Kraj otvoril vo Vinici prvú z kancelárií integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti

Z regiónu
0 /

Banskobystrický samosprávny kraj v piatok slávnostne otvoril prvú kanceláriu Centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti. Tá sa nachádza v obci Vinica v okrese Veľký Krtíš a slúžiť bude pre seniorov z pätnástich obcí mikroregiónu Veľký potok – Ipeľ. Jej zamestnanci budú poskytovať služby najmä priamo v teréne, k dispozícii však bude aj požičovňa zdravotníckych pomôcok či signalizačných náramkov.

Prvá z troch kancelárií 

Necelé štyri mesiace po podpise memoranda medzi župou a zástupcami troch mikroregiónov začala v obci Vinica fungovať prvá z troch kancelárií Centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti.

Tú dnes slávnostným prestrihnutím pásky otvorili predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter, starosta obce Vinica Kristián Baksa a predseda mikroregiónu Veľký potok – Ipeľ Ladislav Kerata.

Zľava Ladislav Kerata, Ján Lunter a Kristián Baksa

Zľava Ladislav Kerata, Ján Lunter a Kristián Baksa

Župe sa na zriadenie a prevádzku troch centier podarilo získať takmer 1,2 milióna eur, projekt bude realizovaný do septembra 2023, s ambíciou jeho udržateľnosti.

„Náš kraj patrí medzi najrýchlejšie starnúce regióny na Slovensku. Našim cieľom je vytvoriť fungujúci pilotný model troch centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti pre seniorov na komunitnej úrovni a podporiť rozvoj terénnych sociálnych služieb tak, aby mohli seniori čo najdlhšie zostať vo svojom domácom prostredí a dostali tu adekvátnu starostlivosť,“

uviedol predseda BBSK Ján Lunter.

Ján Lunter

Ján Lunter

Pri realizácii projektu je kľúčová spolupráca BBSK s obcami a starostami, ktorí sú často tými prvými, na ktorých sa seniori či ich rodiny v prípade potreby obracajú.

„Okres Veľký Krtíš je okrajový nielen geograficky, ale dlho bol aj na okraji záujmu. Zriadenie tohto centra nám dáva nádej, že nezostaneme na okraji spoločnosti, že tento okres bude ďalej žiť. Je to veľké odbremenenie starostov a ja verím, že našim seniorom budeme aj prostredníctvom tejto kancelárie poskytovať sociálne a zdravotné služby  kvalifikovanejšie, odbornejšie a promptnejšie,“

povedal predseda mikroregiónu Veľký potok – Ipeľ a starosta obce Veľká Ves nad Ipľom Ladislav Kerata.

Ďalšie dve kancelárie do konca roka

Po kancelárii v obci Vinica pribudnú do konca roka aj ďalšie kancelárie v obci Halič (mikroregión Novohradské podzámčie) a v meste Banská Štiavnica (pre potreby obcí z okresu Banská Štiavnica).

„Dôležitým kritériom výberu regiónov bola aj ochota miestnych samospráv na projekte spolupracovať a fungovanie mikroregiónu založené na intenzívnej komunikácii a spolupráci členských obcí. Kancelárie budú zabezpečovať základné sociálne poradenstvo a sprostredkovanie sociálnych služieb odkázaným seniorom s dôrazom na terénne a ambulantné sociálne služby.  Sociálny pracovník bude zabezpečovať súčinnosť pri sociálnej posudkovej činnosti a počas realizácie projektu bude vypracovaný aj spoločný komunitný plán pre celý mikroregión,“

doplnil Ján Michalský, vedúci Oddelenia sociálnych služieb Úradu BBSK.

Kancelária v obci Vinica bude slúžiť ako miesto prvého kontaktu pre seniorov z mikroregiónu Veľký potok – Ipeľ, kde patria obce Balog nad Ipľom, Čelovce, Dolinka, Ďurkovce, Hrušov, Ipeľské Predmostie, Kamenné Kosihy, Kleňany, Kosihy nad Ipľom, Sečianky, Širákov, Trebušovce, Veľká Čalomija, Veľká Ves nad Ipľom, Vinica.

Priestory na účely projektu poskytla obec Vinica a sú priamo v budove obecného úradu v blízkosti detašovaného pracoviska Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Služby plánujú rozšíriť

V kanceláriách oddelenia centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti budú zamestnaní dvaja zamestnanci – koordinátor centra a sociálny poradca, resp. sociálny pracovník. Zamestnanci budú prioritne pracovať priamo v terénne a zabezpečovať sprevádzanie seniorov pri riešení ich nepriaznivej životnej situácie.

K dispozícii bude služobné motorové vozidlo financované z prostriedkov projektu. Z prostriedkov projektu bude financovaná aj sociálna služba monitorovanie a signalizácia potreby pomoci prostredníctvom monitorovacích náramkov a iných technológií a požičiavanie zdravotných pomôcok pre občanov regiónu, resp. mikroregiónu.

„Centrá integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti by postupne mohli okrem poskytovania základného sociálneho poradenstva a sprostredkovania sociálnych služieb priamo poskytovať terénne sociálne služby odkázaným obyvateľom regiónu a to konkrétne prepravnú službu, opatrovateľskú službu a požičiavanie pomôcok pre celý región, resp. mikroregión. Dôraz bude kladený na podporu  a rozvoj terénnych sociálnych služieb, ale v prípade potreby aj na prepojenie s pobytovými sociálnymi službami a dostupnou zdravotnou starostlivosťou,“

uzavrel Pavel Červienka, vedúci Oddelenia centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti Úradu BBSK.

Zdroj: Lenka Štepáneková , Foto: BBSK