Blíži sa Silvester, najstresujúcejšia noc pre domáce i voľne žijúce zvieratá v prírode

Blog
1 /

Posledný decembrový deň je neodmysliteľne spojený s oslavami príchodu nového roka, ku ktorým patrí aj zábavná pyrotechnika. Zatiaľ čo pre väčšinu ľudí bude noc z nedele 31. 12. 2023 na pondelok 1. 1. 2024 prejavom radosti a veselosti, našich domácich zvieracích miláčikov tento čas nepoteší, práve naopak.

Zvieratá netušia čo sa deje, navyše rôzne zvukové vnemy vnímajú oveľa intenzívnejšie ako ľudia. Preto je vhodné  zostávať s nimi v kontakte po celý čas výbuchov zábavnej pyrotechniky, netreba  ich zatvárať do izolovanej tmavej miestnosti.

Silvester je nielen symbolom konca toho starého a príchodu nového roka, ale je spojený aj s nekontrolovateľným používaním zábavnej pyrotechniky. Výsledok je tak rok čo rok ten istý. Časť spoločnosti sa zabáva a časť spoločnosti, vrátane zvierat, trpí.

A práve naši štvornohí resp. okrídlení priatelia prežívajú najväčšiu hrôzu z tohto dňa. Nadmerný hluk a svetelné efekty spôsobujú zvieratám stres a zvyšujú riziko toho, že v snahe ujsť si ublížia.

Každoročne sme tak svedkami úplne zbytočných tragédií. Nálezy uhynutých a zranených jedincov sú len špičkou ľadovca, množstvo ich uhynie na následky vyčerpania, kolízie s rôznymi objektmi, väčšinou sa však o týchto prípadoch ani nedozvieme.

V horskom prostredí či v blízkosti lesov, ako je to v prípade Banskej Bystrice, môžu hlukové i svetelné efekty, často zosilnené efektom odrazu od skalných útvarov, stromov či iných objektov, vyvolávať nadmerný stres u zvierat  následkom nekontrolovaného správania, v prípade našich šeliem aj prebudenie zo zimného spánku.

Okrem zvierat ovplyvňuje ohňostroj aj prírodu, keď okrem odpadu, ktorý po seba zanechajú hlučne oslavujúci ľudia, sa do ovzdušia dostáva veľké množstvo chemických látok. Preto zvážte domáce používanie pyrotechniky, eliminujme negatívne dôsledky na naše zdravie ako aj zdravie zvierat.

Radšej sa spoločne stretnime pri koordinovanej niekoľkominútovej pyromuzikálnej show na najkrajšom námestí na Slovensku, ktorú ponúka v prvých hodinách Nového roka pre malých aj veľkých Banskobystričanov mesto Banská Bystrica.

Autor: Matúš Molitoris, Foto: ilustračné

Matúš Molitoris