Ján Nosko: Namiesto športovej haly dáme prednosť cestám a chodníkom

Blog
52 /

Od prvej chvíle ako sa mesto Košice vzdalo možnosti usporiadať Európsky olympijský festival mládeže v roku 2021 som pociťoval dve silné emócie. Prvou bol pocit zodpovednosti za medzinárodnú reputáciu Slovenska.

Doteraz sa totiž nestalo, že by niektorá z usporiadateľských krajín v tak krátkom čase pred podujatím oznámila európskemu olympijskému spoločenstvu, že od organizácie odstupuje.  Vedel som, že Banská Bystrica to zvládne, a že má obrovskú šancu ukázať, akí šikovní ľudia u nás žijú. 

Zároveň som si uvedomoval, že organizáciou podujatia takéhoto rázu získame pre mesto významné investície do športovej infraštruktúry. Naše rozhodovanie umocnil aj fakt, že zrevitalizované športoviská budú slúžiť ďalším generáciám aj po skončení tohto významného podujatia.

Štát nás podporil sumou 23 miliónov eur

Vláda SR nám prisľúbila finančnú pomoc tak, aby náklady spojené s organizáciou EYOF nijakým spôsobom nezasiahli do rozpočtu mesta. Okrem dotácie na usporiadanie podujatia vo výške 12 miliónov eur, vyčlenila pre naše mesto aj sumu 11 miliónov eur  na rekonštrukciu športovísk.

Pozornosť sme zamerali na obe haly zimného štadióna. Vláda nám na ich rekonštrukciu prispela ešte v roku 2018 sumou 1,5 milióna eur a teraz ďalších 3,5 milióna eur.  Na spolufinancovanie celého projektu sme deklarovali  3 milióny eur.

Vďaka týmto financiám  budú môcť zrekonštruované zimné štadióny v budúcnosti slúžiť nielen na zápasy našich „baranov“ či tréningy mladých hokejistov a krasokorčuliarov, ale aj na usporadúvanie kultúrnych a spoločenských podujatí. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa tohto projektu. S rekonštrukciou by sme chceli začať po skončení letných mesiacov.

Zamerali sme sa aj na revitalizáciu okolia plavárne na Štiavničkách, kde by mali prebiehať plavecké disciplíny. Na výstavbu nového parkoviska, oddychovej zóny a workoutového ihriska nám Vláda SR vyčlenila sumu 800 000 eur. Verejné obstarávanie by sme chceli začať v najbližších týždňoch. Ak všetko pôjde podľa plánu, stavebné práce by mali byť ukončené na jar 2021.

Chceli sme novú multifunkčnú halu 

Samostatnou kapitolou bola výstavba multifunkčnej športovej haly na parkovisku Mičinská. Vláda nám na tento projekt odsúhlasila dotáciu 6,7 milióna eur. Keďže pozemok vlastnili Lesy SR, najprv  sme ho museli získať do vlastníctva mesta. Po niekoľkomesačných rokovaniach, aj so zástupcami ministerstva pôdohospodárstva, sa nám to podarilo a za sumu 850 000 eur sme celú plochu o výmere 17 000 m2 odkúpili.

Áno, primátori predo mnou majetok mesta najmä predávali, ja som sa rozhodol kupovať, aby niečo zostalo aj tým čo prídu po nás. Následne sme vypracovali architektonickú štúdiu. V čase, keď sme ju chceli prezentovať verejnosti, celý svet zasiahla pandémia koronavírusu. Zverejnili sme ju preto na webe mesta, prerokovali v príslušných komisiách mestského zastupiteľstva a vyzvali obyvateľov, aby nám posielali svoje otázky. Všetky odpovede odborných útvarov mesta sme následne zverejnili.

Štúdia okrem predpokladaného umiestnenia, tvaru a architektonického riešenia vyčíslila aj predpokladanú hodnotu celej stavby. Tá sa pohybovala na úrovni cca  12 miliónov eur. Vedeli sme, že môžeme počítať so štátnou dotáciou 6,7 miliónov eur. Zvyšok by sme spolufinancovali z mestského rozpočtu.

