FOTO: Čaro betlehemov na bystrickej Radnici

Výstava
0 /

Priestory historickej Radnice v Banskej Bystrici bude počas tohtoročných Vianoc, od 2. decembra 2019 do 2. januára 2020,  zdobiť magická výstava betlehemov zo zbierok Stredoslovenského múzea Čaro Betlehemov. Návštevu vianočných trhov v srdci Slovenska tak obohatí aj pohľad na rozmanité ľudové bohatstvo remeselných majstrov ukryté v tradičnom symbole Vianoc.

Betlehemy zobrazujú biblický príbeh o narodení Ježiša Krista a sú tradičným symbolom Vianoc. V mnohých domácnostiach sa pod vianočným stromčekom objavujú drevené, papierové, hlinené, sadrové, voskové, betlehemy upečené z perníka, vyrobené zo šúpolia či namaľované na skle.

Fantázia výrobcov dnes nepozná hraníc a v mnohých mestách či pútnických miestach sa ujala tradícia živých betlehemov. Za zakladateľa tradície vianočných betlehemov sa považuje sv. František z Assisi, ktorý v predvečer Božieho narodenia v roku 1223 inštaloval scénu narodenia Ježiša Krista v lesnej jaskyni pri dedinke Greccio v Umbrii v Taliansku.

Výroba betlehemov predstavovala pre mnohých celoživotnú záľubu. Ľudové majstrovstvo sa vo svojej bohatej rozmanitosti, do ktorej sa dostávalo v posledných rokoch 18. storočia a plne sa rozvinulo na prelome 19. a 20. storočia, stalo u nás neoddeliteľnou súčasťou ľudového výtvarného prejavu.

„V zbierkach Stredoslovenského múzea sa nachádzajú betlehemy z rôznych materiálov zhotovené rôznymi technikami. Zaujímavým je najstarší banskobystrický betlehem Dr. Samuela Bothára datovaný do roku 1880, papierový betlehem z Tajova zakúpený do zbierok múzea v roku 1909, ale i betlehem hudobného skladateľa Svetozára Stračinu ukrytý v zápalkovej škatuľke,“

hovorí Mgr. Mária Trubínyová, etnologička Stredoslovenského múzea.

Čaro betlehemov zo zbierok Stredoslovenského múzea zavládne v priestoroch Radnice v Banskej Bystrici do 2. januára 2020.

Autor: Martina Saktorová, Foto: SSM