Vitamíny pre vzťah v Štátnej vedeckej knižnici Banská Bystrica a Národný týždeň manželstva

SPRÁVY
0 /

ŠVK v Banskej Bystrici vás  v pondelok 12. februára 2024 o 17:00 hod.  srdečne pozýva na zážitkový večer VITAMÍNY PRE VZŤAH, ktorý je určený pre  pre manželské a partnerské páry. partnerského rastu. Podujatie sa koná v rámci Národného týždňa manželstva.

Radi by ste oživili či zlepšili Váš vzťah alebo len strávili trochu iný večer v spoločnosti vašej polovičky? Tak práve pre vás je tu podujatie plné zážitkov, dobrej nálady a partnerského rastu.

Národný týždeň manželstva (NTM) je týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína – obľúbeného sviatku spájaného s láskou a partnerskými vzťahmi (12. – 18. februára 2024).

Cieľom NTM je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. NTM vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať.

Ide o zastrešujúcu kampaň pre najrôznejšie miestne aktivity zamerané na praktický rozvoj manželstva, ktoré prebiehajú na rôznych miestach Slovenska. Stáva sa tak platformou spolupráce pre rôzne subjekty, ktorých cieľom je pracovať na rozvoji kvalitných manželských vzťahov. Na tejto iniciatíve sa však zároveň môže podieľať každý, kto zdieľa podobné hodnoty a ciele.

NTM nie je politicky ani nábožensky zameraná iniciatíva, pričom je však otvorená spolupráci aj s politickými a náboženskými zoskupeniami zameranými na podporu manželstva. Jedným z cieľov NTM je tiež motivovať laickú a odbornú verejnosť, médiá a verejne známe osobnosti, aby aspoň raz za rok podporili dôležitosť manželstva v spoločnosti a potrebu starať sa oň.

Zakladateľ Národného týždňa manželstva Richard Kane hovorí:

„Ak je manželstvo zručnosťou, tak sa staňme zručnými. Kampaňou chceme dať manželom príležitosť oceniť, posilniť, prehĺbiť, ale aj dať do poriadku svoje manželstvo, jednoducho ich povzbudiť k tomu, aby na svojom manželstve pracovali.“

Richard Kane

Richard Kane

Celosvetová kampaň The Marriage Week, ktorej je NTM súčasťou, pritom prebieha už od roku 1997. Národný týždeň manželstva sana Slovensko dostal v roku 2010. Každoročne  má svoju tému, ktorou upriamuje pozornosť na rôzne aspekty manželského vzťahu – vernosť, priateľstvo, zvládanie rozdielností, prekonávanie výziev, spoluprácu či spoločný nenahraditeľný príbeh…

Národní koordinátori kampane na Slovensku sú manželia Vladimír a Renáta Sochorovci.  Informácie o NTM sú dostupné na https://www.ntm.sk/.

Vladimír a Renáta Sochorovci

Vladimír a Renáta Sochorovci

Podujatie Vitamíny pre vzťah sa uskutoční  v pondelok 12. februára 2024 o 17:00 hod. v spoločenskej sále Štátnej vedeckej knižnice, Lazová 9, Banská Bystrica.

V rámci večera sú  pre dvojice pripravené kvízy, zážitkové hry vo dvojici, diskusia, hudobný program. Podujatím bude sprevádzať lektorka neformálneho vzdelávania Mgr. Ľubomíra Veselovská.

Zdroj: Soňa Šóky a NTM, Foto: ilustračné