Bezpečný spánok bábätiek na Neonatologickej klinike v Rooseveltke strážia nové monitory dychu

Zdravie
0 /

Až osem nových monitorov dychu pribudlo minulý  týždeň na Neonatologickej klinike SZU pri FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica.  Dostala ich darom od  Nadácie Križovatka, ktorej cieľom je vybaviť touto účinnou pomôckou všetky kľúčové novorodenecké pracoviská v SR.

„Neonatologická klinika  je súčasťou Perinatologického centra, kde  hospitalizujeme predčasne narodených a kriticky chorých novorodencov z celého Banskobystrického kraja. Počet bábätiek, ktoré  majú po narodení nejaký zdravotný problém, alebo sa narodia priskoro, každým rokom pribúda.

hovorí prednostka kliniky Jana Nikolinyová a dodáva:

„Po prepustení z hospitalizácie sú najviac ohrození syndrómom náhleho úmrtia, preto je vhodné, aby si mamičky vopred zabezpečili monitory dychu. Vďaka nadácii Križovatka sú na Neonatologickej klinike monitorovaní prostredníctvom monitorov dychu už všetci novorodenci na úseku fyziologických novorodencov, ale i stabilizovaní novorodenci na Jednotke intenzívnej starostlivosti.“

Monitory dychu sú jedinou účinnou zdravotníckou pomôckou  pri prevencii Syndrómu náhleho úmrtia dojčiat (SIDS). Nadácia Križovatka je mimovládna nezisková organizácia, ktorá vznikla s cieľom pomáhať deťom ohrozeným SIDS.

Už niekoľko rokov sa snažíme vybaviť monitormi dychu všetky novorodenecké oddelenia v nemocniciach a jednotky intenzívnej starostlivosti na celom území Slovenskej republiky,“

uvádza riaditeľka nadácie Táňa Tomasch.

V projekte „Mamička dýcham“ bolo Neonatologickej klinike darovaných do dnešného dňa celkovo 34 týchto prístrojov. Hodnota tohtoročného daru je 640 € a prostriedky na jeho zakúpenie venovala spoločnosť ALL-TRANS, s.r.o. a anonymný darca.

Neonatologická klinika  je nápomocná pri realizovaní projektu zapožičania monitorov dychu aj na domáce použitie. Tento projekt nemocnica podporuje úspešne už niekoľko rokov.  Vedúca sestra kliniky Renáta Černáková upresňuje:

„Túto možnosť už využilo  997 mamičiek, ktoré  rodili vo FNsP F. D. Roosevelta.“

Počas prvého roku života môže u dieťaťa nastať nepravidelné dýchanie alebo dokonca zástava dychu. V niektorých prípadoch zlyhanie dychu súvisí so „Syndrómom náhleho úmrtia dojčiat – SIDS. Syndróm náhleho úmrtia dojčiat (SIDS = Sudden infant death syndrome) je diagnóza, ktorú lekári stanovia, žiaľ, až po smrti dieťaťa. Spôsobuje náhlu smrť aj u úplne zdravých novorodencov zástavou dychu v spánku (tzv. smrť v kolíske) – a to bez akýchkoľvek predchádzajúcich príznakov.

Postihuje deti v dojčenskom veku (t.j. do 1 roka). Príčina syndrómu nie je doposiaľ jasná, pravdepodobne sa jedná o poruchu riadenia dychovej činnosti. Na vzniku sa však podieľa viac rizikových faktorov. Monitor dychu účinne a spoľahlivo kontroluje dýchanie dieťaťa a varuje rodiča v prípade jeho ohrozenia.

 

Zdroj: Ružena Maťašeje , Foto: Rooseveltova nemocnica a ilustračné