Konfuciova učebňa tradičnej čínskej medicíny na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici

ZAUJÍMAVOSŤ
0 /

Konfuciova učebňa tradičnej čínskej medicíny (TČM) na Fakulte zdravotníctva  Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici vznikla v roku 2015 a naplno rozvinula svoje aktivity príchodom profesora LI Chunri v roku 2017.

Konfuciova učebňa TČM má svoje unikátne postavenie, nakoľko je jedinou svojho druhu na Slovensku.  Cieľom  činnosti je posilniť spoluprácu medzi Čínou a Slovenskom v oblasti vzdelávania, podporovať a propagovať rozvoj čínskeho jazyka a medicíny, zvyšovať porozumenie a priateľstvo medzi ľuďmi v Číne a na Slovensku.

Partnerskou univerzitou je Liaoningská univerzita tradičnej čínskej medicíny v Shenyangu, ktorej zástupcovia opakovane navštívili banskobystrickú  fakultu. Pri organizovaní aktivít pre študentov a občanov mesta Banská Bystrica profesorovi LI pomáhajú dobrovoľníci, ktorí sú vysielaní z Pekingu do Banskej Bystrice na jeden rok.

„V roku 2019 sa prví študenti našej fakulty zúčastnili Letného campusu v Číne, počas ktorého navštívili  Peking a Shenyang, vrátane našej partnerskej univerzity,“

hovorí prorektorka pre spoluprácu s akreditovanými zariadeniami a rozvoj univerzity, dekanka Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici Beáta Frčová.

K pravidelným aktivitám Konfuciovej učebne patrí populárne cvičenie TAI-CHI  a WUSHU. Už dvakrát sa uskutočnil letný kurz TAI – CHI pod vedením Lianga WenmingaMgr. Mareka Školudu. V rámci spolupráce so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici prof. Li Chunri zorganizoval dve výstavy:Akupunktúra a masáže (2019) Bylinky v tradičnej čínskej medicíne (2018).

Okrem vyššie uvedených aktivít si získali obľubu prednášky profesora Li Chunri o YJING – Knihe premien, ktoré sú zamerané na pochopenie náročnej čínskej filozofie. Aj v čase COVID 19 sa uskutočnili dve prednášky online.

Veľmi podnetné sú jednorazové aktivity , ktoré sú zameraná na poznávanie špecifík čínskej kultúry, predovšetkým čínskej etikety, Pekingskej opery či čajového ceremoniálu. Súčasťou činnosti učebne je aj výučba čínskeho jazyka.

„Aktivity sú väčšinou bezplatné a prístupné občanom mesta Banská Bystrica a študentom. Aj keď naše možnosti sú vzhľadom na situáciu obmedzené, aj na rok 2020/21 máme pripravené  zaujímavé akcie,“

dodáva Frčová.

Viac sa dočíta na webe https://konfucius.fzszu.sk/?paged=2 alebo priamo cez webové sídlo fakulty www.fzszu.sk.

Zdroj: Beáta Frčová a Li Chunri , Foto: FZ SZU BB a ilustračné