Aj Cena Dušana Jurkoviča 2011 putuje do Banskej Bystrice

Uncategorized
3 /

Tohoročná výročná cena Spolku architektov Slovenska (SAS), ktorou je Cena Dušana Jurkoviča, putuje do Banskej Bystrice. Získala ju priemyselnú stavba centrály firmy Phoenix Zeppelin pri rýchlostnej komunikácii R1.

hovorka-moravcik-paulinyUž 15. októbra dostal banskobystrický ateliér Pauliny Hovorka Architekti za objekt „Centrála firmy Phoenix Zeppelin“ ocenenie Slovenskej komory architektov CE×ZA×AR 2011 v kategórii občianske a priemyselné stavby. Onedlho 10. novembra si trojica banskobystrických architektov za toto dielo prevzala ocenenie mienkotvorného odborného časopisu ARCH 2011.

No a do tretice v utorok 15.novembra si v Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca prestížne ocenenie SAS Cenu Dušana Jurkoviča prevzali architekti z ateliéru PHA z Banskej Bystrice Martin Paulíny, Branislav Hovorka a Štefan Moravčík. Profesor Štefan Šlachta, ktorý bol členom poroty, o ocenenom diele povedal: „Je to prvá priemyselná stavba, ktorá dostala Jurkovičovu cenu, myslím, že aj to svedčí o kvalitách, ktoré ten objekt má.

Predseda medzinárodnej poroty Jaroslav Wertig si myslí, že ocenení budova je niečo medzi administratívnym, správnym a priemyselným objektom. K výberu poroty poznamenal: „Zadanie pre architektov očividne nepredstavovalo hendikep, ale výzvu. Dokázali zvrátiť niekoľko problémov vo svoj prospech. Autorom podarilo vytvoriť nápadité reprezentatívne sídlo, ktoré je veľmi vtipnou prezentáciou značky firmy.“

Porota hodnotila celkom 33 stavieb. Výročné ceny získali projekty, na ktorých pracovali dvojgeneračné tímy architektov. „Väčšinou najmä u tých mladších prevláda tendencia vymedziť sa voči starším architektom. Tým, že sa napätie medzi generáciami vybije, architektúra získa určitú vyváženosť a harmóniu,“ poznamenal Wertig.

Podľa prezidenta SAS Jána Bahnu tohto roku medzinárodná porota mala na výber rekordný počet budov, čo kvôli hospodárskej kríze už budúci rok nemusí byť pravda. „Architektúra začína pociťovať útlm, ale nie v kvalite, ale skôr v počtoch, možno modernosti,“ Povedal Bahna.

Udeľovala sa aj Cena profesora Emila Belluša za celoživotné dielo. Dostal ju in memoriam profesor Rastislav Janák (1942-2002), ktorý pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení. Bol jednou z najvýraznejším osobností slovenskej interiérovej tvorby. S kolektívom dvakrát získal Cenu Dušana Jurkoviča. K Janákovým najvýraznejšie dielam patrí II. vybavovacia hala bratislavského letiska, interiéry kina Tatra, interiéry Zichyho paláca a hudobná predajňa Hummelov dom na Klobučníckej ulici v Bratislave.

Cenu profesora Martina Kusého za vedecké bádanie a popularizáciu architektúry udelili dvom laureátom. Dane Bouřutovej za monografiu „Architekt Dušan Samuel Jurkovič“ a Igorovi Thurzovi za celoživotnú dokumentačno-publikačnú, osvetovú a činnosť občianskeho aktivistu v oblasti ochrany ľudovej architektúry, industriálnych pamiatok a regionálnej histórie.