Budúcnosť biatlonu ohrozená: Majú biatlonisti strieľať s gumipuškami?

ŠPORT
4 /

V poslednom období stále hlasnejšie počuť hlasy z Európskej únie, že olovo predstavuje nebezpečenstvo pre prírodu a životné prostredie. Európska Únia spustila po nátlaku Európskej chemickej agentúry rokovania o samotnom zákaze Olova. To otriaslo mnohými športovými zväzmi, medzi ktoré patrí aj Slovenský zväz biatlonu so sídlom v Banskej Bystrici. Ten vydal v tejto súvislosti tlačovú správu.

Predstavitelia Slovenského zväzu biatlonu (SZB) a ich členovia sú presvedčení o tom, že chystané zákazy olova nemôžu byť účelové a nemajú žiadny prínos, ak vznikli na základe teoretických znalostí, bez zohľadnenia praktických skúseností a bez diskusie odbornej verejnosti.

„Navyše neboli zohľadnené ekonomické, bezpečnostné a ostatné vplyvy na spoločnosť a prírodu. Predovšetkým ekonomické faktory by mali na ďalšie fungovanie Slovenského zväzu biatlonu katastrofálne dopady a hrozil by jeho samotný zánik. O bezpečnosti pri používaní iných nábojov, ako sú tie z olova, sa ani nemusíme baviť,“

– píše sa v tlačovej správe SZB.

Slovenský zväz biatlonu neeviduje za svoje dlhoročné pôsobenie žiadne výhrady zo strany klubov, športovcov a trénerov, ktorí by nesúhlasili s používaním olova v nábojoch. Ďalej dodáva:

„Navyše popierame akékoľvek chemické znečistenie všetkých strelníc a teda aj okolitej prírody, ktorými zväz a biatlonové kluby disponujú. Odpad po sebe vždy podľa príslušných nariadení upraceme a teda náboje nemajú na znečistenie prírody nijaký podiel.“

Viceprezident pre Štátnu športovú reprezentáciu Peter Kazár pripomenul, že napríklad v Národnom biatlonovom centre v Osrblí sú podmienky na strelnici adekvátne prispôsobené a zákaz olova by nemal praktický prínos:

„Je pre nás nepredstaviteľné, čo by zákaz olova mohol znamenať pre šport. V našom prípade by už biatlon nebol biatlonom. Naša strelnica v Národnom biatlonovom centre v Osrblí má vybetónovaný základ pod terčmi, kde mimo zamestnancov a trénerov nemá nikto prístup.“

SZB na záver tlačovej správy píše, že panika, ktorá sa šíri okolo znečistenia prírody olovom je neoprávnená, pretože olovo ako prírodný prvok nie je umelo vyrobená a upravovaná chemická zlúčenina. Náš zväz so sídlom v Banskej Bystrici ešte zdôrazňuje, že výskyt olova je v prírode úplne bežný a zemská kôra a milióny ton olova v rudách a horninách sú toho jasným dôkazom.

Autor: (bl), Foto: ilustračné