V sobotu je 16. Stretnutie generácií na Kališti

História
0 /

V tomto roku  sme si 18. marca pripomenuli vypálenie obce Kalište. Pietna spomienka pri príležitosti 77. výročia tejto tragickej udalosti sa uskutoční v sobotu 13. augusta 2022 o 11:00 hod. v areáli Národnej kultúrnej pamiatky.

Stretnutie generácií na Kališti 2022

Tradičné podujatie Stretnutie generácií sa za posledné roky stalo miestom, kde sa stretávajú nielen poslední žijúci obyvatelia Kališťa so svojimi deťmi, vnukmi či pravnukmi, ale aj mnoho ďalších ľudí, ktorí nechcú na túto smutnú časť našej histórie zabudnúť. Pre všetkých návštevníkov je v tento deň okrem ekumenickej pobožnosti a pietnej spomienky pripravený aj celodenný kultúrny program

Hlavnými organizátormi 16. Stretnutia generácií na Kališti sú Oblastný výbor SZPB v Banskej Bystrici a banskobystrické Múzeum SNP. Podujatie spoluorganizujú BBSK, Mesto Banská Bystrica, Krajské riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici, KR a OR Policajného zboru v Banskej Bystrici, Štátne Lesy SR, Lesný závod Slovenská Ľupča, obce Baláže, Moštenica, Podkonice, Priechod a Slovenská Ľupča.

Program 16. ročníka Stretnutia generácií na Kališti

10:30 Ekumenická pobožnosť (pamätník)

11:00 Pietna spomienka (pamätník)
Položenie vencov
Hymna Slovenskej republiky
Otvorenie
Príhovory a pozdravy hostí
Prechádzka Sadom života

12:30 kultúrny program (pódium)
Folklórny súbor Heľpan a Chlopi z Heľpy
Dychová hudba Železiarní Podbrezová

Sprievodný program

zábavné detské ihrisko športové, vedomostné a zábavné hry a súťaže pre deti (JUNIOR CENTRUM)

Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru Žilina
ukážka logistického modulu pre likvidáciu následkov mimoriadnych udalostí, zlanovanie

prechádzky Partizánskou republikou

návšteva expozície Národnej kultúrnej pamiatky Kalište

turistické pochody Donovaly – Kalište a Špania Dolina – Kalište

Kalište 18. marca 1945

Obec Kalište sa nachádza v Nízkych Tatrách a je úplne izolovaná od okolitej civilizácie. Bola vybudovaná v 16. storočí ako uhliarska obec, no počas 2. svetovej vojny a Slovenského národného povstania sa stala centrom tzv. Partizánskej republiky.

Skoro ráno 18. marca 1945 vtrhlo do Kališťa asi 300 nacistov. Prišli s jasným cieľom pomstiť sa miestnym obyvateľom, ktorých tu ku koncu II. svetovej vojny žilo okolo 200, za pomoc partizánom. Aj po mnohých rokov Kališťania, ktorí prežili, spomínajú na tie chvíle hrôzy.

Pri pokuse o útek padol Alexander Bučko, ktorý býval v prvom dome pri ceste od Moštenice. Podobne zahynul aj mladý robotník Július Kaliský. Jolanu Bučkovú, manželku Alexandra zastrelili na prahu vlastného domu. Dávkou z automatu pri tom istom dome zasiahli mladú Tonku Komorovú. Vo vlastnom dome nacisti zavraždili Jána Kaliského.

Na hornom konci osady v dome zhorela zaživa Sabína Mistríková spolu so synom Emilom Mistríkom, mladíkom Vasilom Longauerom a kamarátom Vladom Kamhalom. V horiacich troskách domu našli smrť aj Gustáv Kaliský a Anna Kaliská. Zaživa upálili i bezvládnu starenku Máriu Kostúrovú. Podobný osud stihol aj chorého Karola Komoru a Antóniu Kaliskú.

Nacisti zavraždili 14 ľudí. Po vypálení Kališťa zo 42 domov zostalo len 6. Do nich sa nasťahovali tí, čo prežili. V stiesnených podmienkach tam chvíľu bývalo 58 rodín v obave, či sa Nemci opäť nevrátia.

Na siedmy deň po tragédii obec oslobodili, ale žiť sa v nej už nedalo. Pre obyvateľov Kališťa boli potom vybudované nové domy na ulici Nové Kalište na Fončorde v Banskej Bystrici a areál bývalej vypálenej obce sa stal Národnou kultúrnou pamiatkou v správe Múzea SNP. Každoročne pred celoslovenskými oslavami SNP sa tu koná Stretnutie generácií na pamiatku  obetí vojnovej tragécie z roku 1945.

Zdroj: (tom) a Múzeum SNP, Foto: archív a ilustračné