Ján Nosko: Úspešné leto pre Banskú Bystricu

Blog
2 /

Posledné roky boli pre všetky samosprávy veľmi náročné. Najprv pandémia, potom vojnový konflikt, energetická kríza, zdražovanie či nezmyselné rozhodnutia vlády. Som rád, že sme všetko ustáli, hoci s následkami sa budeme pasovať ešte dlho.

Napriek všetkým negatívnym situáciám, s ktorými sme sa museli vysporiadať ma teší, že tohtoročné leto bolo pre Banskú Bystricu mimoriadne úspešné. Nielenže sa nám darilo pokračovať v rozbehnutých aktivitách, ale zelenú dostali aj ďalšie, pre naše mesto významné projekty.

Výstavba novej nemocnice v Banskej Bystrici

Už dnes môžeme byť svedkami obnovenej Detskej nemocnice s poliklinikou, v ktorej to vyzerá naozaj nadštandardne. Okrem toho bolo z Plánu obnovy a odolnosti vyčlenených 350 miliónov eur na výstavbu novej Rooseveltovej nemocnice. Teší ma, že prípravná fáza projektu postupuje krok po kroku a vedenie našej Rooseveltky vynakladá nadmerné úsilie, aby dokázalo stihnúť všetky šibeničné termíny.

Zo strany mesta budeme aj naďalej poskytovať maximálnu súčinnosť. Som presvedčený, že výstavba novej nemocnice nebude len o kvalitnejšom prostredí a špičkových službách, ale do Banskej Bystrice zároveň pritiahne aj nových lekárov a zdravotnícky personál. Ak sa na to podarí nadviazať vybudovanie moderného vzdelávacieho a výskumného centra v oblasti zdravotníctva, môže to byť významný impulz pre rozvoj mestského podnikateľského prostredia v tomto celosvetovo dynamicky sa rozvíjajúcom sektore.

Odkúpenie Domu kultúry do vlastníctva mesta a kraja

Spolu s BBSK sa nám v lete po dvojročnej ceste podarilo uspieť v dražbe, a získať tak významný objekt do spoločného vlastníctva. Už dnes robíme konkrétne kroky smerujúce k jeho bezprostrednej záchrane. Banská Bystrica si zaslúži dôstojný a reprezentatívny kultúrny stánok, akým Dom kultúry bezpochyby v minulosti bol a verím, že v budúcnosti opäť bude.

Okrem revitalizácie estrádnej sály na spoločenské podujatia by v Dome kultúry malo nájsť domov aj Bábkové divadlo na Rázcestí, pobočka Verejnej knižnice Mikuláša Kováča či populárno-náučné centrum pre všetky vekové kategórie.

Začiatok výstavby parkovacieho domu pri mestskom úrade

Som rád, že po rokoch sa konečne našiel spoľahlivý investor, ktorý rešpektoval aj náš pohľad na danú lokalitu a podmienky, ktoré mu boli zo strany mesta zadané. Každý deň môžeme pozorovať, že výstavba parkovacieho domu napreduje rýchlym tempom, a ďalší mestský strašiak tak bude minulosťou.

Verím, že realizáciou projektu sa už čoskoro vyrieši problém s parkovaním v tejto lokalite a budeme sa tešiť z modernej budovy s viac ako 200 parkovacími miestami. Práve tie môžu v ďalšom období slúžiť aj návštevníkom zimného štadióna či zrekonštruovaného Domu kultúry.

Máme nové autobusy

Tak, ako sme viackrát deklarovali, postupne dochádza aj k obnove vozidiel MHD, vďaka čomu sa zvyšuje aj komfort cestovania v našom meste. Naším cieľom je v modernizácii pokračovať, preto budeme s dopravcami naďalej intenzívne komunikovať a hľadať najlepšie možné riešenia pre Banskú Bystricu.

Na nákup moderných autobusov a trolejbusov máme možnosť získať ďalšie financie z eurofondov, o ktoré sa určite budeme uchádzať.  Postupne plánujeme zrekonštruovať aj všetky autobusové zastávky a na miestach, na ktorých chýbajú vytvoriť nové tak, aby sme zvýšili komfort všetkých cestujúcich.

Dostavba rýchlostnej cesty R1 na dosah

Dobudovanie rýchlostnej cesty R1 smerom na Slovenskú Ľupču je na dosah. Verím, že po vyriešení formálnych záležitostí pristúpi NDS-ka  k realizácii projektu už budúci rok. Zaslúžia si to nielen všetci motoristi, ale najmä Šalkovčania, ktorí by sa po rokoch dočkali výstavby mimoúrovňovej križovatky či nového mosta cez rieku Hron.

Som presvedčený, že to bude ďalší z výsledkov dlhoročnej snahy Iniciatívy stredné Slovensko, ktorú sme s kolegami primátormi založili pred niekoľkými rokmi, práve za účelom vytvorenia silného tlaku regiónov na dostavbu kvalitnej cestnej infraštruktúry.

Zároveň verím, že je to len ďalší kúsok do skladačky definitívneho prepojenia rýchlostnej cesty R1 so severom Slovenska cez Hiadeľské sedlo.  Vďaka tomu sa zlepší nielen dopravná obslužnosť celého regiónu, ale vytvoria sa tiež lepšie podmienky pre nové investície a zvýšenie zamestnanosti v Banskej Bystrici, ako aj na celom Horehroní.

Autor: Ján Nosko, Foto: ilustračné

Ján Nosko

Primátor mesta Banská Bystrica

54 článkov

Rozhodol som sa, že sa vám budem prihovárať aj takýmto spôsobom. Nie preto, že by bol moderný, ale preto, že vám môžem priblížiť moju robotu. Budete tak mať prehľad o tom, čo sa nám podarilo, a na čom sa maká, aby sa podarilo.