Ján Nosko: Ako sa menili Podlavice, Skubín, Kostiviarska, Jakub a Uľanka za štyri roky

Blog
3 /

Volebné obdobie sa blíži ku koncu, a preto považujem za svoju povinnosť ponúknuť obyvateľom mesta odpočet činnosti v jednotlivých mestských častiach za uplynulé štyri roky. Riešenie problémov Banskobystričanov je každodennou záležitosťou, a pre každé vedenie mesta by malo byť samozrejmosťou. My sme sa usilovali postupovať systematicky, veľa vecí sa nám podarilo, ale vieme, že ešte mnoho úloh stojí pred nami.

Odpočet 2014 – 2018:

Začali sme s výstavbou prvej cyklotrasy centrum – Fončorda – Podlavice.

Cyklotrasa

Zrekonštruovali sme oporný múr a oplotenie pri cintoríne.

Cintorín

Investovali sme do výstavby športového areálu pri Základnej škole J. G. Tajovského na Gaštanovej ulici.

Športový-areál

Vybudovali sme cvičisko a venčovisko pre psov.

Venčovisko

Začali sme s výstavbou parkoviska, vrátane výmeny povrchu vozovky na Povstaleckej ulici. Opravili sme cestu na Závoz v Skubíne.

Parkovisko-Povstalecká

Kompletne sme zrekonštruovali Materskú školu na Lúčkach.

MŠ-na-Lúčkach

Investovali sme do opravy Materskej školy na Jakubskej ceste (okná, kanalizácia, strecha).

MŠ-Jakubská-cesta

Pripravujeme výstavbu nového mostíka pre obyvateľov Ovocnej ulice.

Most-Stromová

Zrekonštruovali sme oplotenie na futbalovom ihrisku v Jakube.

Oplotenie-ihriska

Začali sme s opravou budovy slúžiacej na stretávanie sa občianskej rady v Uľanke.

Budova-občianskej-rady

Zrekonštruovali sme cestu ku kolónii a na ulici J. Mistríka.

J.-Mistríka

V spolupráci s BBSK sa pripravuje výstavba obchvatu Kostiviarskej. Začiatok výstavby, ktorá bude financovaná z eurofondov je naplánovaný na rok 2019. Tento projekt vyrieši aj neúmernú dopravnú zaťaženosť v Kostiviarskej a v Jakube.

Obchvat-Kostiviarskej

V spolupráci so Slovenskou správou ciest pripravujeme ďalšie opatrenia na zníženie negatívnych vplyvov dopravy na ceste 1/59, ktorá znepríjemňuje život obyvateľom našich mestských častí.

priechody-pre-chodcov

Chceme pokračovať…

O významných rozhodnutiach, ktoré sa týkajú mesta nikdy nerozhodujem sám. Dôležitá je preto aj voľba poslancov do mestského zastupiteľstva. Tvoríme jeden tím a len spoločnými silami sa nám podarí presadiť to najlepšie pre Banskú Bystricu.

Podlavice

Autor: Ján Nosko, Foto: ilustračné

Ján Nosko

Primátor mesta Banská Bystrica

52 článkov

Rozhodol som sa, že sa vám budem prihovárať aj takýmto spôsobom. Nie preto, že by bol moderný, ale preto, že vám môžem priblížiť moju robotu. Budete tak mať prehľad o tom, čo sa nám podarilo, a na čom sa maká, aby sa podarilo.