Marek Modranský: Chudobu bez pomoci štátu nezastavíme

Blog
5 /

Pozorne sledujem správy, ako štát ide pomáhať našim občanom po dvoch rokoch korony, v čase obrovskej inflácie a ukrajinskej krízy. Nikde som sa žiaľ nedočítal, aké pripravuje štát hmatateľné opatrenia pre zmiernenie dopadov zdražovania na domácnosti a jednotlivcov.

Je to smutné, zároveň to znamená babráctvo na najvyššej úrovni štátu, kde má byť záruka správnych rozhodnutí v prospech ľudí. Namiesto toho počúvame len kto z politikov vie lepšie kričať, hádať sa alebo vyhovárať na toho druhého. Ľudia sa zatiaľ trápia ako prežiť. Trpia deti, seniori, všetci.

Ako to je v susednom Rakúsku?

  • 100 € dostane rodina na každé dieťa ešte v auguste 2022 (cca 1.8 mil. detí v 1.1 mil. rodín),
  • 100 € štartovacia pomoc v septembri pre každé dieťa, k tomu ďalších 100 € pre školopovinné dieťa,
  • 300 € pre postihnutých
  • 500 € príspevok pre seniorov v malých starobincoch,
  • 2 000 € bonus pre rodinu na znížení dane v roku 2022,
  • 500 € príspevok pre dospelých na jeseň 2022, k tomu polovica 250 € pre deti.

V roku 2023 bude táto štátna pomoc pokračovať a upraví sa o infláciu!

Na Slovensku napomáhame chudobe

Tak, a teraz si to porovnajme s našimi opatreniami na Slovensku. Tie na rozdiel od Rakúska nie sú žiadne! Ľudia chudobnejú, v obchodoch sledujem drobné nákupy, pri ktorých musia viacerí premýšľať, čo si vôbec zo základných vecí môžu dovoliť.

Nesmieme pripustiť, aby sa chudoba prehlbovala. Náš Banskobystrický kraj je po Prešovskom na tom najhoršie. Ak tu bude ďalej rásť chudoba, zastaví sa akýkoľvek ekonomický rozvoj týchto regiónov.

Ľuďom treba v tomto období pomôcť, tlačiť na vládu, na okamžité poskytnutie pomoci, aby obyvatelia nášho kraja netrpeli a neboli nútení uchyľovať sa k obmedzovaniu svojich základných životných potrieb.

Volení zástupcovia občanov by namiesto fotiek z kadejakých voľnočasových atrakcií mali klopať každý deň na dvere ministerstiev v Bratislave a žiadať okamžitú pomoc pre ľudí vo svojom regióne.  Zastavenie chudoby a ekonomická pohoda v rodinách sú priority, až potom bude čas na iné zábavky.

Autor: Marek Modranský , Foto: ilustračné

Marek Modranský