Marek Modranský: Nikdy na mňa nebol vyvíjaný tlak na členstvo v politických stranách

Blog
0 /

Dlhoročný mestský poslanec Marek Modranský minulý týždeň  ohlásil svoju kandidatúru na bystrického župana ako nezávislý. Keďže doposiaľ bol predsedom poslaneckého klubu HLAS-SD v MsZ, v rámci politickej kultúry sa vzdal tejto politickej funkcie a aj členstva v straníckom klube. Oznámil to na utorkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva týmito slovami:

Na vlastnú žiadosť sa vzdávam členstva v poslaneckom klube HLAS ako aj pozície predsedu tohto klubu. Pre viacerých upresním, že členstvo v poslaneckom klube neznamená členstvo v politickej strane. Je to len názov dohodnutej skupiny troch a viac poslancov, ktorí budú pod ľubovoľným a nimi zvolenom názve fungovať v mestskom parlamente.  

Niektorí poznáte okolnosti, prečo sa toto deje. Pre istotu a šírenie pravdy to radšej vysvetlím. Politická strana Hlas vyjadrila podporu jednému z kandidátov na predsedu BBSK. Skutočnosť, že som sa aj ja rozhodol úplne slobode a vážne rovnako sa uchádzať o tento post a minulý piatok som verejnej oznámil svoju kandidatúru na predsedu BBSK, je pre niekoho konfliktom záujmov.

Hlavne pre zástupcov politickej strany HLAS. Som rád, že naďalej mám medzi nimi množstvo priaznivcov. Medzi členmi strany HLAS panuje stále udržiavanie sympatií, pretože si vážia môj postoj k veciam. Podporu iného kandidáta považujem za veľmi predčasnú a čas ukáže, či aj mylnú. Svojou odbornosťou a priamym prístupom k veci som sa vždy snažil robiť ako poslanec dobré meno nášmu mestu, ale aj klubu, ktorý som zastupoval.

Moje meno sa nikdy nespájalo s kauzami, za ktoré by som sa mal hanbiť, alebo členovia poslaneckého klubu pod mojím vedením. Vždy som chránil aj klub pre intrigami a venovali sme sa len práci pre ľudí v našom meste a podpore vedenia mesta. Toto garantujem za moju osobu aj naďalej.

Chcem sa týmto poďakovať všetkým svojím kolegom – poslancom, ktorí boli za posledných 8 rokov súčasťou klubov pod mojím vedením. Som hrdý na to, že po posledných voľbách do MsZ BB sme boli dokonca jediný klub vyskladaný z 8 poslancov, ktorí všetci obhájili svoje postavenie a mandáty od ľudí už z predchádzajúceho funkčného obdobia.

Overený poslanec alebo overený politik je práve v dnešnej dobe pre ľudí zárukou správneho rozhodnutia s minimálnym rizikom nepríjemných prekvapení, káuz, škôd alebo iných neúspechov vyplývajúcich z jeho amaterizmu a neodbornosti.

Každý člen klubu má v mojich očiach vysokú hodnotu a verím, že aj v očiach ľudí – Banskobystričanov pre ich zásluhy na rozvoji nášho mesta. Bolo preto pre mňa cťou, keď si ma opätovne vybrali oni sami a jednohlasne zakaždým zvolili aj za svojho predsedu.

Nikdy na mňa nebol vyvíjaný tlak na členstvo v politických stranách, ktoré sme v kluboch pod mojím vedením zastupovali. Všetci kolegovia si práveže vážili moju nezávislosť a rešpektovali to. 

Stáli sme pri všetkých dôležitých rozhodnutiach tohto mesta pre jeho rozvoj a zveľadenie. Nikdy sme neblokovali rozumné návrhy vedenia mesta, ale hľadali zakaždým konštruktívne, bezpečné a transparentné riešenia.

Som rád, že pri mojej osobe kolegovia v klube, moji priatelia, vždy videli charakter, česť a morálne hodnoty. Ich dôveru som im opätoval do našej klubovej kultúry tým, že som vytváral prostredie pre prirodzený pokoj, dôveru v tíme, dostatok informácií a rozumné uvažovanie nad vecami, úprimné kolegiálne priateľstvá a predovšetkým slobodu rozhodovania. Aj týmto sa potvrdila vždy moja nestrannosť a nezávislosť.

Zostávajúci čas tohto volebného obdobia budem v tomto zastupiteľstve pracovať ako nezaradený poslanec s vlastným rozhodovaním a naďalej budem plniť zodpovedne mandát od ľudí, ktorí mi prejavili dôveru, ako aj v prospech všetkých obyvateľov Fončordy a celého mesta.

Týmto ešte raz ďakujem svojím kolegom z poslaneckého klubu za doterajšiu spoluprácu, prajem im v klube aspoň takú pohodovú atmosféru, akú sme mali doteraz a želám si, aby sme boli spoločne naďalej podporou pre vedenie mesta a osobitne pána primátora a dokončenie úspešných projektov pre ľudí v našom meste.

Marek Modranský

Marek Modranský

Autor: Mare, Foto: ilustračné

Marek Modranský