Ľubomír Motyčka: Gól do vlastnej bránky

Blog
7 /

Banskobystrický Klub slovenských turistov (KST) poškodil občanov mesta i turistov. Večer som bol veľmi naštvaný. Faktom, že KST zničil značenie pre turistov v Laskomerskej doline v Banskej Bystrici, ale aj povýšeneckým správaním sa funkcionára Klubu Dušana Kaliského.

Poznáme sa roky, aj si tykáme, ale keď je niečoho priveľa… Nikto sa mi nebude smiať do telefónu, nikto nebude tárať infantilné hlúposti a už tobôž mi nikto nebude predhadzovať pýchu vedúcej úlohy KST v strane a spoločnosti. Starší vedia o čom je reč.

V čase akejsi covidovej prestávky sme si urobili poradu. Na mestský úrad. úrad prišli zástupcovia mesta, Mestských lesov, lesnej materskej školy, ochranárov, členov klubu Kolesom so singletrailami a samozrejme aj KST. Za nich prišla pani Eva Škutová.

Stretli sme sa, aby sme hovorili o budúcnosti Laskomerskej doliny, ktorú postupne pretvoríme na akýsi lesopark. S tým, že všetky záujmy treba rešpektovať. Z hľadiska lesníkov ide napríklad o ochranu vyše 300 – ročných borovíc a porastov tisu, z hľadiska ochrany prírody o špecifickú kvetenu, či mokrade, z hľadiska občanov o ohniská na guláše, z hľadiska cyklistov singletraily a z hľadiska turistov či bežcov rozdelenie trás a chodníkov tak, aby nedochádzalo ku kolíziám jednotlivých záujmov.

Koniec koncov, ide o pokračovanie toho, čo som začal rokoch 2007 a 2008, keď som ako poslanec presadil obnovu chodníkov v doline v dĺžke cca 60 km. V spolupráci s Mestskými lesmi, ktoré to urobili, ale o údržbu sa potom nestarali. To je však iný problém, ktorý budeme systémovo riešiť tohto roku. Značkovanie s pomocou KST som vtedy sponzorsky zabezpečil ja. Ešte som podnikal, tak som sa o to postaral.

Bola výborná atmosféra. Tvorivá a priateľská. S výnimkou pani Škutovej, ktorá nám dávala najavo akúsi nadradenosť súvisiacu so značkovaním a jej monopolným právom v tejto oblasti. A neustále hovorila o možných stretoch.

Ubezpečovali sme ju, že na širokých lesných cestách to nie je problém, chodníky sa rozdelili. Na pešie a cyklistické, kde ostalo len minimum krízových bodov. Pomaly sa rozbiehali ďalšie práce. Viete o tom, že len ohlášky na malé stavby, teda drevené stĺpy na informačné tabuľky pre náučný chodník, sa ťahali tri mesiace? Čo to máme za zákony?

A máme aj ďalšie plány. Sprievodcovské služby pre turistov alebo žiakov, viac informačných tabúľ nielen po prvé turistické označenie Pod Machútovom, ale aj do Hámorskej a na Bielu Hlinu, o opravu chodníka aj pre peších, aj pre cyklistov od Lackovho grúňa, po policajnú chatu.  Dohoda bola aj s KST o odstránení turistických značiek na miestach, kde to bude vyhradené len pre cykloturistov.

Stalo sa však niečo neuveriteľné. Existujúce značenia pre turistov KST zlikvidoval. Aj tam kde nemal. Zničil vlastne prácu svojich predchodcov. Dlho som pátral, kto to mohol urobiť. KST som neupodozrieval. To predsa nie je možné. Ktokoľvek iný, darebák či vandal, ale turisti?

Kde ostal zdravý rozum? Viete, voľakedy sme hovorili o tom, že iniciatívny blbec je horší ako triedny nepriateľ. Hovoril som aj so značkárom, ktorý túto špinavú prácu robil. Samému mu to bolo ľúto. Niečo také barbarské ešte nerobil.

Našou úlohou je navzájom si slúžiť. Nie vládnuť a dokazovať svoju moc. A ani nie posluhovať. Ale slúžiť ľuďom. A je strašné, ak sa KST zmení na deštruktívnu inštitúciu. Vo veľkom hneve som do telefónu povedal všeličo.

Dobre, my to teraz obnovíme. Mesto. Iba ak by sa v KST našli zdravé sily, ktoré by chceli spolupracovať. Ja budem len vďačný. V každom prípade, prosím nezničte aspoň to nové čo sa teraz robí. Lebo, aj to je váš monopol.

Zatiaľ veľké FUUUUJJJJ!!!!!

Označenie pod Machútovom a Hámorská už neexistuje. Ani smerový stĺp s mnohými smermi pri horárni. Ten ostal len tak pohodený pri ceste…

Autor: Ľubomír Motyčka, Foto: ilustračné

Ľubomír Motyčka

Ľubomír Motyčka