Barborskú cestu s 29 zastaveniami otvoria 1.mája

SPRÁVY
5 /

OZ Banský Región – Terra Montanae sa zoberá rozvojom cestovného ruchu na území bývalých významných stredoslovenských banských miest. Združenie propaguje toto územie pod spoločnou značkou a jednotnou identitou v rámci projektu Barborská cesta s 29 zastaveniami na trase, ktorá v pôdoryse pripomína sochu svätej Barbory.

Projekt OZ Terra Montanae

Barborská cesta predstavuje súbor úsekov, ktoré spájajú nielen banské pamiatky, ale aj množstvo iných zaujímavostí. Cieľom je zjednotiť celé vybrané územie do jednej poznávacej cesty, ktorú návštevník postupne prechádza pešo. Cesta je strategicky rozdelená na úseky medzi jednotlivými obcami. Po prejdení úseku môžu návštevníci načerpať silu a odpočinúť si v niektorom z miestnych ubytovacích zariadení.

Turista bude mať počas cesty k dispozícii aj ubytovacie a stravovacie služby s vytvorením možností na ochutnanie miestnych tradičných jedál. Vzniká tak produkt, ktorý prináša komplexný zážitok z turistiky.Celá cesta predstavuje spolu 180 km a turista ju  dokáže prejsť za približne 9 dní. Trasa sa prechádza pešo po vyznačených turistických chodníkoch, pričom výškové profily sa počas cesty menia Začiatok trasy  sa predpokladá Banská Bystrica, avšak návštevník ju môže začať na ktoromkoľvek úseku.

Otvorenie Barborskej cesty bude 1.mája 2015

Prvý podnet  k projektu Barborská cesta prišiel v lete 2013 od Ericha Kuriho, dlhoročného hosťa penziónu Stefanshof a  jeho kamaráta Juraja Slašťana.  V novembri 2013 absolvoval malý tím zo stredného Slovenska infocestu do Horného Rakúska, kde sa zoznámil s projektom Johannesweg (Jánska cesta). 

V januári 2014 Juraj Slašťan predstavil projekt Zuzane Nagyovej, ktorá  pripravila podklady pre brožúru. Vzniká slogan „Kráčaj za poznaním“.  Silueta postavy svätej Barbory sa dostáva do mapy aj s jej symbolmi.

Občianske združenie Terra Montanae vzniklo 29.marca 2014 so sídlom v Kremnici. Postupne vytvorilo logo a webovú stránku,  riešil sa spôsob značenia trasy. V spolupráci s mestom Banská Bystrica s podporou BBSK sa podpísalo Memorandum o súčinnosti pri realizácii projektu, ktorý rozpracovala pracovná skupina. Ambasádorom projektu sa stal herec Lukáš Latinák.

„Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto projektu. Spustíme ho na poludnie  1.mája 2015 v hradnom areáli Banská Bystrica. Postupne sa budeme snažiť dostať ho do povedomia turistov z domova i zahraničia,“

povedal na štvrtkovom pracovnom stretnutí v Cikkerovej sieni banskobystrickej Radnice Juraj Slašťan z OZ Terra Montanae.

Podpora miest a obcí na trase

Prítomní boli aj hostia na čele s predstaviteľmi samospráv. Prišiel primátor Kremnice Alexander Ferenčík, viceprimátor Zvolena Jaroslav Stehlík a viceprimátor  Banskej Bystrice Martin Turčan. Ten pre náš portál uviedol:

„Tento projekt sa tvorí už dlhšie a prínosom pre Banskú Bystricu bude najmä to, že je to štartovací bod celej Barborskej cesty. Dá sa očakávať, že turisti , ktorí budú chcieť prejsť celú trasu, tak v našom meste začnú i skončia. Počítame s tým, že tento projekt pritiahne do Banskej Bystrice, ktorí sme prídu z celého sveta práve kvôli takejto ceste. U nás sa môžu ubytovať, stravovať a zažiť niečo nevšedné.“

Turistická trasa čerpá z existujúcich možností a potenciálu regiónu,  preto nevyžaduje mimoriadne investície do budovania turistickej infraštruktúry. Ponúka zelený turizmus v podobe, ktorý dnes napreduje v Európe i vo svete a je čoraz vyhľadávanejší kvôli autentickému zážitku. Zjednocujúcim symbolom projektu je svätá Barbora – patrónka baníkov. Celá trasa s prevýšeniami strednej obťažnosti  je značená žltými označníkmi a drevenými stĺpmi.

Začiatok Barborskej cesty  je v Banskej Bystrici, odkiaľ prechádza  významnými obcami, ako sú Špania Dolina, Staré Hory, Harmanec, Kordíky, Krahule, Kremnické Bane, Kremnica, Šášovské Podhradie, Sklené Teplice, Repište, Banská Štiavnica, Banská Belá, Banský Studenec, Dubové, Bacúrov, Pustý hrad, Zvolen, Sliač, Hronsek, Vlkanová, späť na Vartovku a banskobystrickú Kalváriu .

Turisti môžu využiť bedeker

Člen pracovnej skupiny Roman Neradný predstavil bedeker, ktorý bude slúžiť turistom na orientáciu po trase vrátane informácií o službách.

„Bedeker je veľmi dôležitá súčasť projektu, ktorá ho začne oživovať a spájať. S  legendou o sv. Barbore pospája územie stredného Slovenska do jednej retiazky, na ktorú  sa navlečú korálky – jednotlivé subjekty, zastavenia a zaujímavosti trasy, ktoré doteraz neboli objavené turistami. Vzniká nový produkt cestovného ruchu.“

Na trase, ktorú si vyberie,  turista  spozná unikátne pamiatky, ktoré sa spájajú s významnou históriou baníctva a zároveň je tu príležitosť objaviť významné kultúrne, religiózne, technické a prírodné pozoruhodnosti tohto mikroregiónu v strede Slovenska. Zámerom  projektu Barborská cesta je okrem predstavenia miestnych pozoruhodností aj dobudovanie, rozšírenie a údržba infraštruktúry, zvýšenie počtu návštevníkov a  ubytovaných hostí, zatraktívnenie tejto lokality.

Viac informácií o projekte Barborská cesta nájdete na www.terramontanae.sk.

Autor: (tom), Foto: Mirka Chabadová+Terra Montanae