Ján Nosko: Ako sa menila Radvaň za štyri roky

Blog
1 /

Volebné obdobie sa blíži ku koncu, a preto považujem za svoju povinnosť ponúknuť obyvateľom mesta odpočet činnosti v jednotlivých mestských častiach za uplynulé štyri roky. Riešenie problémov Banskobystričanov je každodennou záležitosťou, a pre každé vedenie mesta by malo byť samozrejmosťou. My sme sa usilovali postupovať systematicky, veľa vecí sa nám podarilo, ale vieme, že ešte mnoho úloh stojí pred nami.

titulka radvan

Odpočet 2014 – 2018

Investovali sme do súvislých opráv chodníkov a ciest. Napríklad: Poľná, Zvolenská, Kúpeľná…

Cesty

Nechali sme opraviť roky zanedbané mostové dilatácie na Radvanskom moste pri Tescu.

Dilatácie

Komplexne sme zrekonštruovali športový areál pri ZŠ Radvanská.

Športový-areál

V základnej škole Radvanská sme zriadili novú mestskú škôlku pre 66 detí. Investovali sme aj do obnovy školského areálu.

MŠ-Radvanská-1

V spolupráci s Úradom vlády SR a Akadémiou umení sme začali s rekonštrukciou pýchy Radvane – kaštieľa Radvanských.

Kaštieľ-Radvanských

Kompletne sme zrekonštruovali materskú školu na Radvanskej 28.

MŠ-Radvanská-28

Odkúpili sme kotolňu na Kalinčiakovej ulici, ktorú plánujeme prestavať na parkovací dom.

Kotolňa-kalinčiakova

Vyčlenili sme 1,5 milióna eur na výstavbu nového mosta do mestskej časti Iliaš. Most slúži nielen obyvateľom tejto časti mesta, ale využívajú ho aj cyklisti smerujúci na rodinnú cestičku. Naďalej pripravujeme projekt radvanskej cyklotrasy a cyklolávky, ktorá cyklistov bezpečne prevedie ponad rýchlostnú cestu R1.

most ilias

Chceme pokračovať…

O významných rozhodnutiach, ktoré sa týkajú mesta nikdy nerozhodujem sám. Dôležitá je preto aj voľba poslancov do mestského zastupiteľstva. Tvoríme jeden tím a len spoločnými silami sa nám podarí presadiť to najlepšie pre Banskú Bystricu.

Radvan

Autor: Ján Nosko, Foto: ilustračné

Ján Nosko

Primátor mesta Banská Bystrica

52 článkov

Rozhodol som sa, že sa vám budem prihovárať aj takýmto spôsobom. Nie preto, že by bol moderný, ale preto, že vám môžem priblížiť moju robotu. Budete tak mať prehľad o tom, čo sa nám podarilo, a na čom sa maká, aby sa podarilo.