V Španej Doline sa udiala metamorfóza zbrane na hudobný nástroj

ZAUJÍMAVOSŤ
0 /

Ako by to znelo, keby jediným zvukom zbraní bola hudba? Zdá sa vám to nemožné? No asi tak, ako na Deň Božieho narodenia v Španej Doline.

Známy psychológ, organista, organizátor tradičného medzinárodného organového festivalu Vivat Vox Organi a hlavný záchranca vzácneho špaňodolinského organa od majstra Martina Podkonického z roku 1751 v Kostole Premenenia Pána, Matúš Kucbel hovorí:

„Zo Španej Doliny sme v nedeľu, na tento Vianočný hod, vyslali symbolickú podobu metamorfózy zbrane na hudobný nástroj. Richtárka obce Špania Dolina Martina Wilhelmerová údermi dreveného kladiva rozozvučala delostreleckú nábojnicu z roku 1936.“

https://www.facebook.com/matus.kucbel/videos/852424206020300

Starú nábojnicu objavili počas reštaurovania historického organa v podveží. Pamätníci si spomenuli, že nábojnica aj v minulosti slúžila ako zvon pri tomto organe.

„A o tom, že sa toho richtárka zhostila svedomito, svedčí aj fakt, že po 7. údere odpadlo aj starobylé kladivo. Zvyšných 5 úderov však so cťou odbila rúčkou kladiva. Po 12. údere nastúpil organista, ktorý to mal ťažšie v tom, že sa počas hry a spevu nemohol z vtipnej situácie veľmi vychechtávať,“

opisuje metamorfózu nábojnice na hudobný nástroj organista Kucbel.

A tak sa v Španej Doline naplnili slová, ktoré v starých spisoch prorokovali príchod Mesiáša: „…takže ony si zo svojich mečov ukujú radlice a zo svojich kopijí kosáky. Národ proti národu nezodvihne meč a nebudú sa priúčať boju…“

V Španej Doline by prorok dodal: „… a zo svojich rakiet zvony odlejú!“

Matúš Kucbel zároveň pozýva v stredu 28. decembra 2022 o 19:00 hod. na avizovaný koncert Vianočnej barokovej Pastorelly so súborom pre starú hudbu Solamente Naturali v Radvani – na Hôrke. Prinesie aj „zvon“ zo Španej Doliny.

 

Zdroj: Matúš Kucbel a (tom), Foto: ilustračné