Vláda schválila novelu zákona o verejnom obstarávaní: Starostovia a primátori budú mať konečne rozviazané ruky

SPRÁVY
0 /

Slovenská vláda na svojom tohto týždňovom výjazdovom zasadnutí v Galante schválila zákon o verejnom obstarávaní, ktorého cieľom je posunúť Slovensko dopredu, urýchliť verejné obstarávania a odbúrať komplikácie.

V súčasnosti je totiž tento proces na Slovensku obrovský moloch, lebo desiatky rokov si poslanci vymýšľali rôzne prekážky. Pod zámienkou transparentnosti sa tak zákon o verejnom obstarávaní namiesto zjednodušovania sprísňoval a komplikoval.

„Keď sme si zanalyzovali eurofondové verejné obstarávania, tak priemerná dĺžka trvania procesu pri podlimitných zákazkách je 169 dní. To je skoro pol roka. Tento údaj pochádza z údajov Úradu pre verejné obstarávanie pri podlimitných zákazkách od 300 tisíc eur a je to  identifikovaná priemerná dĺžka trvania procesu verejného obstarávania, teda od zverejnenia zákazky vo vestníku až po uzavretie zmluvy s víťazným uchádzačom. Pri prijatí tohto zákona očakávame, že obstarávanie prebehne v priebehu týždňov, maximálne jedného mesiaca a že ním rozviažeme obstarávateľom ruky,“

povedal minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši.

Richard Raši

Richard Raši

„Idea tohto zákona nevznikla u nás na ministerstve, ale vznikla ako požiadavka našich regiónov, požiadavka primátorov a starostov, ktorí nedokázali finančné prostriedky či už z Európskej únie, ale ani štátne a vlastné prostriedky použiť na zvyšovanie kvality života obyvateľov miest a obcí rýchlo a včas,“

zhodnotil šéf rezortu investícií.

Novela zákona o verejnom obstarávaní mení limity pre jednotlivé postupy verejného obstarávania. Kým dnes si verejný obstarávateľ, čiže inštitúcia, na ktorú sa zákon o verejnom obstarávaní vzťahuje, môže mimo zákona o verejnom obstarávaní nakúpiť tovary, služby a stavebné práce do 10 000 eur, po novom sa tento limit zdvíha na 50 000 eur.

„Sľúbili sme, že všetok goldplating zo zákona dáme preč a necháme tam len pravidlá, ktoré vyžaduje Európska únia. Keďže v tomto prípade EÚ nedefinuje limit, úroveň 50 000 eur predstavuje niečo ako európsky priemer. Rakúsko má tento limit  vo výške 100 000 eur, Maďarsko má 40 000 eur a Poľsko 30 000 eur,“

priblížil minister Raši.

Zľava Michal Kaliňák a Richard Raši

Zľava Michal Kaliňák a Richard Raši

Podľa neho je vyriešená aj otázka transparentnosti.

„Zákon nerobíme preto, lebo si myslíme, že  ho každý bude zneužívať. Okrem toho tu máme iné zákony a kontroly, ktoré sa viažu na verejné obstarávanie. Máme tu povinnosť obstarávateľov zverejňovať  zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, objednávky a faktúry na svojich weboch a všetky ďalšie doklady cez infozákon. Máme tu obecných kontrolórov, máme tu Najvyšší kontrolný úrad, máme tu zákon, ktorý rieši samosprávy, zákony o finančnej kontrole, máme tu občanov a mnohé neziskové organizácie. Väčšia kontrola ako v našich samosprávach ani nemôže existovať.“

Novela zákona o verejnom obstarávaní navyšuje tiež limity pri podlimitných zákazkách na stavebné práce, pri ktorých nemožno podať námietky z 800 000 eur na 1,5 milióna eur. Predmetné zvýšenie limitu predstavuje zrýchlenie procesu obstarávania pri stavebných zákazkách do 1,5 milióna eur a pri tovaroch a službách nad 221 tisíc eur. Vypúšťa sa inštitút žiadosti o nápravu, keďže príslušné európske smernice tento inštitút nevyžadujú.

„Poviem vám jeden príklad tragédie verejného obstarávania z reálneho života. V pondelok sme v rámci regionálneho dňa MIRRI boli na kontrole projektu cyklochodníka v Orechovej Potôni. V marci 2018 naň vypísali verejné obstarávanie a v septembri vyhodnotili ponuky. Víťazná spoločnosť dala ponuku 346 000 eur,  druhá v poradí 477 000 eur, čiže o 131 000 eur viac. Verejné obstarávanie išlo na kontrolu a tá bola ukončená presne po roku, v roku 2019. A namiesto podpísania zmluvy s víťaznou spoločnosťou táto odstúpila od zmluvy z dôvodu vypršania ročnej viazanosti ponuky a tak museli uzatvoriť zmluvu s druhou firmou v poradí, ktorá dala ponuku o 131 000 drahšiu. Výsledkom bolo, že obec s približne 1700 obyvateľmi zaplatila namiesto pôvodne plánovanej spoluúčasti 17 000 eur viac ako 100 000 eur! A dôvodom predraženia a doslova mrhania verejných prostriedkov boli kontroly, ktoré trvali neúmerne dlho a brzdili nielen čerpanie eurofondov. Takýchto príkladov, ktoré môžu byť pre niektoré obce likvidačné, je oveľa viac,“

uzavrel Richard Raši.

Zákon obsahuje aj viaceré technické zmeny. Upravuje tiež pokuty, ktoré bude Úrad pre verejné obstarávanie udeľovať podľa závažnosti prípadného porušenia zákona od 0,1 až 5 percent zo zmluvnej ceny alebo súčtu zmluvných cien. Doteraz to bolo automaticky 5 percent.

Novelu zákona o verejnom obstarávaní vítajú najmä samosprávy. Predseda NR SR Peter Pellegrini k tomu uviedol:

„Plníme prísľub, ktorý sme dali pred voľbami slovenskej samospráve, že obce, mestá a kraje  sa stanú rovnocenným partnerom slovenskej vlády. Pretože práve vďaka nim tento štát prežil aj ťažké krízy, ktoré ho postihli. Viac ako 70 % všetkých životných situácií, s ktorými sa človek od narodenia stretne, zabezpečujú práve samosprávy, nie štát.“

Zľava Ondrej Lunter, Ján Nosko, Peter Pellegrini a Richard Raši

Zľava Ondrej Lunter, Ján Nosko, Peter Pellegrini a Richard Raši

Banskobystrický primátor Ján Nosko skonštatoval:

„Spolu s kolegami primátormi a starostami zo Únie miest a ZMOSu  vítame nový návrh zákona o verejnom obstarávaní, ktorý nám predstavil minister Richard Raši  ešte skôr, než pôjde do medzirezortného pripomienkového konania. Jeho cieľom je skrátiť tento často zdĺhavý proces a uľahčiť tak efektívne čerpanie eurofondov pre naše regióny.“

Nový zákon musí byť schválený v NR SR, v ktorom má vládna koalícia väčšinu, ale mohla by získať aj niektoré hlasy z opozičného tábora.

Samosprávy s Richardom Rašim

Samosprávy s Richardom Rašim

Zdroj: MIRRI a (tom) , Foto: ilustračné