Ján Nosko: Ako sa menilo centrum za štyri roky

Blog
19 /

Volebné obdobie sa blíži ku koncu, a preto považujem za svoju povinnosť ponúknuť obyvateľom mesta odpočet činnosti v jednotlivých mestských častiach za uplynulé štyri roky. Riešenie problémov Banskobystričanov je každodennou záležitosťou, a pre každé vedenie mesta by malo byť samozrejmosťou. My sme sa usilovali postupovať systematicky, veľa vecí sa nám podarilo, ale vieme, že ešte mnoho úloh stojí pred nami.

Odpočet 2014 – 2018

Investovali sme do súvislých opráv chodníkov a ciest.

Cesty a chodníky

V Parku pod Pamätníkom sme vybudovali korčuliarsku dráhu, vymenili mestský mobiliár a verejné osvetlenie.

Korčuliarska dráha

 

Pripravujeme výstavbu nového parčíka pri malej železničnej stanici s prístaviskom pre vodákov.

Parčík malá zelezničná stanica

V Základnej škole Bakossova sme zriadili novú mestskú škôlku pre 44 detí. Investovali sme aj do obnovy školského areálu.

Materská škola

Za posledné štyri roky sme obnovili v centre mesta šesť detských ihrísk na SNP pri ZŠ, Tr. SNP pri Štatistickom úrade, Bakossova 31, Golianova pri ZŠ, Hviezdoslavova 35 a na ulici A. Matušku

Detské ihrisko

Kompletnou rekonštrukciou prešiel Robotnícky dom, do ktorého sa po rokoch opäť vrátil život.

Robotnícky dom

Pripravujeme projekt rekonštrukcie zimného štadióna, na ktorý sme získali dotáciu Úradu vlády SR vo výške 1,7 milióna eur. (tribúna B, šatne, vstup, osvetlenie, ozvučenie).

Zimny stadion

Komplexne sme zrekonštruovali športový areál pri Základnej škole Slovenského slobodného vysielača.

Športovisko ZŠ SSV

Na obnovu Námestia SNP (dlažba, osvetlenie) sme vyčlenili sumu 100 000 eur.

Námestie SNP

Oživili sme park pred mestským úradom, v ktorom onedlho pribudne nová fontána. Obnovili sme aj nefunkčnú fontánu pred Barbakanom. Chceme pokračovať v obnove parčíkov pred Hungariou a v Národnej ulici, vrátane obnovy historických fontán.

Park pred MsÚ

Pripravili sme projekt komplexnej revitalizácie mestského parku, ktorý bude financovaný z eurofondov. Vďaka tomu opravíme chodníky, vymeníme lavičky, smetné koše a verejné osvetlenie. Vybudujeme nové detské ihrisko a kamerový systém

Mestský park.jpg

 Chceme pokračovať…

O významných rozhodnutiach, ktoré sa týkajú mesta nikdy nerozhodujem sám. Dôležitá je preto aj voľba poslancov do mestského zastupiteľstva. Tvoríme jeden tím a len spoločnými silami sa nám podarí presadiť to najlepšie pre Banskú Bystricu.

Centrum

 

Autor: Ján Nosko, Foto: ilustračné

Ján Nosko

Primátor mesta Banská Bystrica

52 článkov

Rozhodol som sa, že sa vám budem prihovárať aj takýmto spôsobom. Nie preto, že by bol moderný, ale preto, že vám môžem priblížiť moju robotu. Budete tak mať prehľad o tom, čo sa nám podarilo, a na čom sa maká, aby sa podarilo.