Marta Medzihradská: Po stopách bystrickej medi

Blog
1 /

Nie náhodou má Banská Bystrica vo svojom názve slovíčko „banská“. Spolu s okolím bola kedysi svetovou medenou veľmocou a jej meď bola žiadaná na temer všetkých európskych trhoch a tiež v zámorí.

Banícke tradície však v Banskej Bystrici temer zanikli a dnes ožívajú len veľmi pomaly. Neustály prílev prisťahovalcov z okolitých dedín uprednostňoval skôr folklórne tradície.

Dá sa však predpokladať, že hľadanie si vzťahu k baníckej a mestskej histórii bude úspešné a ovplyvní budúcu identitu mesta. Záležať však bude len na Banskobystričanoch, či sa s ňou stotožnia a či sa k baníckym tradíciám budú hlásiť.

Medzi projektmi mestského participatívneho rozpočtu sa objavil krásny pilotný projekt z dielne ZŠ Moskovská, ktorý plánuje detailne priblížiť svojim žiakom prácu baníkov, ich každodenný život, ale aj príťažlivé príbehy o permoníkoch.

Žiaci by sa zúčastnili množstva exkurzií, aby si vedeli reálne predstaviť život v tej dobe. Následne by škola zorganizovala podujatia, ktoré by vtiahli do tematiky baníctva aj širšiu verejnosť.

V pláne sú „Potulky s Permoníkom“, kde by žiaci v kostýmoch permoníkov prezentovali históriu medi a banícke tradície.

Ďalej množstvo tvorivých dielní, napríklad práca s medeným drôtom a výroba medených ozdôb či šperkov, ktorá by priblížila drotárske umenie a remeslo. Výroba modrotlačových bábik, baníckych fliaš trpezlivosti, … a plánujú sa aj reštaurátorské dielne.

V „Remeselnom festivale generácií“ by sa spojili učitelia, žiaci a remeselníci z okolia, aby pripravili by zaujímavé podujatie pre rodičov, starých rodičov a širokú verejnosť.

Ďalšou akciou by bol „Charitatívny jarmok remesiel a tradícií“ spojený s ochutnávkou jedál, prezentovaním tradícií a remesiel.

Projekt má aj medzinárodný charakter. Prehĺbi partnerstvo so školou v Augsburgu, prípadne aj s inými zahraničnými školami. Potulky s Permoníkom by žiaci prezentovali svojim projektovým kamarátom v cudzom jazyku.

Ak projekt v procese participatívneho rozpočtu uspeje, 575 žiakov získa bližší vzťah k mestu a jeho histórii, o ktorú sa títo žiaci budú môcť oprieť v budúcnosti.

Autor: Marta Medzihradská, Foto: ilustračné

Marta Medzihradská

Marta Medzihradská