Jakub Gajdošík: Kedy postavíme v Bystrici prvé cyklotrasy a prečo doteraz chýbajú?

Blog
20 /

So železnou pravidelnosťou sa ma obyvatelia aj novinári pýtajú, prečo máme v našom meste iba jedinú 150 metrov dlhú cyklotrasu. Odpovedať, že všetci na cyklotrasy dlhé roky kašlali, by nebolo celkom správne. Krivdil by som aktivistom okolo Andrejky Štulajterovej a niekoľkým mestským úradníkom, ktorí majú za sebou kus roboty aj napriek tomu, že veľkej podpory od kompetentných sa im v minulosti nedostalo.

Automobilizácia v našom meste nabrala diabolské tempo. Je preto povinnosťou každého, kto stojí na jeho čele, skvalitňovať systém mestskej hromadnej dopravy či budovať sieť nových a bezpečných cyklotrás. Pred desaťročiami sa na to odhodlali v mestách západnej Európy, kde sa dnes práve tento spôsob dopravy rozvíja najviac. Mení zaužívané návyky obyvateľov a stal sa reálnou alternatívou jazdy autom. Aj to je dôvod, prečo je pre nás  s primátorom výstavba cyklotrás jednou z priorít. Keď používam slovo priorita, tak tým nemyslím iba formálnu deklaráciu, ale skutočnú podporu. Svedčí o tom aj historicky najvyššia suma, ktorú sme vyčlenili v mestskom rozpočte pre rok 2016 na projektovú prípravu a výkup pozemkov pod budúce cyklotrasy (viď graf).

Snímka obrazovky 2016-09-21 o 20.44.04

Postaviť cyklotrasu je ako postaviť diaľnicu

Aj keď si mnohí myslia, že stavať cyklotrasy je brnkačka, nie je to tak. Vôbec nestačí iba niekde vyliať asfalt. Nový úsek cyklotrasy si vyžaduje takmer rovnako veľa vybavovačiek a povolení ako stavba diaľnice. Nové koridory sme najskôr museli zadefinovať do strategického dokumentu. V Banskej Bystrici je ním Územný generel nemotorovej dopravy mesta.

Následne bolo potrebné tieto cyklotrasy prehlásiť v územnom pláne mesta za verejnoprospešné stavby. To sa nám podarilo v marci minulého roka, keď poslanci mestského zastupiteľstva po 30 rokoch schválili nový územný plán. Cyklotrasy sa stali verejnoprospešnými stavbami, čo otvorilo nové možnosti pre vyvlastňovanie pozemkov pod nimi. Keby sme to neurobili, stačilo by, že jeden majiteľ malej parcely si postaví hlavu a celý projekt by stroskotal. Nasledovali stretnutia s verejnosťou, na ktorých sme prezentovali naše zámery a vyhodnocovali ich pripomienky.

IMG_7832

Vybrali sme 6 základných cyklotrás

Našim zámerom je vybudovať základnú sieť mestských cyklodopravných ciest tak, aby sme s centrom mesta spojili každú väčšiu mestskú časť a zároveň ich poprepájali navzájom. Po diskusii s odborníkmi a verejnosťou sme vybrali prioritne týchto šesť: (mapky lepšie otvoríte vo fotogalérii k článku)

  1. Námestie Slobody – Sásová

i_3297166

2. Nám. Ľ. Štúra – Fončorda

i_3297152

3. Hušták – Radvaň – Zvolenská cesta

i_3297158

4. Autobusová stanica – Šalková

i_3297162

5. Hušták – Nám. Slobody – Senica

i_3297164

6. ESC – THK – Podlavice

i_3297160

Najďalej sme s budovaním cyklotrasy Europa SC – THK – Podlavice, kde máme pripravenú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie. V týchto dňoch finalizujeme kúpne a nájomné zmluvy s vlastníkmi posledných pozemkov. Ak sa nám to podarí, budeme môcť na viac ako 4 – kilometrový úsek požiadať o vydanie stavebného povolenia a v roku 2017 čerpať európske fondy na výstavbu.

Na zvyšných piatich plánovaných cyklotrasách však v minulosti nebola urobená ani čiarka. Ako prvé sme preto museli bezodkladne získať kvalitných projektantov, čo sa nám aj podarilo. Už teraz pracujú na projektovej dokumentácii pre úseky v celkovej dĺžke takmer 20 kilometrov. Následne začneme rokovania s vlastníkmi pozemkov a inštitúciami od ktorých potrebujeme súhlasné stanoviská. Až potom budeme môcť požiadať o vydanie stavebných povolení.

Od stavebného povolenia k realizácii

Mohlo by sa zdať, že najväčším nepriateľom cyklotrás je nedostatok peňazí. Dobrou správou je, že môžeme na ich výstavbu získať finančné zdroje z fondov Európskej únie. Konkrétne z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a jeho prioritnej osi č.1 – Bezpečná a ekologická doprava. Výkup pozemkov však aj naďalej zostane na pleciach samosprávy, pretože z eurofondov je totiž možné financovať len samotnú výstavbu.

Aby sme však mohli čerpať eurofondy, potrebujeme dokončiť projekty, získať pozemky a mať vydané právoplatné stavebné povolenia. Makáme na plné obrátky, aby sme všetko stihli. Možno to nebudeme my – súčasné vedenie mesta, kto bude strihať pásky na nových cyklotrasách v Banskej Bystrici, ale určite budeme mať čisté svedomie, že sme ten proces naštartovali. Ľuďom, ktorí prídu po nás, nenecháme prázdny stôl, ako sme ho našli my :)

#SpoluMenimeBystricu

Jakub Gajdošík

7 článkov

Viceprimátor mesta Banská Bystrica #SpoluMenimeBystricu