V piatok je prezentácia výstupov z participatívneho procesu na obnovu mestského parku

SPRÁVY
0 /

Vlani v súvislosti s pôvodným projektom obnovy Mestského parku na Tajovského ulici urobila banskobystrická samospráva dôležité rozhodnutie. Napriek snahe mesta a dlhému obdobiu príprav nebol projekt obnova historického parku stále vo finále.

Primátor Ján Nosko zhodnotil situáciu slovami:

„Ako som už viackrát spomenul, nie každý z verejnosti mal na projekt rovnaký názor, vydané stavebné povolenia boli v štádiu odvolacích konaní, ukončené boli aj výzvy vo vtedajšom programovom období súvisiacom s čerpaním eurofondov, a po augustovej veternej smršti bolo zároveň potrebné aktualizovať dokumentáciu zameranú na ošetrenie drevín.“

Ján Nosko

Ján Nosko

Spolu s partnerom mesta – Dialogue centre, n. o. sa samospráva rozhodla pripraviť projekt nanovo za účasti verejnosti, podobne ako v prípade projektov Zelených sídlisk.

„Náš záujem o skvalitňovanie a zintenzívňovanie participatívnych procesov sme v konečnom dôsledku vyjadrili aj prihlásením sa k Iniciatíve pre otvorené vládnutie. Dnes sa teším, že po takmer polroku mnohých aktivít budeme môcť už tento piatok 17. júna od 16:00 do 17:00 hod. predstaviť všetkým záujemcom v Cikkerovej sieni Radnice na Námestí SNP 1 finálny sumár podnetov, ktorý vzišiel z participatívneho procesu. Práve ten poslúži ako podklad v krajinársko-architektonickej súťaži návrhov, ktorú plánujeme vyhlásiť ešte tento rok,“

uvádza Nosko.

Banskobystrický primátor ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do participatívneho procesu obnovy mestského parku – Soni Karikovej a Eve Mazancovej, Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, odborným útvarom mesta, zástupcom oddelenia investičnej výstavby či odboru architekta mesta.

Títo ľudia celý proces nadizajnovali, zozbierali a spracovali postrehy obyvateľov z prechádzok v parku, názory špecialistov z aprílovej konferencie, spomienky od skôr narodených Banskobystričaniek a Banskobystričanov, podnety z fokusových skupín a podobne.

„Viem, že naša spoločná cesta za jediným cieľom je náročná o to viac, že mestský park je národná kultúrna pamiatka a každý zásah do tohto priestoru podlieha podmienkam, ktoré stanovili pamiatkári. Som však presvedčený, že dnes sme na tej správnej ceste k obnove obľúbeného miesta stretávania sa nás všetkých. Verím, že plánovaná súťaž nájde ten správny návrh, ktorý vyústi do takej obnovy parku, akú si všetci želáme,“

dodáva primátor.

Autor: (tom), Foto: mesto BB a ilustračné