Jakub Gajdošík: 6 dôvodov prečo ísť voliť

Blog
4 /

Vážení obyvatelia okresu Banská Bystrica,

ako viceprimátor mesta Banská Bystrica sa spolu s  primátorom Jánom Noskom a poslancami už tri roky usilujem meniť naše mesto k lepšiemu. Spoločne sa nám podarilo zrealizovať mnoho úspešných projektov. Zo všetkých by som rád spomenul výstavbu novej autobusovej stanice, rekonštrukcie škôlok, výstavbu nových parkovacích plôch či budovanie športovísk. Ukázalo sa, že keď sa vytvorí dobrý tím z ľudí, ktorí majú chuť pracovať, veci sa môžu začať hýbať dopredu.

Želám si, aby napredovalo nielen naše mesto, ale celý kraj. Mnohí z Vás ste mi povedali alebo napísali, že samosprávne kraje považujete za zbytočné a v župných voľbách neplánujete ísť ani voliť. Dovolil som si preto upriamiť Vašu pozornosť na šesť problémov, ktoré trápia ľudí v Banskobystrickom okrese a priamy dosah na ich riešenie má práve samosprávny kraj.

1. Rekonštrukcie ciest v celom okrese

cesty2

Samosprávny kraj spravuje cesty II. a III. triedy, ktoré vedú do obcí v celom okrese. Denne po nich jazdíme a je neprehliadnuteľné, že za tie roky sú v dezolátnom stave. Ako poslanec a člen dopravnej komisie BBSK som presadzoval navýšenie financií v rozpočte BBSK na opravy týchto ciest.  Tiež ich rozdeľovanie pre jednotlivé okresy na základe dĺžky cestnej siete a počtu kilometrov ciest v havarijnom stave.

Na základe nových transparentných kritérií, a vďaka poslancami navýšenému rozpočtu, sa nám podarilo v okrese Banská Bystrica za posledné dva roky zrekonštruovať viac ako dvadsať kilometrov ciest II. a III. triedy. Ak budeme takto pokračovať, v najbližšom volebnom období môžeme opraviť minimálne päťdesiat kilometrov ciest do obcí v našom okrese.

2. Kruhový objazd pri Lidli bez čakania

IMG_6819

Aj keď si mnohí myslia, že tento často vyťažený kruhový objazd patrí mestu Banská Bystrica, nie je to tak. Vlastníkom je Banskobystrický samosprávny kraj. Kapacita kruhového objazdu už však nepostačuje. Časté upchávanie spôsobuje v doprave obrovské problémy nielen Banskobystričanom, ale aj obyvateľom celého regiónu, ktorí dochádzajú do Rooseveltovej nemocnice alebo do škôl na Tajovského ulici.

Aj preto sme presadili do strategických dopravných investícií BBSK jeho rekonštrukciu, a tiež vybudovanie priebežných pruhov popri kruhovom objazde. Riešenie tohto dopravného problému musí byť priorita pre každého zodpovedného poslanca za okres Banská Bystrica.

3. Bezpečný výjazd zo Šalkovej

unnamed_2

Už niekoľko rokov trápi obyvateľov obcí Poniky, Môlča a mestskej časti Šalková výjazd na hlavnú cestu I/66, a to najmä v rannej špičke a v popoludňajších hodinách. Toto nebezpečné miesto spôsobuje problémy aj prichádzajúcim vozidlám z Horehronia. Okamžitým riešením pre najbližšie obdobie by bolo vybudovanie svetelnej križovatky, ktorá by umožnila automobilom a vozidlám verejnej dopravy dostať sa bezpečne na hlavnú cestu.

Keďže cesta III/2420, z ktorej sa na hlavnú cestu pripája je vo vlastníctve samosprávneho kraja, na dopravnej komisii BBSK som navrhol vyčlenenie 15 000 eur na vybudovanie tejto svetelnej križovatky. Finálnym, a aj najlepším riešením naďalej zostáva dostavba šesťkilometrového úseku R1 smerom na Slovenskú Ľupču s vybudovaním mimoúrovňovej križovatky Šalková.

