Radnica sníva o komunitnej mene, eurofondy a rozpočet stoja

SPRÁVY
8 /

V nedeľu 13.januára  sa na banskobystrickej Radnici diskutovalo o konci eura a príprave na „komunitnú“ menu. Témou sa nadchol aj primátor Peter Gogola.

euro na laneVraj by bolo inšpiratívne, mať v Banskej Bystrici vlastné komunitné platidlo, ako napríklad v obci Široké. ,,Pozorne som si vypočul priebeh debaty, aby som vedel posúdiť či má zmysel takýmto spôsobom uvažovať a hľadať takýto spôsob podpory lokálnej ekonomiky. Pre túto chvíľu sa mi to zdá, povedzme sľubné,“ uviedol na margo tejto témy banskobystrický  primátor.

Nič proti snom, veď snívať je dovolené a zo snov sa rodia aj veľké projekty. Ide len o to, či v napätej ekonomickej situácii, v ktorej sa nachádza krajské mesto Banská Bystrica na začiatku ťažkého „šetriaceho“ roka 2013, majú takéto fantazijné úvahy nejaký zmysel. Skôr to vyzerá ako útek od hlavných problémov mesta…

Minulý týždeň poslanci väčšinového klubu SMER-SD v mestskom zastupiteľstve verejne naznačili, kde by mala primátora najviac tlačiť topánka a z čoho by mal voči sebe vyvodzovať politickú zodpovednosť. Hovoríme o doslovnom „prešustrovaní“ 5 miliónov eur z eurofondov na neuskutočnenú rekonštrukciu štyroch mestských škôl. Za prvé dva roky volebného obdobia tohto primátora neprišlo do mesta pod Urpínom z Európskej únie ani euro navyše, čo nás radí až za okolité obce, ktoré v tejto oblasti priam hýria aktivitou.

Najhoršie je, že po decembrovom primátorovom stiahnutí návrhu rozpočtu mesta na rok 2013, do ktorého mestský úrad  nezapracoval zásadné pripomienky poslaneckých klubov, je v polovici januára  ticho ako pred búrkou. Mesto zatiaľ pokojne „šliape“ v rozpočtovom provizóriu, počas ktorého môže samospráva bez bližšieho určenia a akýchkoľvek investícií pokojne míňať prevádzkové prostriedky z mestskej kasy mesačne do výšky 1/12-iny z minulého roka.

To však, ako sa zdá, primátorovi vôbec nevadí, dokonca v tom vidí určitú výhodu. Ak v tom, že investície beztak nešli ani vlani a nový rozpočet mu nediktuje presné rozdelenie výdavkov, tak má pravdu. Ibaže podľa memoranda ZMOS s vládou má naše mesto v tomto roku šetriť 5% na mzdách svojich pracovníkov a 10% na tovaroch a službách. Bez schváleného rozpočtu to neplatí. Súdiac podľa zmeny účtov mesta na úhradu daní a poplatkov, samospráva už prešla do inej banky, čo nás bude stáť v tej doterajšej zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške takmer 400.000 eur.

Pokiaľ sme sa pýtali niektorých predsedov poslaneckých klubov, primátor mesta ich v súvislosti s rokovaniami o podmienkach schválenia tohoročného rozpočtu po Novom roku ešte stále neoslovil. Ak sa má schvaľovať nový rozpočet na najbližšom zastupiteľstve 12.februára, už bol najvyšší čas zvolať poslanecké grémium a jednotlivé odborné komisie MsZ. Zatiaľ sme na mestskom webe nezaregistrovali ani jednu pozvánku na januárové zasadnutie  ktorejkoľvek poslaneckej komisie… 

Pritom medzi zásadné pripomienky poslancov, na základe ktorých sa má pripraviť nový rozpočet 2013, patrí šetrenie mzdových výdavkov úradu, nákupov tovarov a služieb pre mestskú administratívu, šetrenie na odmenách primátora, poslancov a štatutárov mestských organizácií, spolu s hľadaním možností ich zlučovania.

V poslaneckých návrhoch sa hovorí aj o zefektívnení komunálnych služieb a školstva, šetrení výdavkov na cestovný ruch či vydávanie Radničných novín, návrhu na pozastavenie nákladného projektu elektronizácie samosprávnych služieb, o organizačných zmenách v  mestskej polícii a ďalšom šetrení nákladov v ostatných oblastiach samosprávy mesta.

Na druhej strane chcú poslanci posilniť investície do jednotlivých mestských častí, grantový systém na podporu občianskych aktivít, ale aj vypracovanie nových projektov na získanie nenávratných zdrojov EÚ a ďalších grantov. V neposlednom rade je to podpora investorov a investícií, ktoré by  mali do mesta priniesť mimorozpočtové príjmy a nové pracovné príležitosti.

Debata o rozpočte je nepochybne vážnejšia téma, ako diskusia o vlastnej komunitnej mene trebárs vo forme „mestských gogoľov“, ako okrem iného zaznelo v nedeľu trinásteho na Radnici. Pravdou je, že pri tvorbe rozpočtu sa veľmi snívať nedá, ale nie je to ani dôvod na ponovoročný spánok.

Zdroj: Bystricoviny.sk (Miro Toman)