Spoločnosť SHP Harmanec prijíma nových zamestnancov

SPRÁVY
3 /

V Harmanci pri Banskej Bystrici sídli spoločnosť s takmer 200-ročnou tradíciou výroby papierenských produktov, dodávajúca výrobky do celého sveta. Ak hľadáte prácu, nemusíte cestovať za ňou do Bratislavy, ale môžete pracovať v SHP Harmanec.

Z histórie do súčasnosti

Z lokálneho papierenského závodu v Harmanci sa dlhodobým pôsobením stala skupina SHP Group (Slovak HygienicPaperGroup). K papierňam pri Banskej Bystrici do jednej skupiny spoločností pribudli závody v Slavošovciach, SHP Celex v Banja Luke (Bosna a Hercegovina), SHP Intim Papir na Istrii, a tiež obchodné zastúpenia v ďalších krajinách Európy. SHP Group dnes zastrešuje osem spoločností v šiestich krajinách Európy s výrobou prekračujúcou 100 tisíc ton papiera ročne.

Tradičnéhodnoty a progresívne inovácie

Skupina SHP Group čerpá zo svojej tradície. Dlhodobé pôsobenie jednotlivých závodov predstavuje istotu a stabilitu. Bez inovácií a investícií do zlepšovania výrobného procesu by si však skupina nevystačila.

„Spoločnosti našej veľkosti nemôžu zaspať dobu, ktorá sa neustále mení a prináša stále niečo nové. Aj my sa neustále zamýšľame nad zlepšovaním výkonnosti našich prevádzok, pozorne sledujeme vývoj trhu a prehodnocujeme portfólio našich produktov. V neposlednom rade budujeme silné tímy zamestnancov. Je prioritou skupiny mať správnych ľudí na správnych miestach, schopných nastoliť výzvy, stmeliť tím, pomáhať prekonávať prekážky, komunikovať a oceniť výsledky,“

uvádza generálny riaditeľ SHP Group Ing. Richard Žigmund, MBA.

Otvorené pracovné príležitosti

Rovnako ako si je skupina vedomá, že bez investícií do zlepšovania výrobných procesov či inovácií v produktovej oblasti, sa nezaobíde ani bez rozširovania tímov svojich zamestnancov.

Keďže skupina prijíma zamestnancov priebežne, ponúka možnosť zaslať si životopisy na emailovú adresu zivotopisy@shpgroup.eu kedykoľvek.Každý sa tak môže stať súčasťou silného tímu renomovanej spoločnosti, s regionálnym zázemím a zároveň nadnárodným pôsobením. Viac informácií nájdete na www.shpgroup.eu.

„Prijímame rôzne spektrum zamestnancov – od pracovníkov výroby (výrobní operátori na spracovateľských linkách) a logistiky (manipulanti na vysokozdvižných vozíkoch), cez špecialistov v oblasti nákupu, financií, predaja, výskumu a vývoja, IT a logistiky, až po ľudí pôsobiacich v administratíve. Našim zamestnancom pritom ponúkame silné zázemie, stabilitu dlhoročne pôsobiacej spoločnosti a niekoľko zamestnaneckých benefitov”,

uvádza Group HR Manager, Ing. Katarína Sumráková.

Zamestnanci SHP Harmanec sú odmeňovaní nie len za výkon, ale aj za prístup a prínos v podobe ročných odmien.

Zdroj: SHP Harmanec, Foto: ilust.