zapojení do ich výberu, pretože toto bol jeden z dôležitých podnetov, ktoré som dostával. Mamičky najlepšie vedia, na ktorých preliezkach, hojdačkách či šúchačkách sa ich deti najradšej hrajú. Aj preto chcem, aby sme ich do toho procesu zapojili, pretože ich názor je pre nás poslancov dôležitý.

Tento rok sme sa rozhodli na dvoch  ihriskách – Tatranskej Magurskej, doplniť aj fitness prvky. Aj toto bola jedna z požiadaviek ľudí a radi sme ju podporili. Zároveň ju chceme rozvíjať aj do budúcna a  máme záujem postupne dopĺňať fitness prvky aj na ďalšie ihriská. Chceme tak osloviť aj staršie deti resp. tínedžerov.

fitness prvky

No a čaká nás ešte jeden veľký projekt a to komplexná revitalizácia vnútrobloku Tatranská – Sitnianska – Strážovská (20 000 m2)  s oddychovými zónami a športoviskami, vrátane ihriska Opavia.

 

Návrh projektu sme prerokovali  s obyvateľmi nášho sídliska. V rámci celého projektu financovaného z eurofondov chceme opraviť chodníky, osvetlenie a osadiť nové lavičky. Plánujeme vybudovať nové ihriská pre všetky vekové kategórie a samozrejme zrevitalizovať aj zeleň.

michal skantar3

Chodníky a schodiská

Hneď prvá otázka od ktorejkoľvek mamičky po téme detské ihrisko bola: „A čo s tými chodníkmi?“ Mojou predstavou je, že keď sa vyberie mamička s kočíkom na detské ihrisko alebo do obchodu či na prechádzku, musí ísť po opravenom a bezpečnom chodníku. Preto ako poslanec budem spolu s kolegami žiadať v mestskom rozpočte  viac financií pre sídliská, aby sme mohli opraviť čo najviac chodníkov a schodísk, z ktorých mnohé čakajú na obnovu. Tak ako nám do zoznamu opráv chodníky pribúdajú, treba povedať, že z neho postupne odbúdajú tie opravené.

Počas štyroch rokov sme investovali do týchto opráv súvislých úsekov chodníkov: 

Chodníky medzi Rudohorskou Sitnianskou ulicou, Rudohorská 24 – 32, Karpatská 1 – 6 popri hlavnej ceste, Starohorská 4 – 30, Tatranská 13 – 59, Beskydská 2 – 818 – 22, Strážovská 1, Rudohorská 9 – 11, pri bytovom dome Javornícka 25 – 43, chodník popri Jelšovom hájiku a k Poliklinike, ale aj schodiská na Krivánskej Rudohorskej ulici.

schodiskaRovnako je dôležité, aby mamičky s kočíkmi mali komfortný prístup k autobusovým zastávkam. Tu nás asi najviac tlačí problém na otočke autobusov 24, 25 na Starohorskej, kde chýba bezbariérový prístup na zastávku, zároveň chodníky na Karpatskej popri škôlke a na Pieninskej ulici smerom k zástavke, ktoré tiež opravíme a postupne budeme opravovať ďalšie.

chodniky1

Športoviská

Dostal som viacero podnetov, aby sme opravili aj staršie ihriská, konkrétne na Starohorskej, Strážovskej Magurskej. Opravili sme oplotenie, dopĺňame basketbalové koše a nakreslíme nové čiary, aby sa ihriská mohli využívať na rôzne druhy športov. Aj tu som sa stretol s občanmi a vypočul ich názor, ktorý nás usmernil na správnu cestu.

Ďalej sa nám podarilo kompletne zrekonštruovať najvyužívanejšiu mestskú telocvičňu na Magurskej ulici a za podpory chalanov z hokejbalovej únie aj hokejbalové ihrisko na Rudohorskej.

V areáli ZŠ Sitnianska a Ďumbierska sa dobudovali školské športové areály a pre deti v ZŠ Sitnianska sa nám podarilo vybudovali amfiteáter, ktorý bude slúžiť aj na organizovanie kultúrnych podujatí pre verejnosť.

Naším zámerom je vytvárať deťom, ich rodičom a starým rodičom lepšie životné prostredie na najväčšom banskobystrickom sídlisku, ktoré má vyše 20 tisíc obyvateľov. Aby tu mali priestor na oddych, športovanie a relax, jednoducho aby sa tu cítili dobre. Myslím, že občania z Rudlovej – Sásovej si to zaslúžia.

Je dôležité mať stály kontakt s občanmi či už osobný, telefonický, mailový a ten neustále mám. Zároveň asi tým najpopulárnejším sa pre Vás stáva kontakt cez sociálne siete, konkrétne cez Facebook, kde som aktívny, komunikujem s Vami, obratom sa snažím nájsť riešenie alebo posielam Vaše podnety  kompetentným ľuďom na Mestskom úrade. V tom  budem aj  naďalej aktívne  pokračovať.

 

ihrisko2

Autor: Michal Škantár, Foto: ilustračné

Michal Škantár

Michal Škantár

1 článkov

Do komunálnej politiky som vstúpil v roku 2010, kedy som sa stal poslancom mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici a aktívne sa tak zacal zapajat do veci verejných. Pôsobím ako člen Finančnej komisie, Komisie pre územný rozvoj, Komisie pre životné prostredie a som členom aj Mestkej rady.