Nové vedenie Slovenského zväzu biatlonu riešilo situáciu po odvolaní prezidenta

ŠPORT
2 /

V nedeľu 17. novembra zasadalo v Banskej Bystrici novozvolené prezídium Slovenského zväzu biatlonu (SZB). Stalo sa tak prvýkrát od mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol nečakane odvolaný z funkcie prezidenta SZB Tomáš Fusko.

Spoločným a hlavným cieľom ostáva plne zabezpečiť športovcov v tréningových prípravách a účastiach na pretekoch domáceho i medzinárodného významu. Píše sa v tlačovej správe, ktorá bola dnes (v pondelok) doručená redakcii Bystricovín. Ďalej sa v nej píše:

Prioritou nového prezídia je kontinuálne naviazanie na predchádzajúcu prácu vedenia SZB a zabezpečenie reprezentačných družstiev počas zimnej sezóny. 

Dvaja novozvolení viceprezidenti sa ujali svojich funkcií a výrazne prispeli k úspešnému rokovaniu a prijímaniu nevyhnutných uznesení a záverov. Súčasná situácia vo svetovom biatlone si vyžaduje čoraz kvalitnejšie zabezpečenie vrcholových športovcov a podporu mládeže pre dosahovanie najlepších výsledkov, pričom je nevyhnutné neustále prispôsobovanie sa novým trendom a najmä legislatívnym zmenám. Spoločný cieľ zostáva nemenný, a to plne zabezpečiť tréningový proces našich športovcov a ich účasť na pretekoch domáceho i medzinárodného významu.

Aktuálne vedenie SZB považuje za nevyhnutné intenzívnejšie komunikovať o postupoch a prebiehajúcich procesoch v rámci hnutia.

Prezídium SZB na zasadnutí ďalej prijalo uznesenie dočasného poverenia na zabezpečenie plnenia úloh prezidenta jedného z viceprezidentov, a to p. Laukovú. Odvolaný bol  generálny sekretár SZB a novým sa stala p. Donovalová. V neposlednom rade nové prezídium schválilo návrh nominácie športovcov na Svetový pohár a IBU cup.

Na zasadnutí bolo zvolané mimoriadne valné zhromaždenie na sobotu 28. decembra 2019. Uskutoční sa v NBC Osrblie a hlavným bodom programu bude voľba nového prezidenta Slovenského zväzu biatlonu.

Najbližšie zasadnutie Prezídia je plánované v piatok 22. novembra 2019.

Pod tlačovou správou bol podpísaný viceprezident pre ekonomiku a marketing SZB Maroš Badáň. Tlačová správa bola odoslaná z e-mailovej adresy Jany Daubnerovej – známej ako Jany Gerekovej, bývalej aktívnej úspešnej biatlonistky.

Autor: (cb úprava), Foto: ilustračné