Marek Modranský: Kde sa stratila zodpovednosť samosprávy za občanov a ich potreby?

Blog
1 /

Mestský poslanec v Banskej Bystrici a predseda dopravnej komisie Marek Modranský je zároveň predsedom Inštitútu verejnej dopravy. Kritickým okom sa pozrel na problém MHD vo Zvolene v súvislosti s nábehom na nové zmluvné vzťahy so staronovým dopravcom SAD Zvolen vybraným vo verejnej súťaži v čase, keď o mesiac skôr prestáva platiť pôvodná zmluva a vzniká mesačná diera.

Mnohí obyvatelia mesta Zvolen možno ani len netušili, aký nepríjemný darček môžu dostať rovno k 1. júnu 2022 na Medzinárodný deň detí. Zastavenie prevádzky MHD od 1.júna na jeden celý mesiac by výrazne ochromilo prepravné potreby všetkých obyvateľov aj návštevníkov mesta.

Za našu spoločnosť (Inštitút verejnej dopravy) pozorne sledujeme dianie vo verejnej doprave, a preto hrozbu úplného zastavenia služieb MHD Zvolen na celý mesiac jún sme brali ako absolútne neprijateľný scenár. Okamžite sme si po zozbieraní potrebných podkladov naštudovali podstatu celého problému a ponúkli vedeniu Mesta Zvolen odbornú pomoc.

Čo spôsobilo riziko možného zastavenia služieb v MHD Zvolen?

Príčinou je administratívne zlyhanie Mesta Zvolen ako objednávateľa služby. K 31. 5. 2022 končí zmluva s doterajším poskytovateľom SAD Zvolen, ktorý túto službu nepretržite prevádzkuje už niekoľko desiatok rokov.

Paradoxne rovnaký dopravca SAD Zvolen vyhral aj verejnú súťaž na novú zmluvu na ďalších 10 rokov. Neopomenuteľnou chybou je však to, že táto nová zmluva o službách začína platiť až od 1. 7. 2022. Teda celý mesiac jún 2022 nie je zo strany Mesta Zvolen zazmluvnený so žiadnym dopravcom.

Mesto si zrejme mylne vysvetlilo novú situáciu po súťaži, keď svoje postavenie v MHD Zvolen obhájil znovu dopravca SAD Zvolen. O medzere od konca mája do začiatku júla, kedy dochádza k začatiu plnenia podľa novej zmluvy, vedeli všetci zúčastnení partneri.

Vedenie mesta však od uzatvorenia súťaže a podpise novej Zmluvy so SAD Zvolen predpokladalo zabezpečenie služieb počas júna formou nariadenia dopravcovi. Táto možnosť sa však môže aplikovať len v určitých prípadoch. O to horšie bolo následné zistenie, že na obdobie júna nemá od Mesta Zvolen dopravca SAD Zvolen ani vydanú dopravnú licenciu, bez ktorej jeho autobusy nemôžu vyjsť do ulíc na jednotlivé linky a spoje.

Zákon a povinnosť

Legislatíva je dnes veľmi prísna, a to v oblasti služieb vo verejnej doprave, správy verejných financií, transparentnosti a verejného obstarávania akýchkoľvek služieb z rozpočtu mesta. Na druhej strane tu máme vždy zmluvných partnerov (súkromný sektor), ktorý sa musí správať čisto ekonomicky s cieľom správneho zaobchádzania s vlastným majetkom, nákladmi, a dosahovaním primeraného zisku garantovaného príslušným zákonom.

Bežný človek sa na túto situáciu pozerá možno z troch úrovní. Jednou je, že znovu je tu súkromný dopravca, ktorý špekuluje a napína mesto vďaka svojmu nateraz monopolnému postaveniu. Druhou je dojem, že situácia je riešiteľná veľmi ľahko, len ide o vzájomné „tanečky“ medzi oboma subjektmi, keďže zo strany mesta boli už v minulosti zverejnené kritické vyhlásenia na budúcu spoluprácu so SAD Zvolen. Mimochodom, napriek tejto snahe otvoriť dopravný trh v MHD Zvolen pre viacerých dopravcov to obhájil znovu domáci overený partner.

