FOTO: Navštívte Obraz nepriateľa v propagande počas 2. svetovej vojny na Slovensku

Výstava
2 /

Klub priateľov Múzea Slovenského národného povstania s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pripravil putovnú dokumentárnu výstavu s názvom „Obraz nepriateľa v propagande počas 2. svetovej vojny na Slovensku“. Tá  vo štvrtok 30. marca 2017  odštartovala svoju púť po slovenských stredných školách na banskobystrickom Gymnáziu Jozefa Gregora Tajovského.

Vernisáž výstavy

Hostiteľka PhDr. Mária Sochorová – riaditeľka gymnázia okrem autorov scenára výstavy, ktorými sú  Prof. Eduard Nižňanský, CSc. a Mgr. Michala Lônčíková – Katedra všeobecných dejín, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, PhDr. Stanislav Mičev, PhD. – generálny riaditeľ Múzea SNP aj oficiálnych hostí, ktorí prijali pozvanie.

Boli to Ing. Jozef Halcin – riaditeľ odboru prevencie kriminality z Ministerstva vnútra SR, Mgr. Ingrid Haringová – vedúca odboru školstva Okresného úradu Banská Bystrica, Jaromír Wolt – predseda Židovskej náboženskej obce BB a Juraj Turčan – člen ŽNO BB. Na vernisáž prišli aj študenti tretieho ročníka a budúci lektori, ktorí v nasledujúcich týždňoch budú výstavou sprevádzať svojich rovesníkov.

Propaganda vojnového Slovenského štátu

Slovenský štát mal prepracovaný systém propagandy, ktorý si vzal vzor z propagandy nacistického Nemecka. Propaganda bola zameraná proti aktivitám československej vlády v londýnskej emigrácii, proti ZSSR, Veľkej Británii a USA, no rovnako bola prítomná aj rasová propaganda, hlavne proti židovským a rómskym obyvateľom.

V slovenskej historiografii sa však tomuto dôležitému prostriedku na ovplyvňovanie más doteraz nevenovala dostatočná pozornosť. Práve na príkladoch propagandy Slovenského štátu preto výstava poukazuje na to, aké jednoduché je manipulovať s vedomím obyvateľstva prostredníctvom vtedy bežných prostriedkov.

Výstava pre  mladých

Cieľom výstavy je ukázať mladým ľuďom nebezpečenstvo zneužitia moci na vyvolávanie nepriateľských nálad voči ostatným krajinám alebo skupinám osôb. Súčasná mladá generácia totiž nemá skoro žiadnu predstavu o politickom režime Slovenského štátu a jeho reakciách na prebiehajúce politické udalosti.

Prezentáciou výstavy na stredných školách sa dosiahne hlbšie uvedomenie si paralel niekdajšej politiky Slovenského štátu s politickými tendenciami súčasných extrémistických politických zoskupení na slovenskej, ale aj európskej politickej scéne.

Výstava Obraz nepriateľa o propagande Slovenského štátu je pripravená na putovanie po Slovensku. Je určená hlavne mladým ľuďom, aby na konkt rétnzch príkladoc spoznali podstatu vtedajšieho režimu, ktorú ešte aj dnes spolu s prezidentom Tisom glorifikujú extrémisti,”

povedal Stanislav Mičev.

Na prezentáciu je použitá osvedčená metóda rovesníckej prezentácie. Výstava, doplnená o bulletin, bude postupne inštalovaná na viacerých stredných školách, kde odborní pracovníci Múzea SNP zaškolia vybraných študentov.

Tí budú vykonávať lektorské služby pre svojich spolužiakov. Z doterajšej praxe z projektov Anna Franková príp. Projekt Vagón má totiž múzeum veľmi pozitívne odozvy na takéto sprevádzanie výstavou jednak od pedagógov, ale hlavne od samotných študentov.

Zdroj: Michaela Bučeková, Foto: Múzeum SNP