Otvorenie divadelnej sezóny 2018/2019 Divadla z Pasáže

KULTÚRA
0 /

V priestoroch Záhrady – Centre nezávislej kultúry (Beniczkého pasáž, Námestie SNP 16)  sa môžu stretnúť všetci priaznivci a podporovatelia Mestského divadla Divadla z Pasáže na otvorení už 24. divadelnej sezóny.

Nová divadelná sezóna

Podujatie sa uskutoční 25. septembra 2018 od 18:00 hod pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska.

„Vstup je voľný pre všetkých. Program podujatia sa mal odohrávať tradične priamo pred budovou na Lazovnej ulici 21 a v divadelnej záhrade, ale kvôli zlému počasiu sme ho presunuli do CNK Záhrada,“

hovorí umelecká riaditeľka Divadla z Pasáže Eva Ogurčáková.

pozvanka_DzP

Divadlo ponúka zaujímavý divadelný program v podaní hercov i nehercov divadla vrátane odhalenia mramorového loga a kvízu o divadle. Na otvárací ceremoniál prijala pozvanie aj bystrická skupina Sto múch.

Divadlo z Pasáže

Je profesionálne komunitné divadlo, ktoré ako jediné svojho druhu na Slovensku pracuje s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Vo svojej činnosti prepája kultúrnu, umeleckú a sociálnu oblasť. V Banskej Bystrici pôsobí už od roku 1995.

Divadle z Pasáže, v Dennom centre divadla a v Chránenom bývaní v súčasnosti pracuje 9 ľudí, a 14  hercov. Tieto tri organizácie sú navzájom prepojené a ani jedna by nemohla bez ďalších dvoch existovať.  

Od svojho vzniku naštudovalo Divadlo z pasáže 28 inscenácií, natočilo dva celovečerné filmy (hraný film Z denníka jedného vagóna a dokumentárny film z turné po USA Chránené územia), 4 televízne dokumenty, zorganizovali 6 ročníkov medzinárodného bienálneho divadelného festivalu komunitného umenia a 1. ročník festivalu Akcent.

DZP2

Divadlo zúčastnili sa medzinárodných festivalov, divadelných prehliadok a workshopov v Dánsku, Fínsku, Litve, Lotyšsku, Nemecku, Portugalsku, Francúzku. V roku 2009 na pozvanie amerického režiséra uskutočnili členova súboru  3 – týždenné turné po USA (Iowa, Texas, New York), kde odohrali 6 predstaveni a uskutočnili 10 workshopov.

V roku 2011 na pozvanie divadla Jump Start v San Antóniu (USA) naskúšali inscenáciu Cudzinec / Stranger v kooperácii s americkými hercami a hercami Divadla z Pasáže (táto inscenácia sa dostala do prestížneho rebríčka 10. najlepších kultúrnych aktivít mesta San António za rok 2011).

V divadle vytvorili vlastný systém umeleckého vzdelávania pre ľudí s mentálnym postihnutím. Podieľali sa sa na vzniku neziskovej organizácie DOM, ktorej poslaním je vytvorenie chráneného bývania pre ľudí s mentálnym postihnutím.

DZP3

V roku 2009  získali ocenenie Euro občan ako jediná organizácia zo Slovenska z celej EU a v januári 2010 sa Divadlo na Rázcestí stalo Mestským divadlom.

Divadlo z Pasáže  prešlo vlastným vývojom, počas ktorého sa vyprofiloval profesionálny umelecký súbor, tvorený hercami s mentálnym postihnutím. Divadelné predstavenia nesú okrem umeleckej výpovede aj silné ľudské posolstvá.

Angažuje sa pre skupiny ľudí, ktoré potrebujú skutočnú pomoc. Je to forma divadla utláčaných, ktorá bola vymyslená a vznikla, aby pomohla bojovať proti útlaku slabších a citlivých,  aby zmenila spoločnosť, ktorá tento útlak spôsobila a stále ešte aj spôsobuje.

 

Autor: (tom) a Divadlo z Pasáže, Foto: ilustračné