Učiteľ dejepisu a talentovaná maliarka pripravujú unikátnu knihu Slovensko v čase

ZAUJÍMAVOSŤ
1 /

Významné historické míľniky Slovenska môžete čoskoro spoznávať, a to len za 69 minút. Budú totiž stvárnené formou digitálnej maľby v pripravovanej knihe od banskobystrického vydavateľstva CBS.

Kniha Slovensko v čase predstaví príbeh Slovenska ako malej krajiny s veľkou minulosťou v populárnej dynamickej forme. A nielen doma, ale aj v zahraničí, pretože bude dvojjazyčná – v slovenčine aj v angličtine. Publikácia bude využívaná na vzdelávacie účely pre školské zariadenia, no zároveň aj ako reprezentačný dar.

Jánošík

Jánošík

Živá kniha

V histórii, po anglicky history, sa skrýva STORY – PRÍBEH. Jednotlivé míľniky našej histórie sú v knihe stvárnené maľbou. Každá maľba zachytávajúca nejaký dej, či konkrétnu udalosť vytvorí príbeh, ktorý nebude len statický, ale živý.

Autorom myšlienky je Milan Paprčka, ktorý už má autorské skúsenosti s historickými projektami – mapami Slovensko v čase, Veľká Morava, 100 rokov ČSR a leteckou mapou SR „Štefánik“.

„Je množstvo kníh, ktoré sa venujú histórii Slovenska. Mnohé sú naozaj hodnotné a človek sa z
nich dozvie všetky podrobnosti našich dejín.
Niektoré z nich sa dajú použiť aj ako reprezentačný dar. Problém je, že nie každému sa chce čítať veľké množstvo textu a ani sa do knihy nepustí. Potom sú na trhu detské ilustrované knihy, ktoré predstavia dejepis hravým spôsobom. Tieto knihy však nie sú použiteľné napríklad ako dar pre zahraničnú návštevu. Teraz prichádzame s knihou, ktorá spája výhody obidvoch typov – je to aj reprezentačný dar aj učebná pomôcka.

približuje Milan Paprčka, riaditeľ vydavateľstva CBS.

Pomôcka k dejepisu

O pripravovanú knihu je veľký záujem najmä zo strany škôl. Preto na nej autorsky pracuje Stanislav Šipkovský, aktívny učiteľ dejepisu na súkromnej základnej škole v Banskej Bystrici:

„Národné dejiny sú z dlhodobého hľadiska pre žiakov na základných školách menej zaujímavé. Žiaci si myslia, že naša história je oproti svetovým, či európskym dejinám akási nudnejšia, bez hrdinov, veľkých vojenských stretov, či pozoruhodných príbehov. Cieľom knihy je poukázať nato, že dejiny Slovenska nie sú len Jánošík, alebo Štúr. Mojou snahou je preto zachytiť výjavy z našej minulosti v dynamických živých obrazoch, ktoré demonštrujú kľúčové udalosti našej histórie bez toho, aby žiaci museli čítať únavné texty a orientovať sa v „oceáne“ dátumov.“

Podľa slov Šipkovského sa pri výučbe často stretáva s tým, že žiaci nie veľmi dobre rozumejú chronológii historických udalostí. Preto táto kniha im má pomôcť v tom, aby lepšie pochopili koncept dejín Slovenska.

Podpora mladého talentu

Publikácia bude pozostávať z vyše 140 významných historických udalostí zobrazených technikou digitálnej maľby.  Jedná sa o ručnú maľbu, ktorá však neprebieha štetcom na plátno, ale pomocou grafického tabletu a dotykového pera. Moderný spôsob maľby si pýta mladého človeka. A preto príležitosť dostala mladá, len 18-ročná, talentovaná maliarka Bianka Horáčeková.

„Maľovanie je mojou záľubou už od detstva. Zo začiatku to boli skôr klasické techniky. Štetcom, akrylovými farbami či jednoducho farbičkami. Na druhom stupni základky som ale objavila lepší spôsob maľovania. Techniku digitálnej maľby. Čiže nemaľujem štetcom na plátno, ale kreslím v digitálnom programe na počítači pomocou tabletu. Som nesmierne rada, že som dostala takúto príležitosť a môžem ilustrovať moju prvú knihu,“

hovorí maliarka a spoluautorka knihy Bianka Horáčeková.

Bianka Horáčeková pri práci

Bianka Horáčeková pri práci

Príbehy slovenských obcí

Podľa slov Paprčku budú súčasťou knihy aj príbehy a história jednotlivých obcí, miest, spoločností a škôl, ktoré majú možnosť sa aktívne zapojiť do projektu a stať sa tak súčasťou jej obsahu. Originálnu knihu, aká tu doteraz nebola, chcú dejepisári pre svojich žiakov aj významné osobnosti, ktoré ju darujú zahraničnej návšteve. Slováci a celé zahraničie tak budú mať možnosť spoznať príbeh SLOVENSKA.

Udalosti so znázorneným letopočtom budú usporiadané chronologicky počnúc pravekom, končiac aktuálnym historickým míľnikom – pandémiou COVID-19. Skutočným koncom knihy však nebude pandémia, ale vízia budúcnosti Slovenska.

„Aj keď sa Slováci radi podceňujú, tvoria veci, ktoré majú svetový význam a tieto odkazy na budúcnosť budú tvoriť poslednú maľbu. Nechajte sa prekvapiť, čo to bude,“

uzatvára Milan Paprčka.

Slovania

Slovania

Zdroj: Andrea Farkašová , Foto: CBS