Ján Nosko: Ľuďom treba hovoriť pravdu aj o zvyšovaní daní

Blog
35 /

K diskutovaným témam, ktoré počas posledných dní rezonujú medzi obyvateľmi, patrí aj zvyšovanie miestnych daní. Tak ako v iných mestách, ani v Banskej Bystrici nemáme v tomto prípade na výber.

Päť rokov vo funkcii primátora

Keď som v roku 2015 nastúpil do funkcie primátora Banskej Bystrice, dal som si za cieľ pohnúť vecami, ktoré sa v našom meste roky nehýbali. Podarilo sa nám vybudovať novú autobusovú stanicu, pustili sme sa do rekonštrukcie a budovania nových škôlok a začali sme s investíciami do zariadení sociálnych služieb.

Primátor mesta som už piaty rok a počas celého svojho pôsobenia som sa usiloval, aby sa Banská Bystrica posunula vpred. Zameriavame sa nasúvislé opravy ciest a chodníkov, ktoré boli dlhé roky zanedbávané, starostlivosť o pamätníky, ale aj na riešenie parkovacej politiky v meste či na budovanie relaxačných zón pre obyvateľov všetkých vekových kategórií. Využívame rôzne výzvy a usilujeme sa o získanie eurofondov či vládnych dotácií. Rozvíjame športovú infraštruktúru, a aj keď priestor na zlepšenie sa nájde vždy, naše mesto sa posúva dopredu.

Vnímajú to aj samotní Banskobystričania. Svedčí o tom opätovná dôvera, ktorú som od Vás získal vo voľbách. Počas posledných dní sa na sociálnych sieťach šíria informácie o tom, že sa moje meno objaví na kandidátke do volieb Národnej rady Slovenskej republiky. Môžem všetkých ubezpečiť, že to tak nie je.

Naplno sa venujem postu primátora a momentálne mám úplne iné starosti, ktoré súvisia s ďalším osudom nášho mesta. Je pred nami ešte veľa úloh a ja budem spolu so svojím tímom naďalej venovať všetku energiu tomu, aby sa mesto pod Urpínom zo dňa na deň stávalo krajším miestom pre život. Na to všetko však potrebujeme mať dostatok zdrojov v rozpočte.

Čísla sú alarmujúce              

Sadzby daní z nehnuteľností sa naposledy upravovali v roku 2012, a to aj napriek tomu, že výdavky na jednotlivé služby počas posledných siedmich rokov výrazne stúpli.Len výdavky na energie išli od roku 2012 hore o viac ako 500 tisíc eur, čo predstavuje približne nárast o 21 percent. Pri mzdových výdavkoch je to navýšenie o sumu 5 miliónov eur, čo je takmer 60 percent. V hre je aj inflácia, ktorá len tento rok stúpla o 2,6 percenta.

Ako to celé funguje?

Prevádzka miest a obcí na Slovensku je financovaná najmä z dvoch zdrojov – z podielových a miestnych daní. Vzhľadom na to, že samosprávy nevedia ovplyvniť výšku podielových daní, ktoré im posiela štát, jediný nástroj na dofinancovanie chodu mesta sú práve miestne dane, ktoré si sami regulujú.

Práve miestne dane, ktorých výška sa naposledy upravovala pred siedmimi rokmi už nepostačujú na to, aby sme dokázali pokryť všetky požiadavky obyvateľov na moderné, čisté a bezpečné mesto.

Za posledné obdobie bolo prijatých hneď niekoľko legislatívnych zmien, ktoré majú pozitívny vplyv na život obyvateľstva. Prospešné bolo napríklad zvýšenie miezd vo verejnom sektore, čo znamená, že väčšiu výplatu dostanú učitelia, nepedagogickí zamestnanci, pracovníci sociálnych služieb, zamestnanci úradu, mestskí policajti či zamestnanci príspevkových organizácií ako je napríklad ZAaRES. Postupne sa zvyšuje atraktivita týchto povolaní a veríme, že to do verejného sektora pritiahne nových šikovných ľudí, ktorých akútne potrebujeme.

Rovnako pozitívny vplyv malo pre ľudí aj zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane, vďaka čomu si priemerne zarábajúci zamestnanec prilepší k výplate o približne 70 eur ročne. Napríklad na základe tohto opatrenia však klesli príjmy mesta z podielových daní fyzických osôb o takmer 1 000 000 eur.

Do platnosti vstúpila aj chodníková novela, ktorá odbremeňuje obyvateľov, niekedy aj vo vysokom veku, a  aj podnikateľov od starostlivosti o chodníky. Mesto teda preberá plnú zodpovednosť nielen za čistotu chodníkov, ale aj právnu zodpovednosť za prípadné škody. Samozrejme, aj táto zmena má dopad na rozpočet samosprávy, nakoľko budeme čistiť trojnásobne väčšiu plochu ako v minulosti. Len pri chodníkovej novele to však znamená pre mesto nárast nákladov na údržbu o 1,4 milióna eur ročne.

