Jakub Gajdošík: Na zrekonštruovanej Sládkovičovej pribudnú aj pruhy pre cyklistov

Blog
15 /

Už o niekoľko týždňov sa začne s ďalšou rekonštrukciou dôležitej cesty v našom meste. Ide o Sládkovičovu ulicu v úseku od križovatky s hypermarketom Tesco, prechádzajúcu cez Kráľovú a Podháj do mestskej časti Kremnička. Táto štvorprúdová cesta, v správe Banskobystrickej regionálnej správy ciest, s priemernou intenzitou dopravy približne 5 500 vozidiel denne, to už naozaj potrebuje.

Okrem povrchov prejdú opravou aj zastávky MHD, kanalizačné vpuste, inštalované bude i nové dopravné značenie. V rámci tejto rekonštrukcie sa vyrieši aj odvodnenie cesty pri odbočke na Podháj, ktorá býva po silnejších dažďoch opakovane zaplavená.

Pred križovatkou vedúcou k obchodnému domu NAY sa nachádza dlhý a nebezpečný priechod pre chodcov, ktorý prechádza niekoľkými jazdnými a zaraďovacími pruhmi. Na tomto mieste bude preto umiestnený nový deliaci ostrovček, ktorý zvýši bezpečnosť najmä chodcov.

Cesta na Sládkovičovej ulici je široká v celej svojej dĺžke a jazdné pruhy v niektorých miestach ďaleko presahujú normou stanovené šírky, čo často zvádza vodičov k rýchlejšej jazde, ako je v tomto úseku povolené. Spolu s kolegami na mestskom úrade sme preto navrhli nové šírkové usporiadanie cesty.

Vďaka tomu vznikol priestor aj pre umiestnenie cyklopruhov pre cyklistov, ktorí tento smer pravidelne využívajú. Cyklopruhy by mali nadväzovať na pripravovanú výstavbu novej cyklotrasy spájajúcu centrum mesta s mestskými časťami Radvaň, Kráľová a Podháj.

Sme radi, že náš návrh, ktorý podporila aj Občianska cykloiniciatíva, našiel silnú podporu aj na Banskobystrickom samosprávnom kraji a Okresnom dopravnom inšpektoráte. Vďaka tomu sme sa tento týždeň na spoločnom stretnutí dohodli na finálnom riešení, ktoré pre BBSK spracovala spoločnosť Dopravoprojekt.

Verím, že rekonštrukcia cesty a jej nové šírkové usporiadanie zvýši nielen komfort, ale najmä bezpečnosť všetkých účastníkov premávky. A o to by nám malo ísť v prvom rade. Ďakujem všetkým, ktorí tomu pomohli.

Nový stav

Nový stav

Autor: Jakub Gajdošík, Foto: ilustračné

Jakub Gajdošík

9 článkov

Viceprimátor mesta Banská Bystrica #SpoluMenimeBystricu