Ján Nosko: Pragmatický prístup k hazardu prináša riešenia

Blog
5 /

Počas posledných mesiacov v Banskej Bystrici výrazne rezonovala problematika vysokej koncentrácie herní na sídliskách. Zlá situácia je najmä v doteraz bezpečnej mestskej časti Fončorda, konkrétne na ulici Družby.

Obyvatelia spomínanej ulice sa obávajú najhoršieho, a preto sme sa k danej téme niekoľkokrát stretli. Fončorďania poukázali najmä na skutočnosť, že na malom území sú vedľa seba umiestnené štyri herne, v okolí ktorých sa pohybujú drogovo závislí či iné podozrivé osoby.

drogy

Situácia bola vážna

Na zasadnutí občianskej rady Fončorda som si osobne vypočul mnoho sťažností obyvateľov, ich každodenné negatívne skúsenosti a poukázanie na znížený komfort bývania. Veľa podnetov mi prišlo aj e-mailom či prostredníctvom sociálnych sietí. Aj keď nám súčasná legislatíva úplne zviazala ruky, a ako mesto nemáme žiadnu zákonnú možnosť regulovať množstvo herní a ich umiestnenie na našom území, táto situácia nám nie je ľahostajná.

obcianska rada

Bolo potrebné konať

Hneď po zasadnutí občianskej rady som kontaktoval zástupcov všetkých prevádzok herní na ulici Družby a dohodol si s nimi osobné stretnutie. Taktiež som bezodkladne oslovil zástupcov Asociácie zábavy a hier a pozval som ich do Banskej Bystrice na predmetné rokovanie.

Spoločné stretnutie sa uskutočnilo 13. septembra 2018. Musím povedať, že rokovanie bolo konštruktívne. Aj samotní prevádzkovatelia herní si uvedomili vážnosť vzniknutej situácie a potrebu jej riešenia.

herna2

Veci netreba odkladať

Prvé opatrenia na sídlisku sme podnikli hneď po stretnutí s obyvateľmi.  Rokovali sme s Okresným riaditeľstvom policajného zboru. Aj napriek tomu, že na obvodnom oddelení evidujú len jednu udalosť týkajúcu sa údajnej streľby na sídlisku, vnímajú vážnosť situácie a prisľúbili nám súčinnosť.

Spolupracujeme aj s mestskou a štátnou políciou, ktorá sleduje podnety od Banskobystričanov prostredníctvom novo zriadenej e-mailovej adresy druzby@banskabystrica.sk.  ZAaRES zabezpečil strihanie kríkov, aby sa tmavé priestory presvetlili a naše Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí sa priamo v teréne stretlo s obyvateľmi. Na základe toho sme pred vchodom do bytového domu Družby 25 urobili výmenu svietidla, ktoré zabezpečuje priestorový rozptyl svetla.

V podobnom duchu sa uskutočnila výmena aj pri bytovom dome č. 10 a Družby 16 pri garážach. Pri herni ROYAL sme jedno svietidlo zamenili za dve a hneď po dodaní objednaných LED svietidiel dôjde k ďalším zmenám  pred vchodom č. 27 a pri detskom ihrisku nad bytovým domom č. 16.

foncorda

Došlo k zásadným zmenám

Prednedávnom došlo k zatvoreniu herne priamo na námestí a v lete bola zatvorená aj herňa na Rudohorskej ulici v Sásovej. Ani nie po mesiaci aktívnej spolupráce s prevádzkovateľmi a po množstve rokovaní  so zástupcami Asociácie zábavy a hier došlo k zásadným zmenám, ktoré výrazne zlepšia aj situáciu obyvateľov na Fončorde. Z pôvodných štyroch herní sú na ulici Družby už len tri, nakoľko jeden z prevádzkovateľov už ukončil svoju činnosť v tejto lokalite.

Dňa 17. októbra 2018 oznámili zástupcovia herne EXCEL, že za existujúcej situácie a po rokovaniach s vedením mesta a Asociáciou zábavy a hier sa rozhodli svoju prevádzku ukončiť bez náhrady k 31. decembru 2018. Ide o herňu, na ktorú obyvatelia najviac poukazovali.

 

Na záver…

Z vyššie uvedeného vyplýva, že len znalosť legislatívy, aktívne rokovania, pragmatický prístup a racionálny pohľad na problematiku hazardu dokážu priniesť skutočné riešenia pred iracionálnymi, predvolebnými populistickými vyhláseniami a sľubmi, ktoré ešte nikdy a nič nevyriešili.

jan nosko

 

Autor: Ján Nosko, Foto: ilustračné

Ján Nosko

Primátor mesta Banská Bystrica

52 článkov

Rozhodol som sa, že sa vám budem prihovárať aj takýmto spôsobom. Nie preto, že by bol moderný, ale preto, že vám môžem priblížiť moju robotu. Budete tak mať prehľad o tom, čo sa nám podarilo, a na čom sa maká, aby sa podarilo.