Valné zhromaždenie Slovenského zväzu biatlonu schválilo vyrovnaný rozpočet aj marketingovú stratégiu

ŠPORT
0 /

Valné zhromaždenie Slovenského zväzu biatlonu (SZB) schválilo v sobotu v Osrblí vyrovnaný na rozpočet na úrovni jeden milión dvesto tisíc eur pre rok 2020. Zároveň vedenie SZB delegátov informovalo, že už v prvom polroku prijalo úsporné opatrenia na sekretariáte, a to vo výške 60-tisíc eur.

Financie sa napríklad ušetrili na mzdách a znížení počtu zamestnancov zo šesť na dvoch.

„Mali sme čo robiť, aby bol rozpočet pre tento rok vyrovnaný. A to i napriek tomu, že sme 45-tisíc eur vyčlenili na splácanie starých dlhov zväzu. Som rád, že je prijatý dobrý rozpočet, ktorý zabezpečí plnohodnotné fungovanie Slovenského zväzu biatlonu počas celého roku. Snažíme sa, aby Sekretariát a vedenie SZB prioritne fungovali pre športovcov, kluby a trénerov,“

– uviedol pre TASR a Bystricoviny po skončení Valného zhromaždenia (VZ) prezident SZB Peter Vozár.

Rozpočet žiadnym spôsobom neovplyvní prípravu štátnej biatlonovej reprezentácie pred nastávajúcou sezónou 2020/2021.

„Pre štátnu reprezentáciu je dôležité, že zostali zachované minimálne tie isté finančné čiastky ako minulý rok. Rovnako tak tomu je i v rámci zabezpečenia mládežníckej reprezentácie. V ostatných oblastiach sa museli zaviesť úsporné opatrenia, no netýkajú sa športovej prípravy. Financie sa rozdelia transparentnejšie, aby športovci vedeli na čo majú nárok a za aké výsledky. Na to je naviazaný i sociálny príjem, ten už bude pevne daný. Sú nastavené nové transparentné pravidlá. Na základe výsledkov je stanovená odmena ako aj zabezpečenie prípravy,“

– vysvetlil na sobotňajšom brífingu v Osrblí viceprezident SZB pre štátnu reprezentáciu Peter Kazár.

Jedným z delegátov Valného zhromaždenia SZB bol aj súčasný člen exekutívy medzinárodnej biatlonovej únie IBU Ivor Lehoťan. K prijatému rozpočtu pre TASR a Bystricoviny uviedol:

„Každý vyrovnaný rozpočet je dobrá cesta, ale zväz má stále obrovské rezervy v marketingovej činnosti. Ak sa nepustíme cestou rozširovania marketingových aktivít, tak budeme mať v budúcnosti problém s navyšovaním rozpočtu, keďže pravdepodobne štátne zdroje budú krátené, respektíve nebudú už v takej výške, ako si ich všetci predstavujeme.“

Valné zhromaždenie SZB preto prijalo aj predloženú novú marketingovú a komunikačnú stratégiu, ktorá by mala zvyšné financie na ďalšie obdobia plnením jej bodov zabezpečiť.

Autor: (bl), Foto: Zdroj: TASR