Komisia AS UMB: Pri Dankovej rigoróznej práci z roku 2000 boli porušené akademické pravidlá

SPRÁVY
9 /

Nebývalého mediálneho záujmu sa v piatok ušlo zasadnutiu účelovej komisie Akademického senátu UMB v Banskej Bystrici, ktorá preskúmavala rigoróznu prácu súčasného predsedu NR SR Andreja Danka z roku 2000 a právnika Daniela Pisáka z roku 2001 na tamojšej Právnickej fakulte.

Komisia na zasadnutí AS skonštatovala, že obidve  rigorózne práce obsahujú časti, ktoré sú oproti zdrojovej literatúre mierne upravené, väčšina však vykazuje vysokú mieru zhody s ňou. Miestami je v nich zachované aj členenie kapitol či podkapitol pôvodných zdrojov.

rigorozna pracaPredseda špeciálnej komisie profesor Vladimír Janiš z Fakulty prírodných vied UMB oznámil:

„Na základe analýzy vybranej vzorky môžeme konštatovať, že vo viacerých prípadoch sme na Právnickej fakulte UMB identifikovali nedostatky, ktoré považujeme za porušenie akademických pravidiel napríklad v podobe nesprávnych citácií a rozsahu ich použitia resp. ich úplnej absencie.“

komisia3Predseda Akademického senátu UMB profesor Miroslav Krystoň reagoval na skutočnosť, že  63 zo 72 strán rigoróznej práce Andreja Danka spred necelých 19 rokov vykazuje zhodu so zdrojovou literatúrou, slovami:

„Mal by vyvodiť osobnú zodpovednosť. Netuším, ako rozmýšľa pán predseda Národnej rady, čo pre neho znamená osobná zodpovednosť. To je možno otázka pre niekoho iného.“

komisia2Predseda NR SR Andrej Danko zobral na vedomie správu účelovej komisie AS UMB v Banskej Bystrici a dodal:

„Obzvlášť oceňujem, že komisia konštatuje, že moje rigorózne konanie prebehlo plne v súlade s platnými predpismi a nebol porušený žiaden zákon. V celom texte nie je zmienené ani raz slovo plagiát, ktoré si moji oponenti tak veľmi želali. Verejne ďakujem komisii a senátu UMB, že nepodľahli tlaku médií a politikov a nevydali voči mne účelový rozsudok.“

andrej dankoFaktom zostáva, že pri oboch posudzovaných rigoróznych prácach spred takmer dvoch desaťročí boli porušené akademické pravidlá (ale nie zákon), za čo nesú zodpovednosť tak obaja absolventi Právnickej fakulty UMB ako aj vtedajší akademickí funkcionári. Preto voči nim nemožno vyvodzovať žiadne trestnoprávne či iné sankcie, rovnako ani za to nemožno odoberať získané vysokoškolské tituly.

Neúmerné mediáne tlaky, ktoré sa v tejto súvislosti koncom minulého roka sústredili na súčasné vedenie UMB a najmä rektora Vladimíra Hiadlovského, hoci ten musel rešpektovať nesúhlas Andreja Danka so zverejnením jeho rigoróznej práce z roku 2000 univerzitou (zároveň ho vyzval, aby to urobil sám), mali dohru priamo v Banskej Bystrici.

matej belViedli až k tomu, že po minuloročných novembrových komunálnych voľbách sa rektor UMB vzdal získaného poslaneckého mandátu v banskobystrickom zastupiteľstve aj preto, aby ochránil univerzitu od ďalších možných útokov cez  jeho osobu, aj keď v tom bol bez viny.

Odpoveď na otázku, či a akú osobnú zodpovednosť z tejto kauzy vyvodí predseda NR SR Andrej Danko, zostáva iba na ňom samotnom…

Sprava Komisia AS UMB – na zverejnenie

 

Autor: (tom) , Foto: agentúry a ilustračné