Jakub Gajdošík: Prečo v pondelok pred Špecializovaným trestným súdom nelietali obušky

Blog
15 /

Začiatok pracovného týždňa bol pre mňa hektický. V Banskej Bystrici  bolo ďalšie pojednávanie s poslancom NRSR Milanom Mazurekom a pred súdom sa opäť protestovalo. Tentokrát  išlo o dve zhromaždenia – ohlásené a  neohlásené. Počas uplynulého týždňa  sa na sociálnych sieťach objavili rôzne subjektívne hodnotenia, v ktorých ľudia obviňovali mesto a políciu z nečinnosti. Na zhromaždeniach som vykonával právomoci zástupcu obce, a preto som sa rozhodol zosumarizovať udalosti tak, ako ich vidím ja.

Legálne ohlásené zhromaždenie

Dňa 4. apríla 2018 doručili aktivisti z iniciatívy „Nie v našom meste“ Mestskému úradu v Banskej Bystrici ohlásenie zhromaždenia, ktoré sa malo uskutočniť 16. apríla 2018 na Skuteckého ulici  5 – 14, teda od Evanjelického gymnázia po Bábkové divadlo na Rázcestí. Chceli tak zabrániť opätovnému zhromaždeniu na podporu Milana Mazureka v blízkosti Špecializovaného trestného súdu. V deň pojednávania si po dohovore s políciou svoj stánok napokon rozložili pred Bábkovým divadlom na rázcestí a pokojne čítali úryvky z kníh (cca 15 ľudí).

Neohlásené zhromaždenie

Na opačnej strane policajných zátarás, ktoré mali za cieľ hermeticky uzavrieť priestor pred budovou súdu sa začali zhromažďovať prívrženci ĽSNS (cca 250 ľudí). Na tento fakt sme boli, ja a pán primátor, upozornení nielen od aktivistov, ale aj zo strany príslušníkov Krajského riaditeľstva Policajného zboru. Onedlho som na miesto prišiel osobne.

Čo sa dialo potom

S príslušníkmi polície sme si urobili krátku poradu, na ktorej ma informovali o situácii a možných scenároch ďalšieho postupu. Následne som si vypočul stanovisko aktivistov z iniciatívy „Nie v našom meste“ a stanovisko zástupcov politickej strany ĽSNS, ktorá vzhľadom na symboly na tričkách a vlajkách bola, podľa môjho názoru, zvolávateľ druhého, mestu neohláseného, zhromaždenia.

Situáciu sme spolu so zástupcami polície vyhodnotili nasledovne:

1. Aktivisti z iniciatívy „Nie v našom meste“ zákonným spôsobom ohlásili mestu svoje zhromaždenie na Skuteckého ulici od  5 – 14.

2. Druhý protest pred Evanjelickým gymnáziom (budova Skuteckého č. 5), mestu ohlásený nebol a keďže sa konal v mieste iného, dopredu oznámeného zhromaždenia,  ako zástupca obce som mal právomoc ho podľa § 12, ods. 6 zákona č. 84/1990 zb. o zhromažďovacom práve rozpustiť. V mojej neprítomnosti tak mohol podľa zákona urobiť náčelník príslušného útvaru Policajného zboru alebo veliaci príslušník.

Začali sme konať

Organizátorov neohláseného zhromaždenia sme preto, aj za asistencie riaditeľa Krajského riaditeľstva PZ, poučili, že ich zhromaždenie sa koná na mieste iného, podľa zákona oznámeného zhromaždenia a vyzvali sme ich na okamžité opustenie priestoru Skuteckého ulice. Dôrazne som ich upozornil, že inak ich zhromaždenie rozpustím a v prípade neuposlúchnutia mojej výzvy, zasiahnu príslušníci poriadkových útvarov polície.

Zvolávateľ neohláseného zhromaždenia z pódia prítomných informoval o tom, že sa zhromaždili na mieste iného ohláseného zhromaždenia a prítomných vyzval, aby opustili priestor Skuteckého ulice. Následne sa presunuli na Komenského ulicu, ktorú ohraničili príslušníci policajného zboru. O tomto som informoval aj aktivistov, ktorým som oznámil, že ak chcú, môžu priestor na ulici Skuteckého medzi domami č. 5 – 14 využívať na svoje zhromaždenie bez obmedzení. Zdôrazňujem, že pre mesto boli oni tými kladnými postavami tohto príbehu, lebo svoje povinnosti si splnili tak, ako im ich ukladá zákon. A ak ma nabudúce pozvú a nebudem tam služobne, budem čítať spolu s nimi a tým vyjadrím aj svoj občiansky postoj.

Neohlásené zhromaždenie kotlebovcov ďalej pokračovalo na Komenského ulici, kde sme dovtedy nemali ohlásené žiadne iné zhromaždenie. Teda na rozpustenie zhromaždenia na Komenského ulici som už právomoc NEMAL. Keďže iba to, že zhromaždenie nebolo mestu zákonným spôsobom ohlásené mi podľa zákona nedáva možnosť ho rozpustiť. Mesto to v takomto prípade môže riešiť iba v priestupkovom konaní.  Príslušníci Mestskej polície tento priestupok zadokumentovali a odstúpia ho oddeleniu priestupkov mestského úradu. Podľa zákona môžeme zvolávateľovi, ktorý si nesplnil ohlasovaciu povinnosť, uložiť sankciu do výšky 663 eur a v tejto veci budeme aj konať.

Záver

Po celý čas som ako zástupca obce všetky svoje kroky konzultoval s prítomnými riaditeľmi policajných útvarov a ich rady a odporúčania som akceptoval. Všetky svoje kroky som robil v prísnom súlade s legislatívou, a to s jediným cieľom – ochrániť životy, zdravie a majetok obyvateľov mesta Banská Bystrica. Ak si niektorí “internetoví kritici“ myslia, že sme kotlebovcov nemali poučiť a vyzvať na opustenie Skuteckého ulice, ale bez varovania ich podujatie rozpustiť a rozohnať ich kukláčmi, ja si to nemyslím. Použitie sily na frekventovanej Skuteckého ulici, kde boli v dave zamiešaní aj bežní obyvatelia mesta, ktorí ulicou prechádzali, alebo v mieste medzi dvoma školami, je krajné riešenie a vždy ho treba dobre zvážiť. Chcem však zdôrazniť, že v prípade neuposlúchnutia našej výzvy sme boli pripravení aj na túto variantu. Rozumiem, že niektorí kritici majú, aj napriek vyššie uvedenému, na náš postup svoj vlastný názor.  Pripomínam však, že ja a policajti máme okrem názoru aj zodpovednosť!

PS 1: Ďakujem desiatkam policajtov, ktorí sa počas pondelkového zhromaždenia starali o bezpečnosť v našom meste.

PS 2: V budúcnosti by som bol veľmi rád, keby takéto politicky citlivé kauzy, ak je to možné, prejednával Špecializovaný trestný súd v Pezinku, kde má na to vytvorené vhodné podmienky, aby sme zbytočne nestresovali polovicu nášho mesta.

Autor: Jakub Gajdošík, Foto: priekopnik.sk

Jakub Gajdošík

11 článkov

Viceprimátor mesta Banská Bystrica #SpoluMenimeBystricu