4. Cyklotrasa, ktorá spojí Sliač, Banskú Bystricu a Slovenskú Lupču

cycling-2520007_960_720

V minulosti samosprávny kraj vybudoval cyklotrasu medzi Zvolenom a Sliačom. Jej pokračovanie do Banskej Bystrice však pred štyrmi rokmi uviazlo na mŕtvom bode. Iniciatívu preto za samosprávny kraj prevzalo mesto Banská Bystrica. Začali sme s projektovou prípravou, oslovujeme vlastníkov pozemkov a pripravili sme aj zmenu územného plánu. Teraz čakáme na zásadné rozhodnutie kraja, aby sme mohli postupovať ďalej.

Podľa môjho názoru, ak kraj zaplatil cyklotrasu zo Zvolena na Sliač, mal by prispieť aj na cyklotrasu, ktorá vedie zo Sliača do Banskej Bystrice. Takýto férový prístup budem naďalej presadzovať aj ako poslanec BBSK. Spomínaná cyklotrasa by sa mohla napojiť na cyklocestičku vedúcu do Slovenskej Ľupče. Vďaka tomu vznikne jeden ucelený úsek, ktorý pomôže aj cestovnému ruchu v našom regióne

5. Stredné školy, ktoré potrebuje pracovný trh

gpreco

Počas posledných rokov vyvoláva určenie počtu prvých tried na stredných školách a gymnáziách v kraji vždy veľké vášne. Áno, aj túto právomoc má samosprávny kraj, ktorý je ich zriaďovateľom. Školy bojujú o čo najväčší počet nových tried, poslanci lobujú za školy z ich regiónov a zamestnávatelia za tie odbory, z ktorých potrebujú najviac kvalifikovaných zamestnancov. Vždy sa to robí na poslednú chvíľu a v napätej atmosfére. Priznám sa, že ani raz za posledné roky som z finálneho návrhu nemal dobrý pocit.

Hneď po voľbách preto navrhnem, aby sa vytvoril okrúhly stôl zo zástupcov Úradu BBSK, poslancov, zástupcov škôl a zamestnávateľov. Výsledkom bude jasný a spravodlivý návrh, ktoré školy v kraji skutočne potrebujeme. Našim cieľom musí byť najmä to, aby absolventi vyštudovali také odbory, ktoré potrebuje náš pracovný trh.

6. Dostavba malého severného obchvatu

gpreco2

Aj Vy roky chodíte okolo tejto cesty v správe BBSK a zdá sa Vám nedostavaná? Áno, máte pravdu. Ide o časť malého severného obchvatu, ktorý má mimoúrovňovo prepojiť cestu vedúcu cez sídlisko Rudlová-Sásová na rýchlostnú cestu R1, a to vrátane vybudovania bezpečného kruhového objazdu pri „škvárovom ihrisku“.

Namiesto toho dnes musia vodiči jazdiť cez Karlovo, resp. cez Kostiviarsku a Jakub, kde na mnohých miestach nie je dostatočne široká cesta, nehovoriac o chýbajúcich chodníkoch. Tomuto projektu k stavebnému povoleniu chýba už iba krôčik, a aj preto budem ako viceprimátor mesta a poslanec BBSK dostavbu tejto cesty naďalej presadzovať.

Voľby sú 4. novembra

Toto je len šesť problémov, ktoré môže vyriešiť Banskobystrický samosprávny kraj a zlepšiť tak život ľuďom v našom okrese. Kraje však rozhodujú aj o ďalších dôležitých veciach, ktoré sa priamo dotýkajú nášho každodenného života. Preto je dôležité, aby nás 4. novembra prišlo voliť čo najviac.

Autor: Jakub Gajdošík

Jakub Gajdošík

Jakub Gajdošík

6 článkov

Viceprimátor mesta Banská Bystrica #SpoluMenimeBystricu