Nechceme znížiť komfort života v meste ani stopnúť rozvojové projekty

Ak chceme pokračovať v nastúpenom trende a naďalej sa rozvíjať, musíme urobiť to, čo takmer všetky mestá na Slovensku, a teda pristúpiť k zvýšeniu sadzieb miestnych daní.

Nie je to ľahké rozhodnutie, no dovolím si tvrdiť, že návrh, o ktorom budú poslanci mestského zastupiteľstva hlasovať na najbližšom zasadnutí bol vypracovaný zodpovedne a zaoberali sa ním ľudia, ktorí sa v tejto problematike vyznajú. Nové sadzby navrhujeme v takmer rovnakej výške, ako to robia ostatné krajské mestá.

Aký je dopad na osobu?

Ročný poplatok za komunálny odpad bol 29,20 eur na osobu. Po zvýšení to bude 32,85 eur, čo pre trojčlennú rodinu predstavuje ročný nárast o 10,95 eur, teda necelé euro na mesiac za troch ľudí v domácnosti. Za byt z rozlohou 80 metrov štvorcových je to nárast o 13,60 eur ročne, čo je 1,10 eur na mesiac.

Suma za rodinný dom sa navýši o 36 eur, čo sú 3 eurá na mesiac. Všeobecne záväzné nariadenie počíta aj s tým, že seniori nad 62 rokov a osoby so zdravotným postihnutím budú mať zo sadzby miestnych daní 50 – percentnú zľavu.

Čo to pre obyvateľov znamená?

Ak poslanci 10. decembra 2019 schvália VZN, bude možné zostaviť vyrovnaný rozpočet, vďaka ktorému sa nám bez problémov podarí zabezpečiť plnenie základných služieb, ktoré od nás obyvatelia očakávajú. Zároveň však budeme pokračovať aj v príprave rozvojových projektov, ktoré do veľkej miery budeme financovať z európskych fondov.

V prípade, že by VZN nebolo schválené, nebude môcť byť schválený ani rozpočet mesta, a Banská Bystrica sa tak v roku 2020 dostane do rozpočtového provizória. To znamená, že budeme mať problém pokryť základné potreby obyvateľov a všetky rozpracované projekty, vrátane rekonštrukcií, opráv, revitalizácií či inovácií, budú musieť byť zastavené.

Týka sa to aj dotácií, ktoré sú určené na šport (hrozí zánik hokeja a futbalu v meste), kultúru, cestovný ruch či na zaujímavé podujatia a podporu rôznych organizácií a klubov. Provizórium bude trvať celý rok, nakoľko k  úprave sadzieb za dane budeme môcť opätovne pristúpiť až od 1. januára 2021. Toto rozhodnutie ochromí život v Banskej Bystrici, ako jedno z mála miest budeme stagnovať, a zníži sa tiež komfort obyvateľov.

Viem, že mnohých poslancov mestského zastupiteľstva konfrontujú podnikatelia, ktorí ich presviedčajú o tom, aby návrh nepodporili. Nezvyšovanie daní podnikateľom by však malo za následok, že by sme museli celú ťarchu preniesť na všetkých Banskobystričanov, a to by podľa môjho názoru nebolo správne.

Zaregistroval som aj protest, ktorý sa tento týždeň vzhľadom na zvyšovanie miestnych daní uskutočnil na námestí. Predseda petičného výboru tvrdí, že návrh nie je odkomunikovaný, no diskusii s vedením mesta sa vyhýba. Sám som ho niekoľkokrát kontaktoval, žiaľ, neúspešne.

Verím preto, že tento krok pochopia obyvatelia i zástupcovia, ktorých si ľudia zvolili. S každým poslaneckým klubom som sa osobne rozprával o rizikách, ktoré so sebou prináša neschválenie zvýšenia sadzieb daní.

Teraz je rozhodnutie na každom jednom poslancovi, aby k tomuto rozhodnutiu pristúpili zodpovedne. Chcem veriť, že aj tentoraz budeme ťahať za jeden povraz, pretože nám na rozvoji nášho mesta všetkým záleží.

Autor: Ján Nosko, Foto: ilustračné

Ján Nosko

Primátor mesta Banská Bystrica

52 článkov

Rozhodol som sa, že sa vám budem prihovárať aj takýmto spôsobom. Nie preto, že by bol moderný, ale preto, že vám môžem priblížiť moju robotu. Budete tak mať prehľad o tom, čo sa nám podarilo, a na čom sa maká, aby sa podarilo.