Kraj chce dokončiť malý severný obchvat v Kostiviarskej z eurofondov

SPRÁVY
6 /

Zhruba 300 – metrový úsek napojenia cesty III. triedy od sídliska Rudlová – Sásová na mimoúrovňovú križovatku v Kostiviarskej od roku 2008 čaká na dokončenie kvôli nevysporiadaným vlastníckym vzťahom i chýbajúcim financiám. Teraz ho chce dobudovať Banskobystrický samosprávny kraj.

Obyvateľom Kostiviarskej, Jakuba a Karlova, miestnych častí Banskej Bystrice, svitá nádej, že ich ulice sa po rokoch odľahčia od dopravy z najväčšieho banskobystrického sídliska smerom na Martin a Ružomberok i do centra Banskej Bystrice. Malý severný obchvat začína pri benzínovej pumpe Shell za cementárňou, pokračuje cez sídlisko Rudlová – Sásová až ku železničnému nadjazdu v Kostiviarskej pri škvárovom ihrisku.

situacia

Banskobystrický samosprávny kraj v tomto období finišuje projektovú prípravu mnohých úsekov, pri ktorých sa kraj bude uchádzať o financovanie z eurofondov.

Je nesmierne dôležité, aby sme nevyužité prostriedky z programu IROP dokázali v čo najväčšej miere využiť. Kraj sa v minulom volebnom období o tieto zdroje vôbec neuchádzal a ani nepripravoval projekty na ich čerpanie. Tento dlh voči občanom sa teraz snažíme dobehnúť,“

hovorí predseda BBSK Ján Lunter.

Jedným z dôležitých projektov je dobudovanie cesty tretej triedy III/2419 v Banskej Bystrici, čím sa prepoja cesty I. triedy smerujúce na Donovaly a Brezno a efektívne sa tak dokončí vnútorný severný obchvat Banskej Bystrice.

„S týmto projektom sa kraj bude už čoskoro uchádzať o jeho financovanie z eurofondov. Pevne veríme, že budeme úspešní, pretože tým výrazne napomôžeme k zlepšeniu dopravnej situácie v meste Banská Bystrica, ktorá nie je ideálna,

informuje Ján Lunter.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Namiesto tohto chýbajúceho prepojenia  dnes musia vodiči jazdiť cez Karlovo resp. cez Kostiviarsku a Jakub, kde na mnohých miestach nie je dostatočne široká cesta, nehovoriac o chýbajúcich chodníkoch.Tomuto projektu chýba už iba krôčik k naplneniu, preto túto investíciu podporuje aj krajské zastupiteľstvo,“

dodáva krajský poslanec a predseda dopravnej komisie Jakub Gajdošík.

Projekt počíta s celkovou investíciou vo výške 3,5 až 4 milióny eur. S výstavbou by chcel BBSK začať najneskôr na jar 2020.

urad bbsk