Mohli sme si to dovoliť.  Od môjho nástupu do funkcie primátora v roku 2015 sa nám spolu s poslancami mestského zastupiteľstva podarilo znížiť dlh mesta zo 14,5 na 6,1 milióna eur, vďaka čomu sme najmenej zadlžené krajské mesto na Slovensku.

Boli sme preto v situácii, že sme si mohli na spolufinancovanie projektu vziať úver a spolu s vládnou dotáciou vybudovať modernú multifunkčnú halu prakticky za polovičnú sumu. Zároveň by nám zostali aj financie na rozvojové projekty, napríklad na rozsiahlu opravu ciest a chodníkov, ktorú plánujeme v roku 2021.

Koronakríza nás núti prehodnotiť priority

Zastavenie života v krajine na niekoľko mesiacov spôsobilo nielen spomalenie prípravných prác, ale zasiahlo aj rozpočet nášho mesta. Narastajúca nezamestnanosť znamená výpadok podielových daní pre Banskú Bystricu na úrovni 3,3 milióna eur. Spolu s inými dopadmi tejto nepredvídateľnej situácie to môže naše mesto stáť iba tento rok viac ako 6 miliónov eur.

Výrazne sa nás dotkne aj v uplynulých dňoch avizovaný ďalší vládny balíček sociálnych opatrení, ktorý bude mať rozsiahle dopady na rozpočty slovenských miest. A to je situácia, keď ako primátor, ktorý chce byť zodpovedný hospodár, musím výrazne prehodnotiť pripravované projekty.

Chodím po meste s otvorenými očami a vnímam, čo Banskobystričania potrebujú. Ak si mám vybrať medzi výstavbou multifunkčnej športovej haly a najzásadnejšou obnovou ciest a chodníkov v našom meste za posledné desaťročia, voľba je jasná.

Až keď budú v Banskej Bystrici v poriadku základné komunálne potreby, tak si môžeme dovoliť financovať projekty, ktoré prinášajú akúsi nadstavbu. V súčasnej finančnej situácii oboje nezvládneme.

Výstavbu multifunkčnej športovej haly nateraz odkladáme

 V týchto dňoch som sa rozhodol zastaviť prípravné práce na projekte výstavby multifunkčnej športovej haly na parkovisku Mičinská. Túto skutočnosť bezodkladne oznámim aj Vláde Slovenskej republiky. Verím, že z časti ušetrených financií podporí vláda revitalizáciu ďalších športovísk, ktoré budú slúžiť na účely EYOF 2022.

S pomocou našich susedných partnerských miest máme od začiatku pripravené alternatívne riešenie, preto podujatie nebude v žiadnom prípade ohrozené. Práve naopak. Aj posunutie termínu jeho konania pre olympiádu v Tokiu z roku 2021 na rok 2022 nám dáva ešte väčší priestor na kvalitnú prípravu.  Som presvedčený, že to zvládneme a Banská Bystrica sa odprezentuje pred celou športovou Európou v tom najlepšom svetle.

A čo bude s parkoviskom Mičinská? Rozhodnite Vy, Banskobystričania.  So zapojením obyvateľov do participatívneho plánovania a aktívnych ľudí v našom meste budeme spoločne hľadať adekvátne využitie tohto priestoru.

Už dnes dostávam mnoho podnetov, že by ste si tam vedeli predstaviť detské dopravné ihrisko alebo skatepark, ktoré v našom meste chýbajú. Skvelé nápady, čo Vy na to?

Autor: Ján Nosko, Foto: ilustračné

Ján Nosko

Primátor mesta Banská Bystrica

Ján Nosko

50 článkov

Rozhodol som sa, že sa vám budem prihovárať aj takýmto spôsobom. Nie preto, že by bol moderný, ale preto, že vám môžem priblížiť moju robotu. Budete tak mať prehľad o tom, čo sa nám podarilo, a na čom sa maká, aby sa podarilo.