Tretie videnie situácie je hrubé zanedbanie základných povinností mesta zabezpečiť nepretržite služby vo verejnej doprave vo verejnom záujme pre obyvateľov mesta.

Ak by som mal s detailným poznaním súčasnej legislatívy objektívne pripojiť body k jednotlivým dôvodom vzniku tejto situácie, tak určite viac ako polovicu viny tvorí tá posledná tretia úroveň. Prvé dve sú svojou podstatou menej dôležité a nemajú na zákonný postup mesta žiadny vplyv.

Mám za to, že zvolenská samospráva  celý čas pracovala s iným právnym výkladom a vyhodnotením potrebných zákonných podkladov k tomu, aby si mohli svedomito vyhodnotiť chybu, ktorou bolo prázdne miesto v zabezpečení MHD počas júna 2022.

Riešenie na poslednú chvíľu, pár dní pred kritickým dátumom 1. júna, vytváralo u mnohých obyvateľov, zamestnávateľov či škôl v meste a okolí, ale aj u poslancov mesta obrovský stres, množstvo otázok a pocit zodpovednosti.

Mesto sa prebudilo v poslednej chvíli a začalo rokovať s dopravcom o riešení situácie

Treba zdôrazniť, že zo strany SAD Zvolen nešlo v ani jednom prípade doterajších rokovaní o neochotu, skôr naopak. Predstavenstvo SAD Zvolen bolo pripravené od samého začiatku rokovať o možnostiach zabezpečenia „prázdneho obdobia“ mesiaca jún, ale len s dodržaním všetkých zákonných podmienok.

Preto mylné predstavy vedenia mesta Zvolen o možnom nariadení voči dopravcovi, aby jazdil aj počas júna po skončení jeho pôvodnej zmluvy. boli nerealizovateľné v tej podobe, ako si mesto pôvodne zaumienilo riešiť túto nepríjemnú situáciu.

Nakoniec sa museli obe zmluvné strany stretnúť dňa 25. mája 2022 na pôde MH Manažmentu v Bratislave, čo je štátna spoločnosť spravujúca približne tretinový podiel akcií v SAD Zvolen (bývalý Fond národného majetku SR).

V ten deň som bol v kontakte s oboma stranami a čakal na výsledok rokovania, či naše odborné kapacity budeme musieť využiť pri riešení tejto situácie s cieľom uspokojiť potreby všetkých Zvolenčanov.

Len vzájomná dohoda plodí dobré a správne výsledky

S veľkým potešením som preto prijal email od pani primátorky, ktorá mi podvečer oznámila, že sa im podarilo nájsť dohodu so SAD Zvolen a že od prvého júna MHD vo Zvolene bude zabezpečená. Nie je nič lepšie, ako keď sa obe strany dohodnú, ako si jednostranne namýšľať, že niekto toho druhého k niečomu donúti. Vidíme, že to takto funguje vo všetkých oblastiach nášho štátu.

Z rokovania ešte musia právnici pripraviť reálny návrh dohody, ktorý bude reflektovať technické a zákonné možnosti pre dopravu vo Zvolene počas júna. To by sa spolu s uzatvorením dohody malo udiať do 31. mája.

Som preto veľmi rád, že vďaka tejto dohode si budú môcť obyvatelia mesta Zvolen vydýchnuť a spoľahnúť sa na služby mestskej verejnej dopravy. Tento zvolenský príklad nech je preto ponaučením aj pre ostatných zástupcov samospráv, ktorí si myslia, že nezmyselnými súdnymi žalobami vytvoria tlak na svojich kľúčových zmluvných partnerov bez prvotnej ochoty rokovať a rozumne sa dohodnúť. Výsledok býva potom ich zbytočné fiasko a z obyvateľov svojho mesta alebo regiónu robia zbytočne obete alebo rukojemníkov ich sporu.

Marek Modranský

Marek Modranský

Autor: Marek Modranský, Foto: ilustračné

Marek Modranský