Jakub Gajdošík: Budú banskobystrické deti lietať na tréningy lietadlom?

Blog
5 /

Aj keď zámer vybudovať modernú multifunkčnú športovú halu na parkovisku Mičinská väčšina Banskobystričanov privítala, na sociálnych sieťach sa objavili aj pochybovačné názory, ktoré narážali na vhodnosť jej umiestnenia. Dnes som sa zo správ dokonca dozvedel, že podľa niektorých by mala mestská hala vyrásť radšej na pozemkoch za Kremničkou smerom na Sliač, nie na plánovanom mieste. Tento názor bol podporený tvrdením, že blízkosť diaľnice a letiska by bola výhodou. Časť verejnosti nepochybne môže takejto argumentácii ľahko uveriť, v skutočnosti je to však úplné nepochopenie zámeru, na aký účel má hala slúžiť. Vysvetlím prečo…

Tréningové centrum

Novovybudovaná multifunkčná športová hala bude pozostávať z hlavnej haly, v ktorej po zasunutí tribún vzniknú dve tréningové ihriská, a tiež z vedľajšej tréningovej haly s jedným ihriskom. Športovci tak budú mať k dispozícii tri plnohodnotné tréningové plochy pre loptové hry. Prioritne bude hala slúžiť na tréning mladých športovcov a športové kluby z nášho mesta. Nikto z nich teda do haly nebude prichádzať po diaľnici z Nitry, a už vôbec nik nepriletí lietadlom.

Dopravná dostupnosť

Pri stavbe haly by sme mali dbať najmä na dobrú dopravnú dostupnosť pre Banskobystričanov. Nemôžeme ju teda postaviť niekde za mestom a všetkých jej užívateľov a návštevníkov, čo bude prevažne mládež, de facto odsúdiť na to, aby ako dopravný prostriedok museli použiť auto. Práve naopak! Halu by sme mali umiestniť tak, aby sa k nej dalo pohodlne  dostať všetkými druhmi dopravy. Parkovisko Mičinská je z tohto pohľadu ideálna lokalita. V jeho blízkosti sa nachádza nielen autobusová a železničná stanica, ale aj najväčší prestupný uzol MHD – Námestie slobody, odkiaľ sa dá bez problémov dostať autobusom či trolejbusom do všetkých mestských častí. Nespornou výhodou tohto miesta je aj blízkosť športovej Základnej školy na Golianovej ulici a Osemročného športového gymnázia na Triede SNP, ktorých žiaci budú mať halu v pešej dostupnosti. A to je pre mňa rozhodne dôležitejšie, ako vzdialenosť od letiska Sliač.

Revitalizácia celej zóny

Okrem toho, v prospech tejto lokality hovorí aj to, že multifunkčná hala by vhodne doplnila už existujúce dva zimné štadióny, ktoré v najbližšom období prejdú rekonštrukciou. Vznikol by tak komplex troch hál vhodných na organizovanie veľtrhov a výstav. V budúcnosti by sa samospráva bezpochyby mala usilovať aj o získanie pozemku za „kazačkom“, ktorého revitalizáciou, v kombinácii so zrekonštruovaným nábrežím a cyklotrasou, by mohla vzniknúť nová atraktívna časť mesta. S takýmto využitím počítali aj urbanistické štúdie mesta z 80-tych rokov minulého storočia, a tiež súčasný platný územný plán.

Nové parkovisko aj pre hokejových fanúšikov

Rozumiem obyvateľom Uhliska, ktorí sa obávajú najmä dní, počas ktorých sa budú v hale konať kultúrne podujatia s vyšším počtom návštevníkov. Takéto podujatia však budú tvoriť iba zlomok z celkového využitia haly. Treba pripomenúť, že už dnes, keď naši Barani hrajú doma, príde na zimný štadión cca 3 000 divákov. Pri plnej kapacite multifunkčnej haly, ktorá je 3 600 divákov, netreba očakávať nič dramatickejšie. Práve naopak… výstavbou parkoviska pre 248 áut pri multifunkčnej hale sa situácia s parkovaním výrazne zlepší aj počas samotných hokejových zápasov. Problém by mohol nastať len v prípade, ak by sa naraz konalo veľké kultúrne podujatie a hokejový zápas. Dobrým plánovaním však tejto situácii môžeme bez problémov predísť.

Parkovanie na uliciach iba pre domácich

Dôležité je uviesť aj fakt, že Banská Bystrica, po vzore ostatných krajských miest, plánuje zaviesť rezidenčné parkovanie na sídliskách, vrátane Uhliska. Znamenalo by to, že ulice budú môcť na parkovanie využívať už len tí obyvatelia, ktorí v tejto lokalite reálne bývajú. Definitívne by sme tak vyriešili aj problém parkovania návštevníkov podujatí v obytných zónach, a to nielen na Uhlisku.

Som presvedčený, že rovnako ako amfiteáter, futbalový štadión, zimný štadión alebo plaváreň, aj táto hala patrí do mesta, nie mimo neho niekde na polia .

Jakub Gajdošík

Jakub Gajdošík

6 článkov

Viceprimátor mesta Banská Bystrica #SpoluMenimeBystricu