Marta Medzihradská: Sebahodnotenie bystrických škôl

Blog
0 /

Odchody mladých ľudí do zahraničiasú naším prekliatím. Sú to rodinné a osobné tragédie, s ktorými sa vyrovnávame konštatovaním: „Bude im tam lepšie“, „Bude nám tam lepšie“. Tieto odchody sa dokonca často  hodnotia aj ako osobný úspech.

Podľa údajov zdravotných poisťovní odchádza zo Slovenska za lepším životom ročne 30 tisíc ľudí vo veku do 30 rokov. V prognózach, ktoré z toho javu vyplývajú, sa hovorí aj o kolapse východoeurópskych štátov.

Skúsme sa preto viacej zamyslieť nad tým, prečo mladí ľudia odchádzajú. Podľa mojich vedomostí to nie je len nedostatok práce u nás a nižší životný štandard. Väčšinou odchádzajú za lepšími vzťahmi. Za optimistickou atmosférou, motivujúcimi ľuďmi, za férovými možnosťami v presadení sa za slobodnejšou spoločnosťou.

Ľudské a spoločenské vzťahy nás robia šťastnými alebo nešťastnými. V prípade detí a mladých ľudí to platí oveľa intenzívnejšie. 

Naše školy sa za posledných 30 rokov výrazne zmenili. Nevedú žiakov k obdivovaniu autorít, ale k zvládaniu partnerských vzťahov, k zvládaniu efektívnej komunikácie, k pozitívnemu mysleniu a tvorbe priateľskej atmosféry.

Je to veľmi náročný proces a zdá sa, že niet lepšej metódy, akou je osobný príklad. Najmä príklad rodičov a v škole príklad učiteľov. Sú to tiež vzťahy medzi spolužiakmi, medzi rodičmi a učiteľmi a tými, ktorí vytvárajú sociálne prostredie dieťaťa, žiaka a študenta.

Pozitívna a optimistická atmosféra v škole žiakov motivuje pre učenie sa a je nevyhnutná pre vzdelávacie úspechy žiakov. Dobrí žiaci nezvyknú mať dlhodobé skúsenosti s ľahostajnosťou alebo konfliktmi.    

Preto školy už poznajú popri testovaniach vzdelávacích výsledkov aj testovanie vzájomných vzťahov. Existujú aj komplexné testy, ktoré zisťujú vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, medzi učiteľmi na škole, medzi žiakmi navzájom, medzi rodičmi a učiteľmi. Takéto testy si školy musia kúpiť.

Preto sa medzi tohtoročnými projektmi do participatívneho rozpočtu objavil taký, ktorý navrhuje Banskobystričanom investovať do evaluačných testov pre všetky základné školy v Banskej Bystrici. Školy by sa mohli rozhodnúť, či sa výsledkami verejne pochvália, alebo zostanú len internou výstrahou, že sa v tejto oblasti musia zlepšiť.  

Projekt ešte neprešiel schválením pre umiestnenie sa na zozname projektov určených občanom na hlasovanie. Ale vyžadovanie od škôl, aby rozvíjali dobré vzťahy, spoločenské zručnosti svojich žiakov a schopnosti tvoriť okolo seba optimistickú atmosféru, aby poskytli žiakom efektívnu motiváciu a kladný vzťah ku škole, má svoj význam a vysokú spoločenskú prioritu. Rodičia by si takéto vzťahy v škole mali vyžadovať a vážiť si ich.

Šťastné detstvo je pohyblivý sviatok. Naučí, že šťastie sa dá tvoriť a šíriť.

Autor: Marta Medzihradská, Foto: ilustračné pixabay

Marta Medzihradská

Marta Medzihradská