Žiaci základných škôl sa môžu prihlásiť na Detskú univerzitu UMB

ZAUJÍMAVOSŤ
0 /

Slávnostnou imatrikuláciou v aule Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici odštartuje dňa 4. júla už 10. ročník Detskej univerzity UMB. Žiaci základných škôl môžu podávať prihlášky do 19. júna 2016.

Na výchovno-vzdelávacom programe sa budú žiaci základných škôl stretávať od 4.7. do 15. 7. 2016 vo veku od 9 – 15 rokov. Jednotlivé témy, primerané veku, ktoré spracovali vysokoškolskí učitelia fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, sú zamerané na:

Rastlinnú a živočíšnu ríšu

Medzinárodný obchod

Informačno-komunikačné technológie

Pohybové aktivity, ktoré spestrí športová olympiáda

„Poslaním Detskej univerzity je okrem zmysluplného využitia voľného prázdninového času aj podpora záujmu detí o nadobudnutie vedomostí a zvýšenie záujmu o štúdium na vysokej škole ako aj priblížiť deťom pútavou formou nekonečný svet poznatkov, motivovať ich k spoznávaniu nových vecí a nasmerovať ich pozornosť k zaujímavým otázkam,“

uvádza Mgr. Zuzana Ševčíková, referentka marketingovej komunikácie UMB.

Mladí študenti Detskej univerzity UMB sa okrem iného oboznámia s dielami francúzskych impresionistov, írskou kultúrou, navštívia Arborétum v Mlyňanoch či banskobystrickú Hvezdáreň na Vartovke.

Záštitu nad Detskou univerzitou  UMB 2016 prevzali rektor doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. a primátor mesta Banská Bystrica MUDr. Ján Nosko.  Odborný garantkou je doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou UMB

Viac informácií získate na www.du.umb.sk.

Zdroj: UMB BB, Foto: ilust.