FOTO: Výstava ilustrácií a karikatúr Miroslava Regitku v knižnici na Fončorde

ZAUJÍMAVOSŤ
0 /

Ak v týchto dňoch zavítate do pobočky Verejnej knižnice Mikuláša Kováča na Fončorde Jilemnického 48, okrem dobrých kníh vám tu ponúknu i prehliadku výstavy ilustrácií a karikatúr výtvarníka Miroslava Regitku.

Mgr. Art. Miroslav Regitko

Výtvarník, ilustrátor a karikaturista ukončil v roku 1995 štúdium na VŠVU u profesora Dušana Kállaya, odbor voľná grafika a knižná tvorba. Výtvarník najprv ilustroval detský časopis Ohník a od roku 1990 ilustruje časopis Fifík, pre ktorý vytvoril už vyše tridsaťtisíc ilustrácií.

Jeho ilustrácie zdobia aj obaly obrázkových CD nosičov hudobného vydavateľstva A.L.I., učebnice matematiky pre 3. a 6. ročník ZŠ, prvouky pre 2. ročník ZŠ, vlastivedy pre sluchovo postihnutých, sú i na prebaloch v potravinárskom priemysle.

Ilustrácie kníh slovenských autorov

Ilustroval knihy spisovateľov: Ivony Březinovej, Tomáša Janovica, Petra Glocku, Petra Gajdošíka, Ladislava Švihrana, Dagmar Pokornej, Magdalény Gocníkovej, tiež knihy Eleny Čepčekovej (Meduškine srdiečka) a Márie Rázusovej-Martákovej (Slovenské rozprávky pre malých a veľkých) a mnohé iné.

Je autorom výtvarného návrhu pamätnej tabule na budove detského domu Bibiana v Bratislave a obrazovej časti troch monolitov na námestí v Šali, ktorých autorom je Ing. arch. Imrich Pleidel. Emblém celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej povesti – „Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského“ sa  tiež zrodil v jeho autorskej dielni.

Bohatá výstavná činnosť a ocenenia

Prvú autorskú výstavu kresleného humoru zrealizoval v STEPS klube v Bratislave v roku 1985. Doteraz zrealizoval 24 samostatných i spoločných výstav zo svojej tvorby.

Viaceré ocenenia svedčia o kvalite jeho tvorby: Zlatá rybka za ilustrácie knihy „Môj anjel sa vie biť“ (2007); Jednotka na vysvedčení za ilustrovanie kníh (Knižnica K. Fándlyho v Trnave, 2009); Cena – Ruža Vojtecha Zamarovského, udelilo vydavateľstvo Perfekt vzácnym osobnostiam, ktoré svojou dlhodobou činnosťou prispievajú k zušľachťovaniu knižnej kultúry na Slovensku (2011); Najkrajšia kniha jari 2012 za knihu Druhé podanie, autor Roman Brat.

Stretnutia s čitateľmi

Od roku 2006 sa výtvarník zúčastňuje na prezentácii svojej ilustračnej tvorby v detskej literatúre formou samostatných a spoločných besied so spisovateľmi medzi čitateľmi v knižniciach a školách po celej republike (Dni detskej knihy, Prešov číta rád a i.).

Miroslav Regitko je tvorcom množstva portrétnych karikatúr svojich známych ale aj neznámych osobností. V súčasnosti žije a tvorí v Šali – Veči.

Aké ilustrácie nájdete v knižnici na Fončorde?

Najpočetnejšie sú zastúpené ilustrácie ku knihám spisovateľa Romana Brata (kniha O malom obrovi, vydavateľstvo Mladé letá 2005; kniha Škola za rohom, vydavateľstvo Mladé letá 2011; kniha Mordovisko, vydavateľstvo Mladé letá 2009; kniha Tvrdohlavý baran, vydavateľstvo Perfekt 2002; kniha Aj kone sa hrajú, vydavateľstvo Mladé letá 2010; kniha Pochabý škriatok, vydavateľstvo Perfekt 2002; kniha Cuvi v lese, vydavateľstvo Mladé letá 2004; kniha Chlapci padli z višne, dievčatá z jahody, (autor: R. Brat-G. Futová), vydavateľstvo Forza Music 2010 a iné.

Pozrieť si môžete aj ilustrácie ku knihám spisovateľov: Petra Gajdošíka, Marie Rázusovej- Martákovej, Eleny Čepčekovej, Ondreja Nagaja. Nechýbajú ani ilustrácie na obálky časopisu Fifík, ilustrácie do učebnice Prírodovedy, komisk Očko (autorka textov: Gabriela Futová, r. 2014), ilustrácia – Emblém Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského pre celoslovenskú súťaž v prednese slovenských povestí.

Výstava v knižnici bude sprístupnená do 30. septembra 2016.

Zdroj: Soňa Šóky, Foto: VKMK BB a ilustr.