Jakub Gajdošík: Skatepark a hokejbalové ihrisko by mali vyrásť na Tajovského ulici

Blog
4 /

Komunita skejterov a hokejbalistov v Banskej Bystrici dlhé roky volá po výstavbe nových športovísk, aby na nich mohli rozvíjať svoje aktivity. Pôvodný skatepark bol v minulosti zriadený na parkovisku Mičinská, prekážky však postupne chátrali až postupne zanikol.

Svoj dočasný domov našli skejteri v budove pri železničnej stanici v Kostiviarskej. Hokejbalové ihrisko vyrástlo za pomoci „zlatých hokejových chlapcov“ v areáli Základnej školy Golianova na Uhlisku. Bolo postavené blízko bytového domu, čo prekážalo miestnym obyvateľom. Zároveň nespĺňalo požadované rozmery, a tak sa z neho postupne súťažný hokejbal vytratil. Dnes slúži takmer výlučne pre potreby školy.

Spolu s primátorom a poslancami sme si povedali, že voči týmto dvom komunitám máme veľký dlh, a preto sme začali hľadať vhodnú lokalitu pre ich nové športoviská. Dočasne sme ich chceli umiestniť na parkovisku Mičinská. Aspoň dovtedy, kým padne definitívne rozhodnutie, čo s veľkým parkoviskom, ktoré sme v nedávnej minulosti odkúpili od Štátnych lesov do majetku mesta. V spojení s mŕtvym ramenom Hrona Pod Rybou je potenciál tohto miesta totiž obrovský. Verím, že v budúcnosti sa nám podarí za pomoci architektonickej súťaže zrevitalizovať celú túto krásnu lokalitu na Uhlisku.

Areál na Tajovského ulici

Areál na Tajovského ulici

Pôvodná predstava, že upravíme povrch parkoviska na Mičinskej, upevníme mantinely, ktoré nám zostali z rekonštrukcie zimného štadióna a vedľa umiestnime prekážky pre skejterov, narazila na realitu. Pri projektovaní začali pribúdať nové požiadavky. Zázemie pre športovcov ako šatne a WC, kanalizácia, osvetlenie, tribúny či miesto niekoľkých oceľových prekážok kompletne odliaty betónový skatepark.

Obe komunity potvrdili, že radšej počkajú dlhšie obdobie, ale nech to stojí za to. Postupne rozpočet narastal, až sa pri oboch športoviskách vyšplhal dokopy na viac ako 500 000 eur. V tej chvíli nám bolo jasné, že už nejde len o nejaké dočasné riešenie, ale pri takto veľkom objeme financií musíme nájsť pre športoviská definitívne umiestnenie. Pre novú lokalitu sme mali dve základné požiadavky: musí to byť miesto dobre dostupné pre MHD a v blízkosti by nemali byť žiadne bytové domy.

Moju pozornosť som vtedy zameral na chátrajúce ihriská vedľa kruhového objazdu na Tajovského ulici pri Lidli. Tieto štyri ihriská pri strednej Obchodnej akadémii Mareka Frauwirtha sú vlastníctvom Banskobystrického samosprávneho kraja. Ten ich rekonštrukciu pre nedostatok financií musel roky odkladať.

Keďže som aj poslancom zastupiteľstva BBSK, zašiel som za predsedom Ondrejom Lunterom a ponúkol som mu spoluprácu. Navrhol som mu, že Mesto Banský Bystrica by si od kraja prenajalo dve horné ihriská s tým, že na nich vybudujeme skatepark a hokejbalové ihrisko.

BBSK by tak muselo hľadať financie na rekonštrukciu už iba dvoch zvyšných ihrísk pre potrebu školy. Vytvoriť by sa tak mohol ucelený športový areál, ktorý by počas vyučovania využívali študenti okolitých škôl, popoludní športová verejnosť. Od prvej chvíle som našiel u Ondreja Luntera pochopenie a podporu. Nasledovalo niekoľko stretnutí medzi zamestnancami mestského úradu a úradu BBSK, až sme dospeli k dohode.

Minulý týždeň sme na zasadnutí zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja dohodu spečatili. Ako poslanci BBSK sme schválili prenájom dvoch vrchných ihrísk pre mesto Banská Bystrica.

Znamená to, že mesto sa obratom pustí do projekčných prác a povoľovacích procesov, aby sme mohli na výstavbu skateparku a hokejbalového ihriska v tejto lokalite žiadať aj mimorozpočtové zdroje. Prioritne z Fondu na podporu športe, resp. z fondov Európskej únie. Okrem toho máme už teraz na tento účel vyčlenené financie v mestskom rozpočte vo výške 150 000 eur, ktoré môžu poslúžiť ako spoluúčasť mesta k financiám z fondov.

Verím, že sme urobili významný krok k výstavbe dvoch, v Banskej Bystrici potrebných športovísk. Vzájomnou spoluprácou s BBSK sme po spoločnom projekte odkúpenia Domu kultúry zároveň ukázali, že ak vieme spolupracovať a veci vzájomne koordinovať, na konci z toho budú mať osoh najmä obyvatelia.

Osobitne sa chcem poďakovať kolegom poslancom BBSK Marekovi Modranskému a Igorovi Kašperovi za pomoc pri tomto zámere, ako aj poslancom mestského zastupiteľstva Matúšovi Molitorisovi, Patrikovi Trnkovi, Vladovi Ivanovi a Mariánovi Lunterovi, ktorí nás vo štvrtok prišli na krajské zastupiteľstvo podporiť. Verím, že na konci nášho snaženia budú na Tajovského ulici stáť dve moderné športoviská s prislúchajúcim zázemím, ktoré naplnia očakávania skaterov aj hokejbalistov.

Zľava poslanci Marek Modranský, Jakub Gajdošík, Igor Kašper, Patrik Trnka, Marián Lunter, Matúš Molitoris a Vladimír Ivan

Zľava poslanci Marek Modranský, Jakub Gajdošík, Igor Kašper, Patrik Trnka, Marián Lunter, Matúš Molitoris a Vladimír Ivan

Autor: Jakub Gajdošík, Foto: ilustračné

Jakub Gajdošík

11 článkov

Viceprimátor mesta Banská Bystrica #SpoluMenimeBystricu