Európsku fuggerovskú cestu založia mestá zo štyroch krajín a Banská Bystrica bude medzi nimi

Blog
0 /

Mestá z Nemecka, Rakúska, Talianska a Slovenska založia Európsku fuggerovskú cestu. Projekt, ktorý na Slovensku ani v strednej Európe  nemá obdoby sa vďaka nášmu mestu stáva realitou.

Fuggerovská cesta v spolupráci s Nemcami

Po 30 rokoch od Nežnej revolúcie v roku 1989 sa Banská Bystrica stáva partnerom najvýznamnejších a najprospejúcejších  regiónov  Európy – Bavorska, Tirolska. V Tirolsku len na budúcoročné oslavy, kedy začne projekt oficiálne, vynaložia 1/5 nášho mestského rozpočtu. To čo sa zdalo napriek množstvu vynaložením finančných prostriedkov na Slovensku nemožným sa stáva postupne realitou.

Na Slovensku základom Fuggerovskej cesty bude Banská Bystrica a mestá a obce Banskobystrického samosprávneho kraja. Potenciál projektu pre Slovensko spočíva v tom, že až tretina Slovenska sa na túto cestu z hľadiska cestovného ruchu môže napojiť cez Banskú Bystricu. Na Slovensku by sa mala na tento projekt napájať podľa môjho názoru Thurzovsko-Fuggerovská cesta. Slovenská meď z Banskej Bystrice sa znovu stáva celosvetovou a názov Bystrice ako Banskej znovu ožíva.

Všetko začalo v apríli tohto roku návštevou delegácie mesta Banská Bystrica s primátorom Jánom Noskom v Augsburgu, kde nás prijali zástupcovia Fuggerovskej nadácie a primátor Augsburgu Kurt Gribel. Nie je všetko o histórii a pamiatkach primátor Augsburgu na stretnutí navrhol spoluprácu nášmu mestu v ďalších oblastiach v školstve, podnikateľskom sektore, kultúre atď…

Minulý týždeň zástupca z Nemecka navštívil Banskú Bystricu vrátane Medeného hámra) a na Španej Doline si so záujmom prezrel jedinečné Múzeum medi. Z Banskej Bystrice zástupca z Augsburgu odchádzal s tým, že by potreboval aspoň týždeň tu stráviť, aby si mohol pokojne prezrieť všetko čo tu máme. 

História

V roku 1495 založili Jakub Fugger – Bohatý z nemeckého Augsburgu a Ján Thurzo zo slovenských Betlanoviec Thurzovsko-Fuggerovskú spoločnosť, ktorej základom sa stal Banskobystrický mediarsky podnik.

Banskobystrická medená ruda urobila z Jakuba Fuggera historicky najbohatšieho človeka na svete a z Jána Thurzu najbohatšieho človeka vo vtedajšom Uhorskom kráľovstve. Banská Bystrica vďaka nej získala prívlastok medená. Banskobystrická meď je jednou z mála ak nie jedinou celosvetovou vecou Slovenska.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12993/162347#2397

Autor: Vladimír Sklenka, Foto: Andrea Maková a archív

Vladimír Sklenka