Zraniteľným Bystričanom v boji s koronavírusom pomáha mestská polícia i dobrovoľníci

SPRÁVY
1 /

Mesto Banská Bystrica sa snaží pomáhať občanom prežiť koronavírusovú krízu rôznymi spôsobmi. Nechýbajú prejavy solidarity s tými najzraniteľnejšími, pomáhajú aj príslušníci mestskej polície a dobrovoľníci.

Mestská polície kontroluje dodržiavanie opatrení a rozdáva rúška  

V súvislosti s prijatými opatreniami pred šírením nákazy v meste pod Urpínom príslušníci mestskej polície monitorujú dodržiavanie nariadení vydaných mestom, ako aj nariadení Ústredného krízového štábu SR. Sústreďujú sa na kontrolu verejných priestranstiev a upozorňujú občanov, aby opustili miesta s vyššou koncentráciou ľudí.

Mestská polícia v Banskej Bystrici vyzýva všetkých občanov, aby svojim zodpovedným správaním pristupovali k účinnej prevencii a dodržiavaniu prijatých opatrení pred šírením nákazy. Zároveň policajné hliadky pomáhajú najzraniteľnejším skupinám obyvateľov s ochrannými rúškami.

Primátor mesta Ján Nosko k tomu uviedol:

Uvedomujeme si, že nie ku každému sa informácie od nás dostanú. Najviac požiadaviek prichádza z Fončordy, preto sme už včera vyslali do tejto lokality hliadky mestskej polície. Megafónom vyzývali všetkých seniorov, ktorí potrebujú ochranné rúška, aby si ich prišli vyzdvihnúť. Stretli sme sa s pozitívnymi ohlasmi a do hodiny sme rozdali všetky zásoby. V tejto iniciatíve dnes pokračujeme na Uhlisku a Sídlisku,“ 

Mestskí policajti megafónom vyzývajú všetkých seniorov, ktorí potrebujú ochranné rúška, aby si ich prišli vyzdvihnúť. Výsledkom je, že všetky zásoby, ktoré majú so sebou, rozdajú. Preto sa im primátor poďakoval za pomoc a v tejto iniciatíve bude mesto ďalej pokračovať.

Na vytvorené kontakty osamelysenior@banskabystrica.sk a 048/43 30 777, ktoré sú určené pre osamelých seniorov a ľudí odkázaných na pomoc druhých, prišlo doposiaľ približne 1500 žiadostí. Počet požiadaviek každým dňom narastá,  preto v teréne okrem zamestnancov mestského úradu a dobrovoľníkov denne pomáha aj banskobystrická mestská polícia. Príslušníci MsP  rozvážajú aj nákupy s potravinami.

V prevencii pred šírením nákazy v meste pomáhajú aj dobrovoľníci

S roznášaním rúšok osamelým či imobilným seniorom mestu okrem zamestnancov mestského úradu pomáha aj Centrum dobrovoľníctva, bystrickí skauti, Saleziáni či dobrovoľníci Červeného kríža.

Nedeľnú situáciu opísal banskobystrický primátor Ján Nosko slovami:

„Hoci mohli byť doma so svojimi rodinami, dostal som hlásenie, že všetky posádky v tento deň rozviezli ďalších 1 000 rúšok tým, ktorí našu pomoc potrebujú. Patrí vám veľké ďakujem.“

Je potešujúce, že počas koronavírusovej krízy narastajú medzi ľuďmi prejavy solidarity a vzájomnej pomoci. Takto tie nastávajúce dni neistoty prežijeme o čosi pokojnejšie.

Fungovanie mestského úradu – pripomíname dôležité telefónne čísla

 • Telefónne čísla: informácie 048/4330 321; 048/4330 322.
 • Miestne dane a poplatky: poradenstvo: 048/ 4330 222, podania týkajúce sa miestnych daní a poplatku za komunálny odpad na Oddelenie daní a poplatkov je potrebné podávať prostredníctvom portálu slovensko.skcez elektronickú schránku alebo poštou, a nie prostredníctvom e-mailu.
 • Stavebný úrad: kontakt (stavebné konania) 048/ 4330 444.
 • Matričný úrad a ohlasovňa pobytu: e-mail cellarova@banskabystrica.sk
  t. č.: 048/4330 720, 048/4330 721, 048/4330 722, 048/4330 723, 048/4330 724, 048/4330 725,  048/4330 726.
 • Podateľňa:podatelna@banskabystrica.sk

Doklady z Matričného úradu a ohlasovne pobytu

 • Vydávanie rodných, sobášnych a úmrtných listov z matriky je obmedzené.
 • Duplikáty týchto listov sa v súčasnosti nevydávajú.
 • Do 60 dní od narodenia dieťaťa ošetrujú lekári dieťa aj na preukaz poistenca matky. Z tohto dôvodu nie je nutné žiadať o vydanie prvého výpisu rodného listu v súčasnej mimoriadnej situácii.
 • Na pochovanie zomrelého je postačujúci List o prehliadke mŕtveho. Úmrtný list nie je potrebný.
 • Žiadosti o uzavretie manželstva sa momentálne nevydávajú. Termín svadby je možné dohodnúť si s matrikou telefonicky, prípadne e-mailom:girovska@banskabystrica.sk
 • Plánované svadby sa realizujú za prísnych opatrení.

Autor: (tom), Foto: FB a ilustračné