V sobotu sa ide Bystrický anjel – 6. ročník cyklomaratónu pre cestné a horské bicykle

ŠPORT
0 /

Už túto sobotu 11. júna 2022 sa v Banskej Bystrici stretnú cyklisti na 6. ročníku cyklomaratónu pre cestné a horské bicykle, ktorý sa nazýva podľa pôdorysu trate  Bystrický anjel.

Prezentácia účastníkov je v čase  9:30 – 9:50 hod. na Huštáku pri budove Allianz – Slovenskej poisťovne. Odtiaľ sa cyklisti presnú na štart Dolnou ulicou na Námestie SNP (pod vežou). Cyklomaratón odštartuje o 10:00 hod. Trať je dlhá 120 km.

Trať cyklomaratónu

Okruh vedie okolím Banskej Bystrice: Námestie SNP – Horná ulica – Partizánska cesta – Selce – Priechod – Podkonice – Slovenská Ľupča – cesta č. 66 – Kynceľová – Nemce – Sásová (cesta nad Sásovou) – Kostiviarska – Jakub – Uľanka – Harmanec – Kordíky – Tajov – Podlavice – Fončorda – Malachov – Pršianska terasa – Radvaň – Kremnička – Rakytovce – Badín – Vlkanová – Hronsek – Veľká Lúka – Lukavica – Čerín – Čačín – Dúbravica – Poniky – Šalková – Môlča – Horná Mičiná – Námestie SNP.

Prejdením okolia mesta Banská Bystrica cez najbližšie obce  a zároveň cez ikonické stúpania „nakreslia“ cyklomaratónci postavu anjela, ktorý akoby bdel nad naším mestom.

Účelom tohto podujatia je najmä spájať ľudí formou rekreačnej cyklistiky. Nie sú to typické cyklistické preteky, ale kto chce, môže sa zapojiť do súťaže o najlepšieho vrchára.

Do cyklomaratónu sa môže zapojiť široká cyklistická verejnosť, najmä hobby cyklisti. Vítaní sú aj tí, ktorí chcú absolvovať iba krátky úsek na vyznačenej trase.

Obmedzenia

Cyklomaratón sa bude konať počas neobmedzenej dopravy na cestách. Preto každý účastník musí dbať na pravidlá cestnej premávky.  Keďže účasť na cyklomaratóne je bez poplatku, nie je oficiálne zabezpečená strava ani technická pomoc. Ide sa na vlastné riziko a zodpovednosť.

Každý účastník je zodpovedný za dobrý technický stav svojho bicykla. Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené účastníkmi počas cyklomaratónu. Pre účastníkov do 15 rokov je potrebný sprievod zákonného zástupcu.

Pri zjazdoch a v stúpaniach nemožno jazdiť v protismere, treba dodržiavať predpísanú rýchlosť v obci. Na úseku Priechod – Podkonice je povrch vozovky obmedzený záplatami na ceste a štrkom. Rýchlosť jazdy je potrebné prispôsobiť kvalite vozovky.

Niektoré zákruty v zjazdoch sú nebezpečné – vynášajú do protismeru. Vyhadzovanie odpadkov do prírody a na cestu je počas celej trasy cyklomaratónu zakázané.

Povinnou výbavou je fľaša s vodou a prilba. Niektoré úseky vozovky boli nahradené komplet novým asfaltovým kobercom, preto si cyklisti môžu vychutnať niektoré zjazdy na super upravenom povrchu. Treba si však dávať pozor na iných účastníkov cestnej premávky. Predpoveď počasia na sobotu je dobrá.

Viac informácií získate na https://bystricky-anjel.webnode.sk/.

Zdroj: (tom) a Bystrický anjel , Foto: ilustračné